1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7370673

Besoekers aanlyn

Ons het 17 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

STIGTING VRIENDE VAN VOLENDAM SE ERFGOED WORD GETEIKEN DEUR GEMORS VAN KOZP WAT HULLE BESKULDIG VAN RASSISME

VOORSITTER MNR. WIM KEIZER: "HIERDIE VALSE BESKULDIGINGE UITER DIE VUILGOED TELKENS NET SOOS 'N GRAMMOFOONPLAAT WAT VASGEHAAK IS".

Geagte leser. Ons het nav. 'n afskuwelike gebeurtenis wat op Saterdag 4 Desember op die mark van die dorpie Volendam (munisipaliteit Edam-Volendam) plaasgevind het, 'n insiggewende onderhoud gehad met mnr. Wim Keizer, dié voorsitter van die Stigting Vriende van Volendams se 2022 01 12 1Erfgoed. Toe was daar namelik onverwag twee busse met demonstrante van Kick Out Zwarte Piet opgedaag. Die nikswerd vuilgoed het vinnig uitgeklim en het meteens begin roep en skree. Die burgers wat inkopies doen was onaangenaam verras. Die Volendammers voel hul bedreig deur die klompies, wat hard bly skree dat hul almal rassiste sou wees. Die vuilgoed het oa. geroep: 'Volendam skaam jou'. 'n Mevrou was sodanig baie vies geword oor die intimidasie dat sy by haar buurman op die mark eiers gekoop het wat sy na die demonstrante gegooi het. Die gemors het dit nie verwag en begin haar te mishandel. Daar was meer burgers wat op die toneel was afgekom en dit was duidelik dat sy die valse beskuldiginge nie waardeer nie. Om 'n lang storie kort te maak: Die vuilgoed moes die aftog blaas en hol as afkophoenders rond. Tydens hierdie tog is hulle 'getrakteer' op vuurwerk, vissies, nog meer eiers en andere goedjies. Dit was duidelik dat die inwoners van Volendam kleingeld gemaak het van die klompies. Die gemors het na mekaar geroep:'Kom klim in die bus want hul gooi vuurwerk' en die bestuurder het toe gou weggery.

"Meneer Keizer, zou u voordat we met het uiteindelijke vraaggesprek beginnen iets over uzelf willen vertellen zodat de lezers een goed beeld hebben wie u bent en waar u voor staat?"

"Ik was van 1961 van 2002 onderwijzer te Volendam. Na de FPU regeling (vervroegde pensioenregeling) ben ik na 41 dienstjaren gepensioneerd.

Van 21-8-1961 tot 4-4-1962: was ik onderwijzer op de Sint Jozef basisschool.
Van 4-4-1962 tot 5-5-1963: ging ik in Militaire Dienst.
Vervolgens was ik van 5-5-1963 tot 1-8-1997: onderwijzer op de Nicolaas basisschool.
Nadien van 1-8-1997 tot 1-9-2002: onderwijzer op basisschool. Blokwhere.
en vanaf 12-12-2005: ben ik met pensioen.

De bijdragen aan het maatschappelijk en verenigingsleven als bestuurslid/vrijwilliger en de 28 jaar als gemeenteraadslid van de Volendammer Partij en Volendam 80 omvatten o.a. de volgende bezigheden:

1961 – 1991:

Vrijwilliger, secretaris, voorzitter en badmeester van het Recreatiecentrum Slobbeland.
Initiatiefnemer en organisator van nieuwbouw kleed- en wasgelegenheid en speeltuin vanaf 1961 hetgeen in 1965/66 en daarna is gerealiseerd met de belangeloze hulp van zo'n 250 jonge vrijwilligers met lang haar en met steun van het Volendammer bedrijfsleven en sponsoren.
In 1985 opnieuw algehele renovatie kleedgelegenheid, douches en verkoopruimte van Recreatiecentrum Slobbeland waarvoor garantstelling van het bestuur voor een lening van 200.0000 gulden met eigen huis als onderpand bij de RABO-bank( Raiffeisenbank-Boerenleenbank)

1972:

Met succes strijd aangebonden met de toenmalige gemeente Edam om te voorkomen dat het Slobbeland werd opgeofferd aan projectontwikkelaars voor appartementen na de totstandkoming van het nieuwe zwembad ‘Waterdam’. De daarop volgende politieke strijd werd in het voordeel mij als voorzitter van het Recreatie Slobbeland met de steun van vrijwel de hele Volendammer gemeenschap beslist.
Nog altijd functioneert het Recreatiecentrum Slobbeland prima tot volle tevredenheid van de hele Volendammer gemeenschap en in het bijzonder van de minder draagkrachtige gezinnen.

1961 – 1970:

Mede oprichter en secretaris van de Volendammer Jongeren Belangen (V.J.B.) die zich als doelen stelde de oprichting en instandhouding van het verenigingsleven en vooral voor de jeugd belangrijke en noodzakelijke voorzieningen ten behoeve van de Volendammer gemeenschap. Het organiseren en meewerken bij de aankomst van Sint Nicolaas met een 40 tal Zwarte Pieten in de Volendammer haven en verder aan
activiteiten zoals medewerken bij de organisatie Koninginnedagspelletjes op het voetbalveld, de oprichting van de IJsclub in 1963 en 60 jaar actief als vrijwilliger en medewerker van en initiatiefnemer bij evenementen op het ijs, acties voor Sporthal de Seinpaal, overdekt zwembad de Waterdam, Volendams Museum, vereniging Oud Volendam, organisatie van talrijke evenementen en festiviteiten enz. Deze doelen zijn met de inzet van vele vrijwilligers allemaal gerealiseerd.

1961 – 1991:

Organisator en medewerker 30 jaar lang veld schoolvoetbal voor groepen 7 en 8 van de Volendammer basisscholen in de paasvakantie.

1972 – 1991:

Organisator en medewerker zaal schoolvoetbal voor alle groepen 5, 6, 7 en 8 van alle Volendammer en Edammer basisscholen in de kerstvakantie.

1963 – 1968:

Medeoprichter van het pupillenvoetbal voor alle 10 en 11 jarigen van de RKAV Volendam en 5 jaar als trainer/vrijwilliger van de eerste pupillen groepen. Organisator en hoofdleider van de jaarlijkse jeugdvoetbalkampen en buitenlandse trips naar de Nederlandse steden Den Bosch, Weert en naar Engeland.

1963 – 1995:

Bestuurslid van het jaarlijks terugkerende internationale tweedaagse Zilveren Bottertoernooi van de RKAV en FC Volendam.

1963 – 2013:

Medeoprichter en 50 jaar secretaris van IJsclub Volendam. Medeorganisator en medewerker van honderden (jeugd)schaatswedstrijden, toer-, skeeler en wandeltochten.
Tijdens deze periode secretaris Waterland-Oost van KNSB (Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond) gewest Noord Holland/Utrecht. Voorzitter Gouwzee Toertocht Volendam-Marken-Monnickendam.

1988 – 2013:

Organiseren van schaatslessen voor honderden kinderen op de Jaap Edenbaan in Amsterdam en Hoorn op vrijdag van oktober tot begin maart 1989 t/m 2013 met medewerking van vrijwilligers.
Organisator receptie zilveren jubileum IJsclub Volendam in 1988 in restaurant AMVO. Tijdens receptie in oktober 1988 benoemd tot Lid van Verdienste van de KNSB door de voorzitter van gewest Noord Holland/Utrecht de heer Wim Zeekant.

1966 – 1976:

Organisator van de 5 km lange ‘Omloop van Volendam’. De 5 km loop telde soms meer dan 800 deelnemers met voor bijna iedere deelnemer een prijs. De eerste omloop was ter ere van het huwelijksfeest van koningin Beatrix en prins Claus in 1966.

1975:

Initiatiefnemer van herstart Vereniging Oud Volendam om te komen tot een Volendams Museum op de bovenverdieping van het oude zusterklooster en de instandhouding daarvan toen andere initiatiefnemers afhaakten. Organisator van de huis-aan-huis actie voor afnemers van het Museumjaarboek en de Premiefoto met beschrijving en vervolgens de administratie en verantwoording van de ontvangsten. Het initiatief werd en wordt nog steeds na 40 jaar massaal gesteund door de Volendammer bevolking en bedrijfsleven. Initiatiefnemer om het voorlopige Volendams Museum na de ontmanteling van het oude zusterklooster vanaf 1977 tot 1986 na veel vrijwilligerswerk te huisvesten op de bovenverdieping van het oude klooster.
1977 tot op heden voorzitter Oud Volendam en na 2007 overgegaan naar Stichting Vrienden van het Volendams Erfgoed (voorheen tot 2020 Vrienden van Volendams museum met uitgebreide doelstellingen.

1986 – 1991:

Initiatiefnemer en bouwleider van honderden vrijwillige bouwvakkers met de onmisbare medewerking van de vrijwilligers, bedrijfsleven, gemeente, giften en gaven van de Volendammer gemeenschap waardoor een nieuw Volendams Museum in het oude Wit-Gele Kruisgebouw aan de Zeestraat gerealiseerd kon worden.

1991:

Op 23 maart 1991 werd onder grote belangstelling het nieuwe Volendams Museum, gerealiseerd door de honderden museumvrijwilligers met steun van gemeente, bedrijfsleven en sponsoren VVV-accommodatie geopend door burgemeester Westendorp.
De gerealiseerde en gerenoveerde Volendams Museum en VVV-accommodatie werd gratis aan de gemeente Edam- Volendam overgedragen.

1993:

Initiatiefnemer en bouwleider in december 1993 na de aankoop van het Sigarenbandjeshuisje (60.000 gulden gespaard geld) van het realiseren van een aanbouw vleugel aan het museum waarin gelijkvloers de huisvesting van het Sigarenbandjeshuisje werd gerealiseerd. De realisatie kwam wederom tot stand voor eigen rekening in eigen beheer met de onmisbare grandioze steun van honderden vrijwilligers en giften en gaven van het Volendammer bedrijfsleven.Het Sigarenbandjeshuisje werd op 5 mei 1995 geopend door de weduwe Griet Sombroek-Karregat, na initiatiefnemer Nico Molenaar in 1946 vanaf 1968 beheerder van het Sigarenbandjeshuisje. Het is een veel bezochte wereldbefaamde Volendammer bezienswaardigheid voor binnen- en buitenlandse toeristen. Deze door de stichting Volendams Museum gerealiseerde en voor 60.000 gulden uit eigen financiële middelen aangekochte accommodatie werd gratis aan de gemeente Edam-Volendam overgedragen.

1975 – 1977:

Bestuurslid van de werkgroep ter realisering Volendams Museum. Begonnen werd met een schuld van fl. 109.000,- met als onderpand het eigen huis van de werkgroepleden van de vereniging Oud Volendam. Alle schulden werden snel afgelost. Tevens werd ook een rekening uit 1972 van 9.000 gulden vereffend voor een maquette van een Volendams Museum aan het Breekje tegenover. Van Diepen die het oude Oud Volendam Bestuur nog niet had betaald. Aanschaf van vele schilderijen via sponsors-acties.

1977 – heden:

Voorzitter Stichting Volendams Museum, Stichting Vrienden van het Volendams Museum en Vereniging Oud Volendam (V.O.V. tot 2006)
Vanuit het Volendams Museum en Oud Volendam zijn vele activiteiten georganiseerd in het belang van Volendams historie, Volendam Promotion, Volendammer dag vanaf 1984 t/m 2000, 200 jaar havenfeesten in 1983, anti-Markerwaard manifestaties in 1977, 1979 en 1983, Volendammer kleding manifestaties in en buiten Volendam, culturele evenementen in het Volendams Museum, het organiseren van oudhollandse spelletjes met Koninginnedag van 1991 t/m 2004, het uitgeven en stimuleren van historisch/culturele boeken en geschriften over Volendam, organisator van jaarlijkse uitgave en medewerker verspreiding Museumjaarboek en Premiefoto, commissielid van de werkgroep Volendammer Dialect, het geven van rondleidingen in het Volendams Museum voor scholen en realisering van het Sigarenbandjeshuisje en verder alle voorkomende activiteiten betreffende de museum- en Volendampromotion in samenwerking met cultureel- historische instellingen in en buiten onze gemeente. .

1982 – 1983:

Bestuurslid Comité “200 jaar Haven”. Initiatiefnemer en aalviller van het jaarlijkse evenement “Zoodje eten” voor ouderen dat sedert 1983 nog steeds door de directie van schoonmaakbedrijf “Succes” tot 2016 gratis is georganiseerd en betaald met behulp van vele vrijwilligers voor onze senioren.

1991 – 1993:

Initiatiefnemer renovatie Volendammer kwak VD 172 en helling op het Slobbeland en als gemeenteraadslid subsidie- aanvrager van gemeente Edam-Volendam.

1988 – 2000:

Voorzitter Comité Volendammerdag en organisator Aalrook kampioenschap van Volendam en regio.

1992, 1993 en 1994:

Initiatiefnemer en organisator Volendammer bruiloft op de havenkade tijdens de Volendammer Dagen.

1976 – 1985:

(Mede)strijder tegen inpoldering van het Markermeer met als hoogtepunten het (mede)organiseren van de Anti-Markerwaard manifestaties in 1977, 1979 en 1983.

1967 – 1970:
(Mede)oprichter en voorzitter van damclub Volendam.

1968 – 1980:

Voetbaltrainer van de voetbalclub EVC (Edam) 7 jaar, VVW (Wervershoof) 1 jaar en het zaterdagelftal van RKAV Volendam 3 jaar.

1978 – 1980:

Gemeenteraadslid Volendammer Partij.

1980 – 2006:

Gemeenteraadslid Volendam’80 en nestor gemeenteraad Edam-Volendam.
- Zitting als lid van de commissies Algemene Zaken –Openbare Werken – Onderwijs – Welzijn en Cultuur –Economische Zaken – Ambtelijk Overleg met de vakbonden – Ruimtelijke Ordening – Financiën en commissie renovatie accommodatie FC Volendam.
- Zitting stembureau 1982 – 2002.
- Voorzitter Rehabilitatie Brandweer Preventieambtenaar Cees Bont en Stichting Juridische Kosten Zondebokken

vanaf 2006 – heden.

- Lid Algemeen Bestuur Werkvoorzieningschap Waterland.
- Actievoerder Bebouwing Broekgouw
- Lid van bestuur LOVE.
- Organisator initiatief voor plaatsing Huisartsenpost en ambulance standplaats in Volendam 2002-2003.

Handtekeningenactie bracht 5000 handtekeningen op die niet in ontvangst werden genomen door het College van
Burgemeester en Wethouders van Edam-Volendam. In 2020 heeft het Dijklanderziekenhuis besloten in Volendam een huisartsenpost en een standplaats voor de ambulance te realiseren aan de Heideweg.

1982:

initiatiefnemer herstel Katwouder Molen i.s.m. burgemeester de Groot van Katwoude.

1998 – 1999:

Lid van Comité “Kinderen gaan voor Kosovo.

1992:

Initiatiefnemer restauratie VD 172 i.s.m. Thom van der Woude.

1995 – 2000:

Voorzitter en deelnemer Comité Voetreis naar Rome en Lourdes.

2001:

Actief tijdens hulpverlening slachtoffers tijdens de nacht van de Nieuwjaarsramp 01-01-2001 bij opvang in PiusX .

2001 – 2007:

Voor Sinterklaas spelen voor ouderensoos PiusX.

2000 – 2008:

Bestuurslid en medewerker organisatie Skeeler evenement “Waterland on Wheels i.s.m. de ijsclubs uit Waterland Oost.

2003 – heden:

Deelnemer aan voettochten naar Rome (1997), Lourdes (2000), Santiago de Compostella (2003), Assisië (2007), Europese bedevaartplaatsen (2010), Rome (2013) en Barcelona (2016).

1992 – 2018:

24 keer de 4-daagse in Nijmegen uitgelopen. Ging in 2019 en 2020 wegens corona niet door.

2000 – 2014:

Verkeersregelaar fietsvierdaagse wielervereniging Volendam.

2005

Actief met het schrijven van brieven met bijlagen naar minister C. Veerman, Minister-president J.P. Balkenende en het directoraat-generaal voor de visserij in Brussel om te bewerkstelligen dat de IJsselmeervisserij behouden blijft en dat er maatregelen getroffen worden tegen het illegaal wegvissen van glasaal voor de kusten van Portugal, Spanje en Frankrijk en het verminderen van de ongeremde vermeerdering van aalscholvers.

2007

Benoemd door de koningin tot Lid van de Orde Oranje Nassau. Heeft na de uitreiking de oorkonde opgedragen aan de echte vrijwilligers die een lintje verdienen en niet hebben gekregen.

Van 2009 – 2014

Voorzitter van de stichting Gouwzee Toertocht over het ijs Volendam-Marken-Monnickendam.

2003 – 2006

Als gemeenteraadslid initiatieven ondernomen om o.a. de onterecht ontslagen ambtenaren Folkert Poll, Joop Asselbergh en Nieki van Veen te rehabiliteren hetgeen nog niet heeft plaatsgevonden. De gemeente Edam- Volendam heeft alle rechtszaken daaromtrent verloren die vele tonnen onnodig gemeenschapsgeld hebben gekost.

2006 – tot heden

Lid van Comité Rehabilitatie Brandweerambtenaar Cees Bont die onterecht door het college van B&W Edam-Volendam werd beschuldigd betreffende de Nieuwjaarsbrand 01-01-2001. Cees Bont is financieel tegemoet gekomen. De officiële rehabilitatie heeft nog steeds niet plaatsgevonden.

1977 – tot 8 maart 2020 Voorzitter stichting Volendams Museum. Blijft voorzitter van de Stichting Vrienden van het Volendams Museum.
Momenteel als voorzitter van de Stichting Vrienden van Volendams Erfgoed actief om aangifte te doen wegens groepsbelediging en structureel racisme van de Volendammer gemeenschap en bedrijfsleven betreffende de aan de orde zijnde ondermijnende onwettelijke acties van de anti-Zwarte Pieten knokploeg van KOZP (Kick Out Zwarte Piet) te doen stoppen.
Volendam heeft de mythische figuur Zwarte Piet lief en is daarom geen racist zoals KOZP ons dorp noemt".

"Zo dat omvat een hele staat van dienst. Dan komen we terug op hetgeen in het kort al in de inhoud staat. Wat heeft u van dat nare gebeuren meegekregen?"

"Ik heb van dit nare gebeuren dít meegekregen dat het mijn taak is dat ik namens onze stichting Vrienden van Volendams Erfgoed de ondemocratische activiteiten van KOZP en hun leiders moet gaan aanpakken volgens de nu geldende wetten en mogelijkheden die mij hulp kunnen bieden.
Als getuige van de overval op de Volendammer markt voel ik me hiertoe verplicht. Hier moet een eind aan komen. Zulke staatsondermijnende activiteiten onder bevel van leiders met een strafblad is in ons vaderland niet te tolereren. Om de kosten van juridische hulp te dekken is onze stichting een crowdfundingsactie begonnen.
2022 01 12 2Dat het een vreedzame demonstratie zou zijn, zoals dat in de KOZP-gezinde pers is beschreven is beslist niet waar. Dat laten de filmbeelden duidelijk zien.
Een aantal betrokken Nederlanders hebben reeds aangifte gedaan tegen de opruiende speech van activist Akwasi op de Dam in Amsterdam en de geweldsdreiging van de grote aanvoerder Jeffrey Afriyie die daarvan is vrijgesproken.
Akwasi is al drie keren aangeklaagd wegens groepsbelediging en smaad. Zelfs in beroep bij het Hof in Amsterdam via advocaat Richard van de Weide. De advocaat waarschuwde het Hof dat hun activiteiten steeds vaker voorkomen, met alle risico’s van dien en dat hun acties uit de hand zouden gaan lopen met als gevolg een polarisatie in onze samenleving. Akwasi kreeg van de rechter een sepot, op voorwaarde dat hij spijt moestbe tonen. Maar zijn haatspeech staat nog steeds op zijn facebook site. Volgens de rechters is provoceren toegestaan, wat tegen de wet is.
Aanvoerder Jeffrey Afriyie van KOZP heeft zich in het verleden ontpopt als hater van homo’s en Joden bij een pro-Palestina-demonstratie op 14 mei 2020 op het Museumplein in Amsterdam.
Jeffrey Afriyie is meermalen betrokken geweest bij anti-Zwarte Piet- demonstraties en is diverse keren gearresteerd door de politie, te weten in 2011 in Dordrecht, in 2014 in Gouda en in 2016 in Rotterdam. Voor het incident in Gouda werd Afriyie veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van 500 euro.
In eerste instantie werd hij ook veroordeeld tot het betalen van een boete van 500 euro aan een van de agenten vanwege mishandeling, maar bij het hoger beroep achtte de rechter van het Hof de mishandeling niet bewezen. In 2015 raakt Afriyie vanwege deze veroordeling wel zijn licentie als beveiliger kwijt.

Wat deze KOZP-actie groep nu beweert, nu de oliebollen en kapotte eieren zijn opgeruimd tart werkelijk iedere beschrijving van wat er werkelijk gebeurd is. Er was zuiver juridisch en onvoorwaardelijk sprake van duidelijke groepsbelediging door verbaal beledigende uitroepen en non-verbaal opschriften op borden. De politiek correcte pers zoals het NRC en de Volkskrant schreven dat er in Volendam sprake zou zijn van structureel racisme. De Volendammers moeten zich dus schamen omdat zij al honderd jaren een kinderfeest met de Heilige Sint Nicolaas en Zwarte Pieten vieren. Ik moet mij dus schamen omdat ik hou van Zwarte Piet.
KOZP heeft aangifte gedaan omdat de roomblanke gemaskerde KOZP-demonstranten geweld is aangedaan tijdens de niet aangemelde demonstratie in Volendam op 4 december 2021. KOZP laat weten dat de door hen geoorloofde, niet aangekondigde demonstratie door bedreiging met geweld en groepsbelediging voor strafvervolging in aanmerking komt via de hun ten dienste staande advocaten. Ik ben getuige geweest van de demonstratie en kan bewijzen, en met mij andere getuigen dat het tegendeel waar is.

Dit linkse advocatenbureau moet wel kennis nemen van een groot aantal feiten die zij tijdens de rechtszaak moeten weerleggen.
- De demonstratie was van tevoren niet aangekondigd en/of aangemeld dus kan aangemerkt worden als illegaal.
- De politie en de burgemeester waren hiervan vanzelfsprekend niet op de hoogte gesteld.
- De 2 bussen waarin de ongeveer 100 demonstranten werd vervoerd stonden geparkeerd waar dat niet mocht.
- Huismoeders met kinderwagens, winkelend vluchtende marktbezoekers en woedende marktkooplui (afkomstig voor 90% van buiten Volendam) werden door een eigen camera filmploeg en fotograaf zonder toestemming gefilmd en gefotografeerd.
- Zonder toestemming werd gebruik gemaakt van een drone.
- De veiligheid op een locatie met winkelende huismoeders en kinderen van deze niet aangemelde demonstratie is in gevaar gekomen.
- Dat voorbijgangers in de Zeestraat niet gediend waren van het provocerende beledigende geschreeuw en de intimiderende leuzen en uitspraken.
- Dat bij deze niet aangemelde demonstratie sprake was van een onwettige ordeverstoring.
- Dat de demonstranten zich niet aan de i,50m afstand regel hielden.
- Dat de stelling: Zwarte Piet is racisme, op borden weergegeven en herhaaldelijk zowel mondeling als schriftelijk in de media geuit nog nimmer is bewezen.
- Dat er geen relatie te vinden is dat Zwarte Piet racistisch is.

- Dat de eieren gooiende marktkoopvrouw uit Duivendrecht mevrouw Ingrid Eekels, die op de drukste dag van het jaar op de zaterdagmarkt voor Sinterklaas van haar brood werd beroofd, mishandeld is door twee leden van KOZP en dat filmfragmenten dat bewijzen. Tevens heeft deze belaagde vrouw aangifte gedaan bij de politie in haar woonplaats Duivendrecht en melding gedaan bij meldpunt-discriminatie.
- Dat een gehele bevolkingsgroep als zodanig (waaronder zich mensen bevinden van allerlei pluimage en kleur bevinden onder de ruim 22.000 inwoners van Volendam zich niet laten welgevallen als racisten te worden aangemerkt door het enkele gegeven dat de Sint gebruik maakt van Zwarte Pieten.
- Dat ondernemers en studerende kinderen buiten Volendam uitgescholden worden voor racisten.
- Dat hier sprake is van groepsbelediging waar aangifte gedaan zal worden namens de Stichting Vrienden van Volendams Erfgoed en anderen.
- Dat het niet gaat of Zwarte Piet wel of niet racistisch is maar nog nimmer is bewezen door een rechter) Het gaat erom of de bevolkingsgroep -Volendammers in deze- als racistisch kan worden aangemerkt.
- Dat, zoals beweerd wordt door KOZP in hun aangifte, er 400 Volendammers aanwezig waren. Ik heb ze niet gezien. Alleen woedende marktkooplieden waren aanwezig die met eieren en oliebollen gooiden.
- Dat de eventuele individuen zoals marktkooplieden door onze stichting bijgestaan zullen worden indien die strafrechtelijk vervolgd zullen worden door het OM (Openbaar Ministerie) voor het gooien van eieren en oliebollen.
- Dat de Burgemeester, Politie en Boa’s(Buitengewone Opsporingsambtenaren) tactvol en geweldloos hebben gehandeld. Een voorbeeld voor andere demonstraties".

"De marktkooplieden, die het echt moesten hebben qua inkopen hebben een fors verlies geleden door dit gebeuren. Dienen zij een schadeclaim in tegen dat tuig?"

"De kooplieden hebben inderdaad fors verlies geleden. Zij beraden zich om schadeclaims in te dienen. Ik heb met hen gesproken en zij beloofden verklaringen voor de advocaat op te stellen. Een aantal van hen wordt door de KOZP bedreigd. Een marktkoopvrouw durft niet meer op de markt te staan elders in ons land".

"Bent u van mening dat uw dorp speciaal werd uitgekozen voor deze demonstratie omdat van Volendam bekend is dat zij net als Urk hecht aan aloude gebruiken en tradities?"

"Jazeker Ik ben voor 100% van mening dat de KOZP speciaal Volendam heeft uitgekozen voor deze provocerende demonstratie omdat Volendam het ‘Icoon van Holland’ wordt genoemd in de hele wereld en dat er al eeuwen lang aloude tradities en gebruiken in ere worden gehouden. Volendam is al eeuwen lang een gastvrije vreedzame gemeenschap die bewijsbaar verre van racistisch is. In de afgelopen meer dan 100 jaar heeft ons dorp bewezen dat zij als gemeenschap open staat voor de mensen, van welke kleur of ras dan ook, die hulp nodig hebben. Geldinzamelingen bij rampen leverden in Volendam (en op Urk) het hoogste bedrag op in Nederland.
Tientallen missionarissen, broeders en zusters uit Volendam hebben in Afrika, Suriname, Zuid Amerika, Oost Europa enz. in de al eerder genoemde afgelopen 100 jaar ontwikkelingswerk gedaan door het geven van onderwijs, de christelijke leer te verkondigen, het bouwen van scholen, ziekenhuizen, kerken, het verstrekken van landbouwwerktuigen met grote financiële steun vanuit Volendam.
Bij de tsunami-ramp in Indonesië kregen alle vissers een nieuwe boot van de geldinzameling in Volendam uitgekeerd door de Volendammer ontwikkelingswerker Jan Veerman, een broer van Cees Veerman van de Cats.
Nog steeds is Volendam actief met ‘geven en niet-nemen’ voor mensen die hulp nodig hebben in Polen, Bulgarije, Roemenië, Suriname, de Congo enz, via Het Missiehuis van Aaf Schilder Madoet. Tientallen vrijwilligers werken hier dagelijks aan mee met het verzamelen en vervoeren naar mensen die het nodig hebben".

"We begrepen van u dat u aangifte hebt gedaan tegen deze groep. Is hier al iets mee gedaan en zo ja wat is het resultaat?"

"Inmiddels heeft de KOZP de boel omgedraaid want ze blijven mensen uit de tent lokken. Ze hebben dus zelf ook aangifte gedaan. Het wrange ervan is dat ik, in mijn hoedanigheid van getuige de indruk heb gekregen dat ze dit al van tevoren hadden bedacht".

"Dan willen we het hebben over uw initiatief om een standbeeld van Sinterklaas en Zwarte Piet in uw dorp te plaatsen. Heeft u al een plek op het oog waar deze kan komen te staan?"

"We wachten even het oordeel van de rechter af en als dat in ons voordeel uitvalt en dan zou dat beeld eventueel bij het Sint Nicolaashof kunnen worden geplaatst".

"Heeft dit loffelijke streven ook te maken met uw rol als voorzitter van de Stichting Vrienden van Volendams Erfgoed en uw jarenlange betrokkenheid bij het Volendams Museum?"

"Ja. als u op onze site kijkt wordt u dit geheel duidelijk".

"Kunt u iets vertellen over uw werk bij het Volendams Museum. Wat heeft u daar zoal gedaan en hoeveel jaar?"

"45 jaar heb ik daar gewerkt en ik was daar eigenlijk de Roerganger. Ik heb zogezegd iedereen gestimuleerd en bedacht elk jaar een nieuw thema. Er was belangstelling vanover de hele wereld. Cameraploegen uit Duitsland tot Amerika streken neer in ons dorp".

"Wanneer is de reeds genoemde Stichting opgericht?"

"Deze Stichting werd opgericht In 2007. Dit gebeurde om het Volendams Museum te steunen".

"We hebben even rondgekeken op de website van uw stichting en willen u graag complimenteren. Het ziet er werkelijk schitterend uit. Beheert u die website alleen of werken er ook nog andere dorpsgenoten aan mee?"

"Jazeker. Onder andere het bestuur werkt er aan mee en Studio Web die alle websites ontwerpt".

"Nu zelfs de Vrienden van Volendams Erfgoed beschuldigd wordt van racisme is er in onze ogen toch wel iets danig mis. Is het in stand willen houden van tradities zoals foto's van klederdracht tonen, een processie of terug kijken op dorpsgenoten die u ontvallen zijn dan ook al verdacht?"

"Ja dat is ook al verdacht want die lui vinden alles wat niet in hun straatje past niet goed. Alleen hún mening telt".

"De Volendamse streektaal wordt nog door zeer veel dorpsgenoten gesproken. Kunt u onze lezers vertellen in welke eeuw deze is ontstaan, wat typische woorden zijn in dat dialect en - u vertelde dit al in ons telefoongesprek- wat de overeenkomst is met het Afrikaans?"

"Het Volendams is ontstaan omstreeks de 17e eeuw. We kregen een aanwas van Portugese Joden die rond 1690 zich in Edam en Volendam en elders vestigden. Het dialect komt enigszins overeen met de streektaal van Noord Holland. Een typische woord is een 'Jas'' maar dat heeft nu geen negatieve betekenis. Vroeger was dat wel het geval want dat betekende dat je van buiten het dorp kwam. Tyoische woorden zijn bijvoorbeeld 'skaip' in het Afrikaans 'skaap', Paejrd (perd), 'Kars'(Kers(fees)' en 'skoal',(skool) en het woord 'skéir' (skêr) en jair (jaar) 'swait (sweet) en 'aivendje' (aandjie).

'Skat(jie')', gat' ,'vullis' 'skoen', 'groot' en 'vis' zijn precies hetzelfde als in het Afrikaans en worden ook op bijna dezelfde manier uitgesproken".

"Wilt u voordat we afronden nog iets aan de lezers meegeven?"

"De lezers mogen er van uit gaan dat Volendam nooit racistisch is geweest. Altijd zijn mensen van buiten ons dorp vriendelijk bejegend. We zijn ook geen besloten gemeenschap zoals beweerd werd en nog wordt in diverse politiek correcte kranten. Gastvrijheid is ons zeker niet vreemd. Ik refereer alleen al aan de Hongaarse opstand in 1956 toen we heel veel kinderen opvingen die dat land waren ontvlucht. Ook bij rampen waren en zijn de Volendammers vrijgevig en delen gul uit aan minderbedeelden. Deze houding komt voort uit het christelijk geloof dat ons opdraagt om goed te zijn voor de naaste. Wat KOZP betreft: Ik hoop dat ze geen gelijk krijgen want dat zou verschrikkelijk zijn. Het lijkt nu wel zo dat als deze groep iets doet dat allemaal goedgekeurd wordt. Neem de demonstratie van 4 december die, zoals ik al zei niet was aangemeld. Als anderen zoiets zouden doen dan stonden de linkse partijen meteen op hun achterste benen".

"We willen u hartelijk dankzeggen voor uw tijd en moeite en laten we hopen dat het tij zal keren ten gunste van degenen die onze tradities en eeuwenoude gebruiken koesteren".

"Heel graag gedaan".

Lees ook asb by: https://www.vriendenvanvolendamserfgoed.nl/

 

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie