1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7033794

Besoekers aanlyn

Ons het 18 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

FORUM VIR DEMOKRASIE HET DEELGENEEM IN 50 MUNISIPALITEITE EN KOM VIR DIE EERSTE KEER METEENS IN DIE RAAD IN 44 NEDERLANDSE STEDE MET EEN OF TWEE SETELS

MEV. FILINE VERLOOP: "EK IS BAIE DANKBAAR VIR DIE VERTROUE WAT ONS KIESERS ONS GEGEE HET"

Geagte leser. By die verkiesings vir die munisipaliteite wat op 14, 15 en 16 Maart in Nederland gehou is, het Forum vir Demokrasie, die party wat opgerig is deur mnr. Thierry Baudet in 2022 03 26 1nagenoeg alle stede een of twee setels gewen. Net in Den Bosch, Groningen, Nijmegen, Urk en Utrecht kom hulle nie in die raad. Die teenstanders van hierdie party het nog geprobeer om 'n stok in die speek te steek deur tydens die reeds genoemde datums Forum se kantoor in Amsterdam met verf te beklad en op hierdie wyse dalk potensiële kiesers te oortuig om nie vir hulle te stem nie. Ook het hulle dmv. geskreeu en geroep geprotesteer teen die 'fassiste' en 'rassiste', dog ook dit het nie gebaat nie. Ons het nav. van die puik resultaat, 'n baie interessante onderhoud gehad met die Alphen aan den Rijn se lystrekker mevrou Filine Verloop wat sal toetree tot die gemeenteraad van hierdie Suid Hollandse stad deurdat 1709 burgers vir haar gekies het.

"Mevrouw Verloop zou u voordat we met het uiteindelijk vraaggesprek beginnen iets over uzelf willen delen met de lezers?"

Mijn naam is Filine Verloop, ik woon alweer 20 jaar in Alphen aan den Rijn. Ik heb drie kinderen waarvan er nog twee thuis wonen. Samen met mijn partijgenoten heb ik de afgelopen twee maanden campagne gevoerd voor Forum voor Democratie. Ik heb gekozen om actief te worden in de gemeentepolitiek omdat ik denk dat het goed is dat er ook een ander geluid gehoord mag worden in onze gemeente".

"Met dat laatste kunnen we het roerend eens en het is een hele prestatie dat u vanuit het niets met een zetel in de raad komt. Onze welgemeende complimenten. We plakken er maar meteen een vraag aan vast. Toen we het program van Forum voor Democratie afdeling Alphen bekeken, zagen we dat er een aantal speerpunten in stonden waar niet over gemarchandeerd zou kunnen worden. Kunt u onze lezers vertellen hoe u invulling gaat geven aan deze thema's?"

"Dankuwel, wij zijn heel blij en vooral dankbaar dat er zoveel mensen hun vertrouwen hebben gegeven aan ons en dat we voor hen een stem krijgen in de Raad van Alphen aan den Rijn. Een 2022 03 26 2stem die wij graag weer terug willen geven aan het volk, met lokale referenda en een gekozen burgemeester. We hebben één zetel dat is een voet tussen de deur een startpunt voor ons. We gaan onze standpunten uitdragen en daarnaast luisteren naar de inwoners zodat we hen goed kunnen vertegenwoordigen in de Raad. Daarnaast gaan we praten met andere partijen met wie we een gedeeld standpunt hebben. Uiteindelijk kun je samen meer bereiken".

"Tegenstanders van uw partij hebben nog getracht om mensen ertoe te bewegen om niet op Forum te stemmen door ze het bekende racisme etiket op te plakken en zelfs posters zwart te verven en daarna te beplakken met stickers. Zou dit enig effect gehad kunnen hebben op de verkiezingsuitslag van -in uw geval- Alphen aan den Rijn en de daarin liggende dorpskernen zoals: Zwammerdam, Boskoop, Hazerswoude -Rijndijk en -dorp, Benthuizen en Koudekerk aan den Rijn?"

"Dat vind ik lastig te zeggen. Je hoopt dat mensen kiezen voor waar zij voor staan zonder dat ze zich laten beïnvloeden door anderen. Maar dat kan natuurlijk wel. Het blijft bijzonder dat je in een democratie oproept tot het uitsluiten van partijen en dat er mensen zijn die ons het label racist of fascist op plakken. Daarmee maken ze elke vorm van discussie monddood en dat zegt meer over hen dan over mij of mijn partijgenoten".

"In ons voorgesprek gaf u aan tegen o.a windmolens en zonneweiden te zijn, omdat dit niet alleen het landschap vervuild maar ook de boeren in hun bestaan bedreigd. Ziet u kans om als kleine fractie het tij te keren?"

"Ik zei al eerder; We hebben een voet tussen de deur en daarnaast het gelijk aan onze kant. Er wordt namelijk al steeds voor gewaarschuwd, maar er wordt niet geluisterd. Het feit dat onze elektriciteitsnetwerk niet is berekend op de instabiele vorm van stroom die zonnevelden en windmolens opwekken. Je blijft daarnaast voor minimaal 60 tot 70% afhankelijk van stabiele stroom (kolencentrales, kernreactoren). Zon en windenergie kunnen dus maar voor een klein deel in de energievoorziening voorzien omdat ze geen constante stabiele stroom kunnen leveren aan het netwerk. Daarnaast moeten we ook kijken naar de kosten en de schade die de windmolens en de zonnevelden toebrengen aan het milieu en het woon- en leefgenot van onze inwoners. Deze zijn namelijk niet gering. Waarom niet investeren in andere vormen van energie die veel minder belastend zijn voor het milieu. Kernenergie is daar een voorbeeld van. De ontwikkelingen op dat gebied hebben niet stil gestaan qua rendement en veiligheid. Mensen vergeten dat, ze gaan mee in de ontwikkelingen van bijvoorbeeld een auto omdat dat voor hun ogen gebeurd maar bij kernenergie blijven ze hangen in de jaren 70. Dat maakt de discussie vaak moeilijk maar wij gaan hem zeker wel aan.

En onze boeren, zij zorgen voor de basis behoefte van ons bestaan, namelijk voedsel. Als je kijkt wat er nu allemaal aan de hand is in de wereld komt er steeds meer een noodzaak dat je als land zelfvoorzienend bent. Dit begint bij het hebben van voedsel voor je bevolking. Onze boeren hebben we nu meer dan ooit keihard nodig".

"We spraken ook kort over corona en de verregaande maatregelen die de bewegingsvrijheid van burgers al zo'n twee jaar beperkte. Uw partijleider Thierry Baudet maar ook parlementsleden zoals Gideon van Meijeren en Pepijn van Houwelingen gaven al meerdere keren aan dat het corona toegangsbewijs buitenproportioneel is. Deelt u hun mening dat hooguit van een stevige seizoensgriep kan worden gesproken?"

"Dat wijzen de huidige cijfers wel uit. Laten we allereerst vaststellen dat er ieder jaar duizenden mensen overlijden aan de griep dat is voor de nabestaanden een groot verlies maar statistisch gezien wel een feit. In het aantal overlijdens per griepjaar is een golfbeweging te zien. In de winter van 2017/2018 waren er 9000 doden als gevolg van de griep, het jaar erna winter 2018/2019 waren er minder dan 3000 overlijdens aan de griep. Het logisch gevolg zou dan zijn dat in winter 2019/2020 het aantal overlijdens als gevolg van griep weer omhoog gaan. Maar toen kwam corona met alle draconische maatregelen daaromheen opgelegd door onze overheid. Voor de duidelijkheid de zwakkere in de samenleving moet je beschermen maar tegen welke prijs. Gaan we allemaal binnen zitten zodat een kleine groep niet ziek wordt of heeft de tijd bewezen dat nog steeds iedereen ziek kan worden, gevaccineerd of ongevaccineerd. Steeds meer onderzoek wijst uit dat er gesjoemeld is met de cijfers van overlijden rond corona. De afgelopen twee jaar hebben voor een grote polarisatie gezorgd onder de bevolking en dan hebben we het nog niet gehad over de nevenschade van de maatregelen. Financieel maar in mijn ogen is vooral de sociale nevenschade enorm. Daar hoor je niemand over in de talkshows op tv.

De angst die mensen is aangepraat is ongekend. En daarnaast de maatregelen, totaal niet medisch onderbouwd maar hou je er aan anders krijg je een boete. Een hele rare gang van zaken als je het over gezondheid hebt. Om maar te zwijgen van de verplichte QR code. Medisch niet aantoonbaar werkend maar toch doen en mensen uitsluiten vanwege hun keuze om niet een experimenteel ‘vaccin’ te nemen. Maar de meeste hoofden staan alweer een andere kant op".

"Hoe denkt u over de jaarlijks terugkerende aanvallen op typisch Nederlandse tradities zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, Pasen, Pinksteren en het Kerstfeest en bent u van mening dat degenen die hierachter zitten door blijven gaan totdat ze hun zin krijgen, of zouden ze dan nóg niet tevreden zijn?"

"Ik ben opgegroeid in Nederland wij hebben hier een land met een Christelijke grondslag. Daarop zijn de feestdagen dan ook gebaseerd. Dat lijkt me niet meer dan normaal. Ik zie dan ook geen reden om daar iets aan te veranderen. Tradities als Sinterklaas horen er gewoon bij. Het is jammer dat volwassenen mensen nu hun stempel gaan drukken op een feest waar kinderen altijd veel plezier aan beleven. Misschien is het tijd om even niet zo te schreeuwen en even te luisteren naar de kinderen en te zien naar hoe zij het feest ervaren, voordat je direct met al je volwassen gedachten en oordelen denkt te weten wat het feest doet voor kinderen. Verdraagzaamheid en begrip voor onze tradities en zeker voor de feestjes voor onze kinderen zijn ver te zoeken. Jammer dat deze mensen keer op keer een podium krijgen".

"Dan willen we het hebben over de lokale problematiek die in Alphense wijken zoals de Diamantbuurt, waar het percentage niet-Nederlanders zeer hoog is een grote rol speelt. Is het u bekend dat soms oorspronkelijke bewoners en bewoonsters door deze nieuwkomers geïntimideerd of bedreigd worden.Omdat er kennelijk nooit is ingegrepen rest deze burgers niets anders dan te verhuizen. Wanneer uw antwoord bevestigend is wat denkt u dat er dan moet gebeuren om deze problemen op te lossen?"

"Het is niet wenselijk om teveel mensen van één en dezelfde groep, geloof of achtergrond bij elkaar in één wijk te laten wonen. Hiermee haal je de noodzaak voor integratie weg en dat is niet goed. Bovendien zorgt het ervoor dat de andere bewoners zich niet meer thuis voelen in hun wijk. Ik heb de exacte cijfers van de overlast niet maar dat die er is dat is helaas een gegeven. Wat ik al eerder zei, integratie is een voorwaarde om met elkaar te kunnen samenleven. Je kunt hier niet verder leven zoals je deed in het land waar je vandaan kwam. Aanpassen aan hoe we hier met elkaar omgaan is heel belangrijk. De gemeente kan bijdrage door meer blauw op straat maar ook door een betere spreiding van de nieuwkomers in de wijken".

"We gaan afronden maar niet voordat we u hebben gevraagd of u nog een boodschap heeft voor onze lezers in den vreemde. Wat zou u hun willen meegeven?"

"We leven in een rare tijd waarin de informatie die de mainstream media verspreid helaas niet altijd correct is of een eenzijdig beeld laat zien van de zaken die er in de wereld spelen. Ook is er veel censuur op de social media platforms. Ik zeg altijd… geloof niet alles wat je hoort of ziet. Luister, onderzoek zelf en wees kritisch. Vergeet niet om ondanks alles wat er gebeurd in de wereld te genieten van het leven van jouw leven… iedere dag is een geschenk, het is aan jou wat je ermee doet!

"We danken u hartelijk voor uw tijd en moeite en wensen u alle succes toe

ns: Kyk ook asb. by:

https://www.fvd.nl/alphen-aan-den-rijn

 

https://www.youtube.com/watch?v=DBg2bQjN9x8

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie