1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7661370

Besoekers aanlyn

Ons het 88 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

EN SÓ SLUIP ONREG DIE REGSTELSEL BINNE TOT BINNE DIE REGSPRAKTYKRAAD.

Links en regsHoewel hierdie artikel van Daily Maverick sy bes doen om die leser te probeer oortuig dat wat hier beskryf word, nie die hele regsberoep raak nie, skryf Pierre de Vos: ’n Vinnige blik op onlangse uitsprake van ons hooggeregshowe dui daarop dat veels te veel lede van die regsberoep fundamenteel oneerlik is en nie basiese respek vir die regsprosesse het nie. Verder dui die opskrif van die artikel op ‘n “neiging” wat kommerwekkend is!

Die AVP beklemtoon nogmaals die feit dat die afwyking van die rasbeginsel van Afsonderlike Ontwikkeling ten grondslag lê en simptomaties is van elkeen van hierdie afwykings van geregtigheid en beskaafdheid waaraan ons gewoond was. Nou vind ons dat selfs die liberaliste wat hulle oor baie jare vir die teendeel daarvan beywer het, nou kerm! Weggaan sal dit egter nie, omdat dit terreg as ‘n neiging beskryf word.

 

TWYFELAGTIGE, SOMS VOLSTREKTE ONEERLIKE OPTREDE DEUR 'N HANDJIEVOL PROKUREURS 'N KOMMERWEKKENDE NEIGING (DM)

Deur Pierre de Vos 16 Mei 2022 0

Pierre de Vos doseer Staatsreg aan die Universiteit van Kaapstad Regsfakulteit, waar hy hoof van die Departement Publiekreg is. Hy skryf 'n blog, getiteld 'Constitutionally Speaking', waarin hy poog om een ​​deel geregverdigde woede, een deel koue regsredenasies en een deel oneerbiedigheid te meng om Suid-Afrikaners op hoogte te hou van grondwetlike en ander regsontwikkelinge wat met die demokrasie verband hou.

Die twyfelagtige optrede van sommige van die prokureurs wat die Openbare Beskermer Busisiwe Mkhwebane verteenwoordig, regter-president John Hlophe en oudpresident Jacob Zuma (om maar net 'n paar te noem), het hewige kritiek ontlok en gelei tot oproepe dat ons howe die skuldiges moet afkeur.

Ongelukkig is hierdie soort optrede deur prokureurs net een van die faktore wat bydra tot persepsies oor die gebrek aan integriteit binne die regsberoep. ’n Vinnige blik op onlangse uitsprake van ons hooggeregshowe dui daarop dat veels te veel lede van die regsberoep fundamenteel oneerlik is en nie basiese respek vir die regsprosesse het nie.

Toe hy geskryf het oor die mees onlangse pogings deur die Openbare Beskermer Busisiwe Mkhwebane en haar prokureurs om haar vervolging te stuit, het die rubriekskrywer van Daily Maverick, professor Balthazar, kommer uitgespreek oor hierdie “blatante en wetlik beginsellose pogings tot die uitbuiting van regsgapings, wat slegs dien om die hele regstelsel te delegitimeer. ”.

Balthazar het verder voorgestel dat howe dit oorweeg om bestraffende koste op sulke litigante in hul persoonlike hoedanigheid op te lê, sowel as aan “daardie prokureurs wat die dunste vorm van wettigheid gebruik om die grondwetlike imperatief uit te stel, wat in hierdie geval is om die moontlike vervolging van die Openbare Beskermer”.

Oor hierdie spesifieke kwessie stem ek heeltemal saam met die Daily Maverick rubriekskrywer, maar ek is bekommerd dat die onetiese gedrag van sommige prokureurs wat litigante verteenwoordig wat betrokke is by Stalingrad-taktieke om hulself teen aanspreeklikheid te beskerm, bloot simptome is van 'n veel groter integriteitskrisis binne die reg beroep.

As ek net kyk na uitsprake waaroor die Suider-Afrikaanse Regsinligtingsinstituut (Saflii) die afgelope ses maande berig het, het ek meer as 'n dosyn sake getel waarin die Regspraktykraad (LPC) die hof genader het om 'n prokureur te laat skors of die rol vir hul onwettige en oneerlike gedrag.

In baie van hierdie gevalle het die geïmpliseerde prokureur geweier om met die LPC-ondersoek saam te werk. In verskeie gevalle het hulle prosedurele argumente aangevoer of gekla oor denkbeeldige skendings van hul regte, terwyl hulle nie 'n verweer op die meriete van die aanklagte teen hulle aangebied het nie. In sommige gevalle waar 'n verdediging aangebied is, het die geïmpliseerde prokureur blatant valse eise aangevoer, wat ironies genoeg verdere bewyse van hul oneerlikheid verskaf het. 'n Paar voorbeelde sal my punt illustreer.

In South African Legal Practice Council v Ntsie (8 Maart 2022) het die Gautengse hooggeregshof mnr Thabiso Ntsie van die rol van prokureurs geskrap vir onder meer die wanbesteding van fondse wat in trust gehou word vir sy kliënte. In een geval het 'n me Nzama gekla dat mnr Ntsie geweier het om die R236,353 wat sy in sy trustfonds inbetaal het vir die aankoop van 'n huis terug te betaal, nadat die transaksie verval het. Die hof het opgemerk dat mnr Ntsie versuim het om saam te werk met die ondersoek wat gevolg het en ook versuim het om op die bevindinge van die ondersoek te reageer.

In South African Legal Practice Council v Tshakafa (4 Maart 2022) het die Gautengse hooggeregshof mnr Shumani Tshakafa van die prokureursrol geskrap omdat hy onder meer sonder getrouheidsfondssertifikate gepraktiseer het, en vir die wanbesteding van fondse van 'n kliënt ter waarde van R350. , 000. Kortom, die hof het bevind dat mnr Tshakafa “mnr Twala se fondse op trust; Mnr Twala se fondse wanbestee het; vertraagde terugbetaling aan mnr Twala; die fondse van ander trustkrediteure gebruik het toe hy betaling aan mnr Twala gemaak het; en sy rekeningkundige rekords gemanipuleer om die akkurate toedrag van sake te verbloem”. Hy het ook versuim om saam te werk tydens 'n inspeksie van sy praktyk.

In Legal Practice Council v Lielies and Another (8 Februarie 2022) het die Vrystaatse hooggeregshof mnr Loyd Lelies geskors om as ’n prokureur te praktiseer omdat hy sonder ’n getrouheidsfondssertifikaat praktiseer en sy trustfonds wanbestuur. Die hof het opgemerk dat in plaas daarvan om die meriete van die bevindings teen hom te hanteer, het mnr Lelies aangevoer dat sy grondwetlike regte geskend is, en het op verskeie irrelevante prosedurele argumente gesteun.

In wat vir enigiemand bekend moet klink na aanleiding van die verskillende hoëprofielsake waarin litigante die sogenaamde Stalingrad-benadering gebruik om aanspreeklikheid te voorkom, het die hooggeregshof gekla dat die verskillende beëdigde verklarings wat deur mnr Lelies by die hof ingedien is, “vol is van beskuldigings teen die LPC , die Prokureursorde voor November 2018, en hul funksionarisse wat werklik onregverdig en ongevraagd is. Hy het selfs die onafhanklike ouditeur daarvan beskuldig dat hy skuldig is aan minagting van die hof. Ek is tevrede dat die respondent 'n merkwaardige gebrek aan insig getoon het rakende die professionele en etiese standaarde wat van 'n prokureur verwag word. Obstruksionisme, ontkennings en ontwykings het geen plek in sake van hierdie aard nie en daar is van die respondent verwag om volledige feite voor die hof te stel.”

Maar die mees bisarre saak van die afgelope ses maande waarby 'n oneerlike regspraktisyn betrokke was, moet dié van Jelal v South African Legal Practice Council (19 Januarie 2022) wees, waarin die KwaZulu-Natalse hooggeregshof 'n aansoek van me Shireen Jelal om hertoelating van die hand gewys het. as 'n prokureur nadat sy in November 2007 van die rol geskrap is. Sy is oorspronklik van die rol geskrap nadat sy skuldig gepleit het op korrupsie, en gevonnis tot vier jaar gevangenisstraf wat geheel en al opgeskort is vir 'n tydperk van vyf jaar op sekere voorwaardes. Maar dit het nie haar oneerlike optrede beëindig nie. Soos die hooggeregshof verduidelik:

“Op 30 November 2007 toe die applikant se naam van die rol geskrap is, het die hof haar verbied om te praktiseer en of haarself uit te hou as 'n prokureur. In ongeveer 'n jaar vanaf daardie datum het sy haar reeds as 'n prokureur uitgehou. Sy het advokaat bygestaan ​​asof sy 'n opdraggewende prokureur was. Sy het selfs geëis om betaal te word vir die dienste wat sy gelewer het wat dienste was wat deur 'n opdraggewende prokureur gelewer moes word. Sy het met die praktyk van 'n prokureur gekwel en verwarring geskep vir die owerhede en vir kliënte of lede van die publiek. ”

Dit is dus nie verbasend nie dat me Jelal vyf jaar later weer skuldig bevind is aan 'n kriminele oortreding, hierdie keer vir die nabootsing van 'n prokureur in stryd met a83 (1) van die Prokureurswet. Haar appèl na die Vrystaatse hooggeregshof is in 2017 van die hand gewys, en op 17 Mei 2018 het die Hoogste Hof van Appèl haar aansoek om spesiale verlof tot appèl geweier.

Wat weer vir enigiemand bekend moet klink na aanleiding van die hoëprofielsake waarin die Stalingrad-verdediging gebruik word, het die hooggeregshof bevind dat me. Jelal gelieg het in omstandighede waar, as sy die waarheid praat, die gevolgtrekking moet wees dat die landdros, aanklaer en die ondersoekbeampte gelieg het. In die uitspraak oor vonnis het die verhoorlanddros dit te sê gehad:

“Ek het jou deur die hele verrigtinge waargeneem. Jy het almal of elke persoon wat teen jou getuig het as 'n leuenaar gebrandmerk deur 'n paar ooglopende feite te ontken wat jy in werklikheid as 'n prokureur voorgestel het en jy het geweet dat dit is wat jy gedoen het, maar hoe dit ook al sy, jy meen dat jy daardie woorde nie geuiter het nie. Dit op sigself wys dat jy geen berou toon oor wat jy op daardie spesifieke dag, 9 Januarie 2009, gedoen het nie.”

Ten spyte van hierdie verdoemende bevindinge, het me Jelal een jaar later aansoek gedoen om weer as 'n prokureur toegelaat te word. Skokkend genoeg het die LPC (Regspraktykraad) oorspronklik slegs 'n brief by die hof ingedien wat die hertoelatingsaansoek aanhoor waarin hy verklaar het dat hy me Jelal se aansoek om hertoelating oorweeg het en dat hy nie die aansoek om hertoelating sal opponeer nie. Dit het geen redes vir sy standpunt verskaf nie en selfs nadat die hof dit beveel het om sulke redes te verskaf, het die hof sy ontevredenheid uitgespreek en opgemerk dat die beëdigde verklaring wat namens die LPC gelewer is, nie 'n duidelike rasionele grondslag openbaar het vir die besluit om nie die aansoek te opponeer nie.

Slegs 'n klein aantal regspraktisyns word ooit van die rol geskrap, en dit sal verkeerd wees om tot die gevolgtrekking te kom dat die regsberoep as geheel deur oneerlikheid en onbevoegdheid besmet is. Maar dit is kommerwekkend dat die prokureurs wat by onregmatige optrede geïmpliseer is, in so baie van die gevalle nie probeer het om die inhoud van die klagtes teen hulle aan te spreek nie, en die regsproses as heeltemal geskei van enige oorwegings van wat waar of onwaar of wat reg of verkeerd is, beskou het.

’n Volbank van die Gautengse hooggeregshof het verlede week soortgelyke kommer uitgespreek in die aangeleentheid van Hlophe v Judicial Service Commission. Let daarop dat, indien toegestem word, sommige van die prosedurele argumente wat deur regter-president Hlophe aangevoer word, die effek sou hê dat dit onmoontlik sou wees vir die RDK om ooit 'n bevinding teen hom te maak, ten spyte van die feit dat hy skuldig bevind is aan growwe wangedrag deur 'n Geregtelike Gedragstribunaal, het die hof opgemerk:

“Die RDK-proses is nie 'n skaakspel wat op ‘n skaakmatstelsel gefokus is nie. So 'n perspektief sou beide 'n misbruik van die hofproses en 'n monumentale vermorsing van skaars geregtelike hulpbronne daarstel. Laat ons nie die feit uit die oog verloor dat hierdie aspek van die saak voor ons nie 'n poging van die applikant is om 'n regmatige verdediging teen die aanklag van growwe wangedrag teen hom te bevorder nie.”

Ongelukkig, soos beide die hoëprofiel Stalingrad-sake en die LPC-sake illustreer, is dit nie 'n houding wat deur alle prokureurs gedeel word nie. DM

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie