Afrikaner

SUID-AFRIKA WIL R22 MILJOEN AAN 100 METER HOË VLAG BESTEE

Geldmors“R5 miljoen word in 2022/23 begroot vir die terreinstudies, insluitend die omgewingsimpakstudie en ander toetse en toepassings wat nodig sal wees voor konstruksie. In 2023/24 word R17 miljoen bewillig vir die installering van die monumentale vlag.”

Werkloosheid behels nagenoeg die helfte van Suid Afrika se bevolking, die land is feitlik nie instaat om die rente op sy internasionale skuld te betaal nie, daar is nie ‘n terrein van landsbestuur wat effektief funksioneer nie, korrupsie, misdaad en agteruitgang van infrastruktuur is buite beheer en die regime wil dit aksentueer met ‘n honderd meter hoë vlag van nagenoeg 22 miljoen rand! In die drein af!!

Kan daar dan nog enige twyfel bestaan dat die swartras nie instaat is om ‘n land te regeer nie? Dit kan vergelyk word met ‘n man wie se huis vanweë gebrek aan instandhouding besig is om uitmekaar te val, maar hy oorweeg terwille van sy aansien, om ‘n Mercedes motor aan te skaf!

Sport, kuns en kultuur geniet voorrang bo honger, werkloosheid, gebrek aan veiligheid, die noodsaak vir genoeg en skoon water, ononderbroke kragvoorsiening, moedertaal onderwys en ‘n onpartydige regstelsel.

Dat só ‘n vlag sekerlik die onbevoegde, korrupte handelsmerkbeeld en identiteit van die huidige regime sal uitbeeld, is onbetwisbaar!Wat dit ook sal uitbeeld is die verskil tussen rasgebaseerde en “nie-rassigge beleidsrigtings. Die klem sal ook val op die aard van beide blank en swartrasse deur die sigbare voorspoed van die verlede teenoor die huidige verval in slegs 28jaar van swartbestuur!.

Terwyl daar wel potensiaal van kundigheid onder sommige swartes bestaan, is hulle slagoffers van hulle eie getalle van onbevoegdheid, onbeskaafdheid en barbaarsheid waardeur hulle eie lewens bedreig word en hulle dus gedwee die gepeupel se eise in ag moet neem terwille van oorlewing.

Daar bestaan dus geen moontlikheid van haalbare magsdeling tussen blank en swart nie! Wat vir die een reg is, is vir die ander verkeerd en andersom! Wat jammer is, is dat ons eie Afrikanerleiers bereid was om in teenstelling met hierdie ongeskrewe wetmatigheid, ons land en volk daaraan bloot te stel uit swakheid en gebrek aan standvastigheid teen die aandrang van internasionale moonhede, wat hoewel hulle die antwoorde ken, ons in hulle belang ge-offer het. (Ons het die onderstaande berig uit die hoofstroom media afgelaai)

Personeelskrywer10 Mei 2022

Die departement van sport, kuns en kultuur het meer besonderhede oor sy nasionale monumentale vlagprojek verskaf. Die eerste keer wat dit in Februarie 2022 aangekondig is, word monumentale vlae deur lande aangebring om hul identiteit en trots uit te druk. Sodra dit gebou is, sal dit 'n nasionale landmerk en 'n toeristeaantreklikheid word wat sal dien om die land se handelsmerkbeeld te vertoon, het die departement gesê.

In sy jaarlikse prestasieplan vir 2022/2023 het die departement gesê hy het reeds begin met 'n proses om 'n nasionale monumentale vlag te konseptualiseer, te ontwerp en uiteindelik te installeer, met 'n vlagpaal wat meer as 100 meter hoog sal wees. “ ’n Uitvoerbaarheidstudie oor die ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse monumentale vlag is in 2020/2021 onderneem. Die resultate van die uitvoerbaarheidstudie sal die opdrag vir die Suid-Afrikaanse nasionale monumentale vlag inlig.

“R5 miljoen word in 2022/23 begroot vir die terreinspesifieke geotegniese studies, insluitend die omgewingsimpakstudie en ander toetse en toepassings wat nodig sal wees voor konstruksie. In 2023/24 word R17 miljoen bewillig vir die installering van die monumentale vlag.”

Die departement het opgemerk dat die vlag die simbool van 'nasieskap' en die 'gemeenskaplike identiteit' van die mense van Suid-Afrika is. “Die vlag, as die handelsmerkbeeld van die land, moet hoogs deur die burgers erken word. Om 'n nasionale vlag as 'n monument van demokrasie weer te gee, maak dit baie erken deur die burgers. Dit het die potensiaal om mense te verenig aangesien dit 'n simbool van eenheid en gemeenskaplike identiteit word.

“Die projek word in die vooruitsig gestel om by te dra tot nasiebou en sosiale kohesie. Gedurende 2022/23 sal die projek in die operasionele plan opgespoor word en die uitvoerbaarheidstudie wat gedoen is, sal die pad vorentoe lei na die installering van 'n monumentale vlag.”

Suid-Afrika se landsvlag is ontwerp deur 'n voormalige staatsherald, Fred Brownell, en is vir die eerste keer op 27 April 1994 gebruik. Die ontwerp en kleure is 'n samevatting van hoofelemente van die land se vlaggeskiedenis. Individuele kleure of kleurkombinasies verteenwoordig verskillende betekenisse vir verskillende mense en daarom moet geen universele simboliek aan enige van die kleure geheg word nie, sê die regering.

Die regering het daarna ’n stel spesifieke instruksies ontwikkel met betrekking tot die gebruik van die nasionale vlag en hoe dit gehys moet word. Wanneer die vlag vertikaal teen 'n muur vertoon word, moet die rooi band aan die linkerkant van die kyker wees met die hyser of die koordnaat aan die bokant.

Wanneer dit horisontaal vertoon word, moet die hyser aan die linkerkant van die kyker wees en die rooi band aan die bokant. Wanneer die vlag langs of agter die spreker by 'n vergadering vertoon word, moet dit aan die spreker se regterkant geplaas word. Wanneer dit elders in die ontmoetingsplek geplaas word, moet dit regs van die gehoor wees.