1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7591944

Besoekers aanlyn

Ons het 13 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

OORWINNING VIR DIE DEMOKRASIE VIR VOORPOST OF TOG NIE HEELTEMAL NIE?

MNR LUC VERMEULEN:"DAT DIE REGTER HOM ONBEVOEG VERKLAAR HET IS WAT ANDERS AS VRYSPRAAK"

Geagte leser. Op Woensdag 26 mei van die vorige jaar. het die regbank van die stad Mechelen, wat lê in die Vlaamse provinsie Antwerpen geoordeel dat vier lede van die nasionalistiese 2022 02 19 1aksiegroep Voorpost hul skuldig gemaak het aan haatsaai en oproep tot geweld teen Moslems.
Kenneth, Nick , Luc, en Danny ,is tot ses maande tronkstraf gevonnis omdat hulle op Saterdag 30 Mei 2020 op die mark van reeds genoemde stad 'n banier gedra het met daarop die teks: Stop Islamisering.
'n Andere regter het nou op Woensdag 9 Februarie verklaar ' hierdie hof is onbevoeg om 'n uitspraak te lewer' wat inhou dat die vier lede vrygespreek is van die feite. Met die voormalige aksieleier mnr. Luc Vermeulen, wat u ongetwyfel nog onthou het van andere onderhoude, het ons 'n vraaggesprek gehad nav. die verklaring van die hof.

"Meneer Vermeulen mogen we enerzijds spreken over opluchting maar anderzijds dat enige nuance ook wel op z'n plaats is. Een rechter van het Hof van Beroep van Antwerpen heeft immers op woensdag 9 februari geoordeeld dat zij zich niet bevoegd acht om een uitspraak te doen?"

"Klopt natuurlijk. De rechtbank heeft zich onbevoegd verklaart en spreekt zich dus niet ten gronde uit over de beschuldigingen.
Dus opluchting ja want de uitgesproken straffen vervallen en het vonnis eerder uitgesproken door de rechtbank van Eerste Aanleg vervalt. Voor de rechter die de straf oplegde is dat een grote reputatieschade en gezichtsverlies".

"In diverse Vlaamse kranten was te lezen dat de Belgische staat moet opdraaien voor alle gerechtelijke kosten. Kunt u hier iets meer over vertellen?"

"Dat is juist gesteld. Het gaat overigens alleen over de kosten van de processen"

"Wat zou dit in de praktijk kunnen betekenen voor toekomstige demonstraties tegen islamisering?"

"Dat wil zeggen wanneer men deze slogan opnieuw gebruikt en iemand of een vereniging legt klacht neer dat men mogelijk opnieuw voor de rechtbank moet komen die zich mogelijk wel bevoegd verklaart en via een vonnis een straf uitspreekt.
De kans dat dit gebeurt is eerder klein om twee redenen.
Na het eerste vonnis van de rechtbank in Eerste Aanleg was de verontwaardiging over het vonnis enorm. Verontwaardiging ook uit kringen waarvan men het niet dadelijk zou verwachten.
Tweede reden: in het vonnis van de Rechtbank van Beroep staat duidelijk vermeld, erg belangrijk: 'dat de gestelde handelingen (dus het vertonen van het spandoek met de bewuste slogan) niet ingegeven waren door racisme of xenofobie.
Dus de mogelijkheid dat men opnieuw een proces inspant bestaat maar is in praktijk eerder klein te noemen".

2022 02 19 2

"Over welke kringen hebben we het dan?"

"Ondermeer onderstaanden brachten kritische tot zeer kritische reacties op de uitspraak van de rechtbank in Eerste Aanleg. Verre van Voorpostsympathisanten, integendeel.

Bart De Wever voorzitter N-VA

Joren Vermeersch historicus en jurist

Maurits Vande Reyde Vlaams parlementslid van de liberale Open VLD

Pieter Bouwens journalist.

Prof.Emeritus Dirk Voorhoof. Verbonden aan het centrum voor mensenrechten van de universiteit van Gent.

Johan Vande Lanotte Hoogleraar grondwettelijk recht en voormalig socialistische politicus van de sp.a (Socialistische Partij anders)
'Met de rechterlijke uitspraak over 'stop islamisering' is men te ver gegaan'

Moraalfilosoof Maarten Boudry ' sprak zich scherp uit tegen Voorpost maar besluit 'deze uitspraak is schandalig'".

"Toch oordeelde de rechtbank van Mechelen op woensdag 26 mei van het vorige jaar dat u alle vier schuldig was aan het zaaien van haat en het gebruiken van geweld en dan meer bepaald jegens moslims en dat u daarvoor een gevangenisstraf opgelegd zou krijgen.. Zou u kunnen uitleggen wat een tekst tonen op een spandoek met deze zaken te maken heeft?"

"De beschuldiging van de rechtbank van Eerste Aanleg luidde: aanzetten tot haat of geweld jegens een groep.
Wat Voorpost betreft heeft de tekst op het spandoek uiteraard niets te maken met de beschuldigingen van de rechtbank. En wat dat betreft kregen we gelijk van de Beroepsrechtbank. De tekst 'stop islamisering' is volgens Voorpost een mening uiten. Wanneer men dat verbiedt dan komt de dictatuur wel heel dichtbij. Het recht om je mening te verkondigen en uit te dragen op alle manieren, spandoeken, folders, liederen, artikels enz is heilig".

"Voor drie beklaagden was die straf met uitstel, voor één persoon ging het om een effectieve straf. Wat hield dit concreet in?"

Straf met uitstel wil zeggen dat de straf, in dit geval zes maanden gevangenis, niet effectief wordt uitgevoerd. Wordt ge binnen een bepaalde tijdsspanne opnieuw veroordeeld voor gelijkaardige feiten dan wordt de straf effectief en kan die verzwaard worden door de nieuwe uitspraak. Is de straf effectief, zoals dat voor één van de vier het geval was, dan is die dadelijk uitvoerbaar en moet de veroordeelde naar de gevangenis".

""Is het dus zo dat één Voorpost lid vanwege enkel het omhooghouden van een spandoek met daarop 'Stop islamisering' een half jaar in de gevangenis moest doorbrengen?"

"Dat is juist. Indien het hof van beroep het vonnis in Eerste Aanleg zou bevestigd hebben dan zou hij zes maanden naar de gevangenis moeten".

"De andere leden hielden ook dat spandoek vast. Is er bekend waarom zij de straf met uitstel kregen?"

"In principe zouden alle vier beklaagden dezelfde straf hebben gekregen maar omwille van het feit dat één van hen eerder al veroordeeld is geweest voor betrokkenheid bij incidenten tijdens betogingen kreeg hij een effectieve gevangenisstraf".

"We willen even terug gaan naar die bewuste zaterdag 30 mei 2020. Was er een speciale reden dat Voorpost op de Grote Markt in Mechelen protesteerde?"

"De aanleiding was dat we vastgesteld hadden dat een week voordien op diezelfde Grote Markt van Mechelen in volle corona tijd een 40-tal moslims zeer demonstratief een gebedsstonde hielden. Allen gekleed in lange witte gewaden. Met Voorpost waren we de mening toegedaan dat wanneer moslims de openbare ruimte mogen innemen om te manifesteren wij dat ook mogen. Dat was dan ook de reden dat we op diezelfde Grote Markt demonstreerden met de slogan 'stop islamisering'".

"U stond daar met drie andere Voorpostleden en ontrolde welgeteld één spandoek met daarop de tekst: Stop Islamisering. We begrepen dat er kort daarop een enorme politiemacht een einde maakte aan het protest. Hoelang stond u daar en wat gebeurde er toen de politie ingreep en hoe ging dit in z'n werk?"

"We stonden hooguit een 15min actie te voeren toen de politie met een 15-tal manschappen ons kwamen oppakken en we van onze vrijheid beroofd werden. We werden overgebracht naar het politiebureel waar de vier zeven uur lang in aparte cellen werden opgesloten. Tijdens die zeven uur werd iedereen apart uit de cel gehaald voor het nemen van vingerafdrukken en talrijke foto's. We konden tevens vaststellen dat onze gsm's tijdens die zeven uur vrijheidsberoving werden uitgelezen".

"In Mechelen is de liberaal Bart Somers van Open VLD de 'baas van de politie dus deze moet aangestuurd zijn door hem. U stond daar vreedzaam dus onze vraag is: maakten de politieagenten duidelijk waarom het niet wenselijk was dat u daar stond en werd dit wellicht als onwettig gezien?"

"Bart Somers was zelf aanwezig bij de aanhouding. We kunnen er dus met grote zekerheid van uitgaan dat het op zijn bevel was.
De ten laste legging ging niet over het demonstreren maar enkel over de slogan op de spandoek".

"Op zaterdag 12 februari jongstleden hield u wederom een protestactie op de markt van Mechelen maar nu met zes Voorpostleden. Droegen de deelnemers nu ook het spandoek en zo ja hoe werd er nu op gereageerd door de autoriteiten?"

"Na de uitspraak van het Hof van Beroep vonden we dat het nodig was om met dezelfde slogan opnieuw te gaan demonstreren op dezelfde plaats als de eerste keer. Het was een korte actie van een 15 min maar die gezien werd door heel veel volk vermits het zaterdags markt is op de Grote Markt. Met spandoek, megafoon en bengaals vuur trokken we de aandacht van de talrijke marktbezoekers.".

"Was er ook respons van burgers en konden ze de actie waarderen?"

"Velen Mechelaars staan sympathiek tegenover acties die de steeds verdergaande islamisering aanklagen. We vertrokken vooraleer de politie ter plaatse kwam".

"Als we naar de toekomst kijken hoe ziet u het dan -met het oog op het niet bevoegd achten van de rechter op uw eerdere actie- met de vrije meningsuiting gesteld?"

"We gaan nu moeten afwachten hoe de reacties zullen zijn wanneer wij en anderen, -ook het Vlaams Belang gebruikt namelijk regelmatig de slogan 'stop islamisering'-, deze slogan verder gaan gebruiken.
Komt er een nieuwe klacht hoe zal de rechtbank dan reageren.
Het is wel duidelijk dat we scherp zullen moeten toezien op recht om vrij zijn mening te uiten. Dat stellen we bv. ook vast in de discussies over de QR pas. Sociale media en zeker facebook censureert erop los wanneer men meningen verkondigd waarmee de facebook beheerders het niet eens zijn. Het recht om vrij zijn mening te verkondigen zal een aandachtspunt moeten blijven voor elke nationalist".

"Kunnen we nog meer protesten tegen de islamisering verwachten in andere Vlaamse steden en misschien wat grootschaliger?"

"Met Voorpost organiseren we zeer regelmatig acties tegen de islamisering in Vlaanderen.
Ook het Vlaams Belang voert regelmatig acties rond dit thema.
Voor het ogenblik staan er geen grote manifestaties op til".

"We ronden af maar niet voor u en de uwen alle succes te wensen met uw huidige en toekomstige protesten".

"Bedankt. Met Voorpost blijven we op de voorposten staan in de strijd tegen de islamisering".

ns: Kyk ook asb by: https://www.youtube.com/watch?v=xkn-vbbnMwY

 

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie