1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7591946

Besoekers aanlyn

Ons het 9 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

EL KAOUAKIBI: AFFÊRE OF SEPIE?

VLAAMS BELANG SE FAKSIEVOORSITTER MNR. CHRIS JANSSENS:" NA MY SIENING PLUK OPEN VLD NOU DIE WRANGE VRUGTE VAN DIE FEIT DAT HULLE MOSLEMS OPGENEEM HET BINNE HUL PARTY".

Ons het nav. die sg. El Kaouakibi sepie, 'n interessante onderhoud gehad met

2022 03 14 1

mnr. Chris Janssens, wat sedert Junie 2014 in die Vlaamse parlement setel as faksievoorsitter en ondervoorsitter van die Vlaams Belang. Meneer is in 1977 gebore in die Limburgse stad Genk en daar ook grootgeword. Vanaf 2007 was hy gemeenteraadslid van sy stad en in 2009 is hy toegetree tot die Vlaamse parlement. Ons sal hom oa. vrae stel hoekom die liberale VLD toe hulle besluit het hul naam te verander in Open VLD, die deur oopgemaak het vir moslems en wat die bedoeling was om hul toe te laat in hul geledere.

"Meneer Janssens. We hebben onze lezers in de inleiding al summier kennis laten maken met u. Zou u voordat we aanvangen met het vraaggesprek nog iets meer over uzelf willen vertellen?"

"Als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij in het Vlaams Parlement doet het me veel plezier dat u uw lezers de kans biedt om kennis te maken met mij en de standpunten van mijn partij. Zoals u weet dragen wij onze Afrikanervrienden een warm hart toe".

"Dan willen we het hebben over de affaire El Kaouakibi. Wat kunt u ons hierover meedelen en hoe lang speelt deze soap reeds en, evenzo belangrijk hoe kon het bedrog zolang duren ?"

"In februari 2021 kwam aan het licht dat Sihame El Kaouakibi mogelijk sjoemelde met subsidies via haar vzw (Vereniging sonder winsoogmerk) Let’s Go Urban. De bal ging aan het rollen toen drie onafhankelijke bestuurders ontslag namen bij de vzw van El Kaouakibi en naar de handelsrechtbank stapten omdat ze vermoedden dat er financiële malversaties waren gebeurd. 2022 03 14 2Bovendien had ze van het partijbestuur van de Open Vld ongeveer €100.000 steun ontvangen in het kader van haar verkiezingscampagne. Ondertussen is gebleken dat El Kaouakibi maar liefst €450.000 subsidiegeld doorsluisde naar haar eigen bankrekening. Ze kocht er onder andere nieuw servies en nieuwe kasten voor haar villa mee. Deze Sihamegate heeft verschillende oorzaken. Ten eerste heeft El Kaouakibi volledig schaamteloos het Antwerps stadsbestuur opgelicht om alsmaar meer subsidies te ontvangen. Ze heeft geld dat bedoeld was voor de werking van haar vzw’s, bijvoorbeeld rond de integratie van allochtone jongeren, gebruikt om zichzelf te verrijken. Ten tweede is er het gebrek aan controle door de overheid die de subsidies toekende. De diensten van de stad Antwerpen hebben gewoonweg onvoldoende controle uitgeoefend op de toekenning en het gebruik van de subsidies. Kortom: het hele Vlaamse subsidiesysteem is rot tot op het bot. Maar al te vaak worden er worden er subsidies toegekend aan allerlei multiculturele en vaak linkse organisaties, zonder dat er enige meetbare doelstelling aan gekoppeld wordt of zonder dat de overheid voldoende controle uitvoert".

"Hoe was het mogelijk dat ze het kon schoppen tot parlementslid in de Vlaamse politiek?"

"Sihame El Kaouakibi was het ‘witte konijn’ van de Open Vld. Ze was voor de liberalen hét voorbeeld van een goed geïntegreerde moslima en het zogenaamde bewijs dat diversiteit werkt. Ze werd gesteund door Mechels burgemeester Bart Somers – denk maar aan het veelzeggende promofilmpje waarin hij haar ‘authentiek liberaal engagement’ prijst – en natuurlijk ook het partijbestuur van de Open Vld, dat haar €100.000 euro steun gaf voor haar verkiezingscampagne. Door de steun van de partijtop heeft ze het dus ver kunnen schoppen, tot ze wel erg overmoedig werd in haar subsidiemisbruik en er alarmbellen begonnen af te gaan".

"Wat wordt deze mevrouw allemaal ten laste gelegd en is de zaak al onder de rechter?"

"Er werden al verschillende onderzoeken gedaan naar de subsidiefraude door El Kaouakibi: bij het gerecht, bij de stad Antwerpen, bij Binnenlandse Zaken en bij de Bijzondere Belastinginspectie. Inmiddels heeft de Centrale Dienst voor Bestrijding van de Corruptie het onderzoek naar zich toe getrokken. Concreet wordt El Kaouakibi beschuldigd van “valsheid in geschrifte, fouten in de boekhouding, subsidiefraude, misbruik van vennootschapsgoederen en misbruik van vertrouwen”. Omdat het Belgische justitiële apparaat echter schijnend traag werkt, is het proces pas gepland voor 2024. De liberalen houden hun hart vast, want in 2024 vinden er in ons land verkiezingen plaats voor de Kamer, het Vlaams Parlement, het Europees Parlement én de gemeenten en provincies".

"In de media was te lezen dat dit parlementslid zelf is opgestapt maar andere bronnen beweren dat ze door voorzitter Lachaert uit de partij is gezet. Wat is nu waar?"

"De zaak-El Kaouakibi heeft de Open Vld veel schade berokkend. Een kleine twee weken na de eerste meldingen van fraude werd ze geschorst voor een periode van 6 maanden door de statutaire commissie van de partij. Een week later startte voorzitter Egbert Lachaert de procedure op om haar uit de partij te kunnen zetten. De liberalen wilden duidelijk van haar af. Terwijl die procedure nog lopende was, is El Kaouakibi echter zelf uit de Open Vld gestapt om verder gezichtsverlies te voorkomen (als dat al mogelijk is). Overigens, en zeker niet onbelangrijk: het feit dat de zetel in het parlement aan het parlementslid en niet aan de partij toebehoort, heeft als gevolg dat El Kaouakibi als onafhankelijke in het parlement mag blijven zetelen. Ook dit heeft een hele hetze veroorzaakt, want ze is al sedert oktober 2021 afwezig in het parlement wegens ‘ziekte’ terwijl ze wel gewoon haar parlementaire wedde kan behouden. Op aandringen van het Vlaams Belang werd deze regeling herzien. Parlementsleden die meer dan 30 dagen afwezig zijn, vallen terug op 60% van hun loon".

"Het is wel positief dat die regeling werd herzien. Wel wrang dat alleen het Vlaams Belang dit mogelijk heeft gemaakt. Is de Open VLD door andere partijen, waaronder de uwe, verwittigt dat het op z'n zachts gezegd geen goede zet was om moslims welkom te heten binnen hun partij en zo ja hebben ze dan willens en wetens deze waarschuwing in de wind geslagen of waren er wellicht toch enkelingen die iets bemerkten en de noodklok luiden?"

"Het is niet aan het Vlaams Belang om het ledenbestand of de invulling van de kieslijsten van andere partijen te beoordelen. Wij zijn vanzelfsprekend sceptisch tegenover de toenemende islamisering in alle lagen van de samenleving, maar als de andere partijen het probleem daarvan niet willen inzien, moeten ze zelf maar met de gevolgen leren leven".

"Wat bezielde de Vlaamse Liberaal Democraten eigenlijk om dat 'Open' voor hun naam te zetten en, we plakken meteen een vervolgvraag eraan vast: Had dit een bepaalde bedoeling?

"De keuze voor het woord ‘Open’ in de naam was oorspronkelijk louter praktisch: in 2007 besloten de toenmalige VLD samen met de partij Vivant de nieuwe lijstnaam Open Vld in plaats van VLD-Vivant te gebruiken. De meeste mensen zijn dat uiteraard vergeten, het is immers al 15 jaar geleden. Vandaag lijkt het inderdaad logisch dat het zou moeten betekenen dat de Open Vld een ‘open’ partij is die openheid, inclusiviteit en diversiteit nastreeft. Dit is uiteraard totale onzin, want de Open Vld geeft liever miljoenen euro’s subsidie aan allerlei linkse en multiculturele projecten dan aan initiatieven van de autochtone Vlamingen. Een wee diegene die er een andere mening dan de liberale op nahoudt".

"Is dit nog maar het topje van de ijsberg en zal bij parlementsleden van Groen, sp.a, CD&V enzovoorts ook het besef doorbreken dat ze niet het voorbeeld van hun collega's van Open VLD moeten navolgen?"

"Het is goed dat de frauduleuze praktijken van El Kaouakibi uiteindelijk aan het licht zijn gekomen, al is het bijzonder betreurenswaardig dat het systeem dergelijk misbruik voor zo’n lange tijd heeft toegelaten. Dat de overheden amper controle uitvoerden op de verdeling en het gebruik van allerlei subsidies, zal ongetwijfeld tot gevolg hebben dat vele mensen daar opzettelijk misbruik van hebben gemaakt. We hopen dat de affaire-El Kaouakibi anderen de ogen heeft geopend".

"In uw buurland Nederland speelt dan weer iets anders hoewel het hier een moslima genaamd Gündoğan betreft. Zij is terstond uit de partij is gezet en haar lidmaatschap is ingetrokken vanwege grensoverschrijdend gedrag. Dit Kamerlid zou collega's geïntimideerd en bedreigd hebben. De rechter heeft nu bepaald, in een kort geding wat ze aangespannen heeft, dat dit onrechtmatig was en ze moet terug genomen worden. Bovendien krijgt ze een schadevergoeding van 5000 euro. Het gaat dan om de pro Europa partij VOLT die bij de vorige parlementsverkiezingen met drie zetels de Tweede Kamer binnen kwam. Wat ons opviel is, dat ze net als haar Vlaamse collega El Kaouakibi geen hoofddoek draagt en zich voordoet als een 'verlichte' cq liberale denkende islamiet. Komt hier de bekende aap uit de mouw?"

"Er lijkt inderdaad een patroon te zijn in het type moslim(a) dat we regelmatig zien verschijnen op lijsten van allerlei (linkse) partijen. Ze lopen te koop met hun verlichte liberale idealen, lijken perfect geïntegreerd en zijn het toonbeeld van inclusiviteit en diversiteit. Ze worden gebruikt als stokpaardje omdat men hoopt zo ook de allochtone stem voor zich te winnen. Dit fenomeen is trouwens niet enkel zichtbaar bij de liberalen, maar ook bij de socialisten, groenen en christendemocraten die steeds meer allochtonen op hun lijst hebben staan. Ik denk bijvoorbeeld aan Sammy Mahdi, de Belgische christendemocratische Staatssecretaris voor Asiel en Migratie van CD&V met Marokkaanse roots, die het “niet vind kunnen dat Tom Van Grieken het woord ‘omvolking’ gebruikt” wanneer hij spreekt over massa immigratie".

"We willen af gaan ronden maar niet voordat we u gevraagd hebben hoe het naar uw mening nu verder zal gaan met de islamisering, die al zichtbaar is geworden in de parlementen van o.a Duitsland, België en Nederland?"

"De toenemende islamisering is een probleem dat omwille van de massamigratie enkel maar zal blijven toenemen. Dit is inderdaad niet enkel merkbaar in het straatbeeld en onder de bevolking, maar ook steeds meer in de parlementen. Zoals gezegd, staan er steeds vaker (meer dikwels) mensen met allochtone roots op de kieslijsten. Dit vertaalt zich in een toenemend aantal politici die uiterlijk goed geïntegreerd lijken en doen alsof ze de westerse waarden verdedigen, maar in praktijk het dragen van een hoofddoek en andere islamitische waarden propageren, zoals ook El Kaouakibi herhaaldelijk heeft gedaan".

"Hartelijk dank voor uw tijd en moeite en we wensen u alle succes in uw belangrijke functie van zowel ondervoorzitter als fractievoorzitter".

"Heel graag gedaan".

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie