Afrikaner

VLAAMS BELANG GENT GOOI WAL TEEN DWINGELANDY VAN GROEN WETHOUDER BRAM VAN BRAECKEVELT

FAKSIEVOORSITTER MNR. JOHAN DECKMYN: "LINKS HET SEKER GEDINK DAT DIE EIENAARS VAN KOSSTALLETJIES NA HULLE PYPE GAAN DANS?

Geagte leser. Ons het 'n baie insiggewende vraaggesprek gehad met die faksievoorsitter van 2022 04 05 1Vlaams Belang afdeling Gent. Hierdie stad is die hoofstad van die provinsie Oos-Vlaanderen. Die aanleiding hiervoor is die berig dat kosstalletjies hierdie jaar gedwing word om tenminste vir die helf veganiese kos te verkoop. Die besluit is onlangs geneem deur Bram van Braeckevelt,die wethouder van die politieke party Groen wat eis dat dit sal gebeur tydens die Gentse feeste.

"Meneer Deckmyn. We weten dat u in 1995 als gemeenteraadslid bent begonnen en thans al weer een paar jaar de functie bekleed van fractievoorzitter. Tevens bent u Vlaams parlementslid. Zou u de lezer nog wat meer kunnen vertellen wie u bent?"

"Hiervoor verwijs ik graag naar mijn wikipedia-pagina, die behoorlijk actueel is. Zie hiervoor: https://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_Deckmyn

"Met hoeveel raadsleden is Vlaams Belang in de gemeenteraad van uw stad vertegenwoordigd en wat zijn hun namen?"

"Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2019 kwam er voor ons één zetel bij. We gingen van drie naar 4 zetels. De Gentse gemeenteraad bestaat wat onze fractie betreft uit Johan Deckmyn (fractieleider), Gabi De Boever, Caroline Persyn en Adeline Blancquaert”. In totaal zijn 2022 04 05 2er in de Gentse gemeenteraad 53 zetels. De oppositie bestaat uit N-VA (6 zetels), Vlaams Belang (4 zetels) en PVDA (3 zetels). We bevinden ons nu midden de legislatuur, de volgende lokale verkiezingen zullen plaatsvinden in oktober 2024 en we hebben de ambitie om verder door te groeien".

"Bekend is dat Gent sinds jaar en dag een links bastion genoemd kan worden waar een coalitie van Open VLD, Groen, Vooruit en CD&V de scepter zwaait. Is er in het verleden ook al sprak geweest van dwingend maatregelen opleggen of is dit de eerste keer dat het gebeurt?"

"Een meerderheid probeert uiteraard altijd zijn visie in beleid om te zetten. Dat is logisch. Toch is het zo dat sedert Groen mee aan de macht is in onze Arteveldestad, bepaalde zaken ons door de strot worden geramd. Het mobiliteitsplan en het circulatieplan is één van de vele voorbeelden. Tegen de wil van de Gentenaar in werden heel wat mobiliteitsmaatregelen genomen die zelfs binnen de meerderheid voor problemen zorgden. Zo zijn er de berucht “knips” in bepaalde Gentse straten. Straten worden letterlijk geknipt, je mag er op straffe van een boete niet meer door. Tijdens de laatste verkiezingscampagne in 2019 stelde de liberale lijsttrekker Mathias De Clercq, dat als hij burgemeester zou worden, hij de knips zou afschaffen. Toen hij eenmaal burgemeester werd, diende Vlaams Belang in de gemeenteraad het voorstel in, die een vertaling was van de verkiezingsbelofte van De Clercq. Het zal u niet verbazen dat de burgemeester schaamteloos tegen zijn eigen voorstel stemde.

Nog een voorbeeld van opgelegde groene maatregelen is de invoering van de Lage emissiezone (LEZ) in Gent. Ook dit gebeurde tegen de wil van de Gentenaar in, en was een asociale maatregel omdat vele mensen hun oudere wagen dienden te verkopen omdat hij Gent niet meer binnen mocht. Opnieuw op straffe van een boete. Bepaalde mensen mochten letterlijk Gent niet meer binnen om bijvoorbeeld familie te bezoeken omdat ze anders een boete kregen. De uitbreiding van de LEZ werd de afgelopen jaren onder meer door Vlaams Belang hevig bestreden. Met resultaat. De uitbreiding komt er niet omdat er echt geen draagvlak meer voor is in Gent.

Het groene beleid in Gent komt er op neer dat de wagen staatsvijand nummer één geworden is in Gent. Elke straat of plein dat wordt heraangelegd, daar sneuvelen parkeerplaatsen. En zelfs als er geen heraanleg van een straat is, dan nog slaagt men er in om parkeerplaatsen weg te nemen en te vervangen door bijvoorbeeld fietsrekken".

"Tja dat mag toch zeker ook wel dwingelandij genoemd worden. We nemen aan dat uw fractie reeds vragen heeft gesteld aan het College hierover ?"

"Bovenstaande voorbeelden geven aan dat mijn fractie tegen dergelijke zaken, wel degelijk hevig strijd levert. We dienen voorstellen van raadsbesluit in om het debat op gang te brengen en interpelleren de meerderheid waar nodig. Het laatste voorbeeld in deze rij is de verplichting om op de Gentse Feesten, de helft van de kraampjes vegetarische gerechten te laten serveren. Niet alleen voerde het Vlaams Belang actie op straat, voor het stadhuis, waar we uit protest gratis “uufflakke” (hoofdvlees) uitdeelden. We protesteerden ook in het stadhuis tijdens de gemeenteraad, waar ik als fractieleider stelde dat dit stadsbestuur blijkbaar geen vertrouwen heeft in het zelfregulerende karakter van de handelaars, zelfs de liberalen niet, die nochtans verklaren die handelaars te vertegenwoordigen. Ik stelde dat het allemaal een zaak van vraag en aanbod is. Als er vraag is naar veggie, dan zullen de handelaars dat wel aanbieden. Maar neen, dit stadsbestuur zegt: foei, gij zult geen vlees eten. Dit is wat men een misplaatste grap noemt”

"Heeft u al gepeild hoe de standhouders tegen deze verplichting aankijken?"

"De eigenaars van de kraampjes hebben geen keuze hé. Ze zullen zich willens nillens moeten schikken naar de beslissing van de stad. Wat mij betreft is dit een vorm van broodroof".

"Is er een geldboete of een andere sanctie in het vooruitzicht gesteld indien de ondernemers de maatregelen negeren?"

"Om een kraampje te mogen plaatsen op de Gentse Feesten, moet je toestemming hebben van het Gentse stadsbestuur. Bovendien hangt er ook een prijskaartje aan vast. Het Vlaams Belang vindt dat de handelaars zelf moeten kunnen bepalen wat ze aan de feestgangers aanbieden. Het is zoals ik zei een kwestie van vraag of aanbod. Je moet bovendien het standgeld kunnen terugverdienen door wat je aan de feestgangers verkoopt. Dat is dan natuurlijk moeilijker als je verplicht wordt om zaken te serveren die je minder liggen. Als ondernemer ben je verplicht om de afspraken na te leven, anders wordt je kraam gesloten”.

"Denkt u dat Groen nog verder zal gaan met onmogelijke- en we durven zelf stellen onredelijke eisen te stellen en waar zou u dan in eerste instantie aan denken?"

"Groen is een partij die steeds een moraliserend vingertje opsteekt en zijn visie er tegen alles in wil doordrukken. Dat wordt nu ook pijnlijk duidelijk doordat ze zelfs haar coalitiepartners begint te irriteren. Groen ging de vorige verkiezingen in kartel met de socialisten naar de kiezer. We zijn nog maar 3 jaar ver en het kartel ligt al op apegapen. Het is zelfs al zover gevorderd, dat er nu nauwelijks verholen gesteld wordt dat de socialisten wellicht de volgende verkiezingen een kartel zullen vormen met Open Vld en de CD&V. En we zitten nog maar halfweg de legislatuur! Dat belooft zou ik zeggen.....”

"Is er een kans dat bij volgende verkiezingen het politieke landschap zal gaan verschuiven ten voordele van uw partij en zo ja waar baseert u deze verwachting dan op?"

"Alle peilingen sinds de nationale verkiezingen geven ons een stijging. Nationaal zit de trend dus goed. Ook lokaal, in Gent, voel je aan dat de mensen dit beleid moe zijn. Het is echter een moeilijke stad met een links kiespubliek (vele linkse studenten “blijven hangen” in Gent) en veel vreemdelingen (die uiteraard links en extreem-links stemmen). Toch heb ik er goed oog in dat we zullen vooruitgaan bij de volgende lokale verkiezingen. Ook onze bestuursploeg is grondig vernieuwd en verjongd. Er is dus veel enthousiasme”.

"We danken u hartelijk voor dit onderhoud en wensen u en ook de andere raadsleden heel veel wijsheid toe".

"Graag gedaan".

Kyk ook asb. by: https://gent.vlaamsbelang.org/nl/site/home