1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7370688

Besoekers aanlyn

Ons het 23 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

BRITTANJE DIE SINAGOGE VAN DIE SATAN

Britse ImperialismeDit is hier waar die onrus, die bitterheid, die vernietiging van lewens en eiendom wêreldwyd hulle voortgang het! In Suid Afrika kan die Afrikanervolk daarvan getuig sedert ons volksplanting, tot vandag toe.

Dit is reeds in die voor Bybelse tyd dat Jesus vir die Fariseërs en skrifgeleerdes beskuldig het dat hulle die vader van die leuen as vader het! Geheime beplannings en sameswerings om ander volkere en nasies se binnelandse aangeleenthede binne te dring is in ons tyd die Britte se "nasionale sport". Om regerings omver te gooi deur befondsing van terroriste, rebelle en "geplante" aanstigters, alles in belang van wat die Engelsman as noodsaaklik ag vir gewaande wêreldvrede, terwyl dit eintlik gaan oor mag en selfverryking.. en sonder twyfel, gemeet aan die ongeregtigheid waarmee dit gepaard gaan, in diens van satan self!

Sirie soos dit in 2021 daar lyk'n Omstrede Withuisfonds, die "Konflik, Stabilliteits en Sekuriteitsfonds" het groot bedrae geld uit die Britse bystandhulpfonds gebruik om die opposisie in Sirië te ondersteun! Die omvang daarvan het eers aan die lig gekom nadat dié inligting gedeklasifiseer is. As 'n mens dit lees kom ons eie ervarings tydens die Anglo Boere Oorlog met die Verskroeide Aarde beleid, die oorname van Rhodesië deur swart Kommuniste en die hoeveelste maal die verlies aan beheer deur die Engelse se "regime change" in ons eie land, in gedagte!

Mark Curtis skryf:

• Verenigde Koningkryk het 13 projekte ter waarde van £215 miljoen gefinansier om Siriese rebelle en hul bedrywighede in die gebied wat van die Assad-bewind geneem is, te ondersteun, net in die afgelope vyf jaar.

• Britse regering weier om te sê watter opposisiegroepe hy in Sirië steun

• Sommige hulpprojekte het 'koördinering met gewapende groepe' behels en hulle gehelp om die gebied wat hulle beheer 'beter te bestuur'.

Die Britse regering het minstens 350 miljoen pond bestee aan die bevordering van opposisiemagte en -projekte in rebelle-gebiede in Sirië, het "Declassified" bevind.

Verskeie projekte het direk dit ondersteun wat die Britse regering beweer het is die 'gematigde' gewapende opposisie wat die regime van president Bashar al-Assad beveg.

"Whitehall's Conflict, Stability and Security Fund" (CSSF), waardeur die projekte sedert die oprigting in 2015 gefinansier is, verskaf nie volledige besonderhede oor sy programme nie. Maar "Declassified" het vasgestel dat hy die afgelope vyf jaar 13 projekte van die opposisie van Sirië tot tot die omvang van 215 miljoen pond befonds het. Van hierdie bedrag kom minstens 162 miljoen pond uit die Britse hulpbegroting, wat volgens die regering daarop gemik is "om armoede hok te slaan, onstabiliteit aan te pak en welvaart in ontwikkelende lande te skep".

Hierdie geld is apart van Brittanje se humanitêre hulpprogram in Sirië. Die CSSF-projekte is veral omstrede gegewe die Britse regering se weiering om te sê watter rebellegroepe hy in Sirië help. Baie van die magte wat teen die Assad-regime veg, is Islamitiese ekstremiste, en daar is al lank personeel en toerusting wat tussen die verskillende rebellegroepe beweeg.

Projekdokumente toon dat Britse hulp al jare voorsien word in gebiede van Sirië waar ekstremistiese groepe algemeen voorkom.

Britse befondsing aan Siriese rebellegroepe het begin kort ná die opstand teen Assad vroeg in 2011. Die hulpprojekte het saamgeval met 'n Britse geheime program om die Siriese regime omver te werp, wat saam met sy bondgenote in die VSA, die Golfstate en Turkye onderneem is en vanwaar sommige van die CSSF-projekte uitgevoer is , (aldus Curtis)

William Guy CarrIn die boek van William Guy Carr, "Pawns in the Game" pg. 82 hoofstuk 9 word beskryf hoe daar kort na die uitbreek van die oorlog in Augustus 1914 in London, deur sekere finansiële welaf en welvarende individue 'n klub genaamd die "Glass club" op die been gebring is. Dit was geskoei op dieselfde beginsel as die "Geheime Magte" se kampanje L'Infamie kort voor die aanvang van die Franse revolusie in 1789. Hulle het 'n brief gerig aan Kardinaal Prins de Rohan om hom uit te lok na die "Palaise Royal" waar hy betrokke geraak het met 'n prostituut wat vermom was soos Marie Antoinette. 'n Praktyk wat in omvang en waansin toegeneem het totdat daardie "Geheime Magte" of "Elite" of "Wêreld Geldmag", wetend of onwetend in diens van die satan, baie naby gekom het aan totale wêreldoorheersing, genaamd die "Nuwe Wêreld Orde".

 

In die "Glasklub" in Londen: Dié klub het elke soort luukse, vermaak en fasiliteite virplesier verskaf. Die gebruik van die klub is gewoonlik beperk tot offisiere van aktiewe diens, op verlof in Londen. 'n Nuwe lid moes deur 'n medeoffisier voorgestel word. My metgesel het daarna verwys as die "Glasklub." Met sy aankoms is offisiergaste deur 'n aangestelde amptenaar ondervra. As hy tevrede was met hul geloofsbriewe, is hulle vertel hoe die klub funksioneer. Die offisier wat om toelating aansoek gedoen het, is gevra om sy woord van eer te gee dat hy nie die name van enige persone wat hy tydens sy verblyf by die klub ontmoet het, sou noem of hul identiteit openbaar nadat hy die klub verlaat hetnie.

H.H. Asquith Brittish Prime minister 1916Nadat hyhierdie plegtige belofte gegee het, is dit aan die gas verduidelik dat hy 'n aantal vroue wat bekend is in die beste dele van Londen se samelewing, sou ontmoet. Hulle het almal maskers gedra. Die beampte is gevra om nie enige van die dames te probeer identifiseer nie. Hy was besweer om hulle geheim te hou indien dit gebeur dat enige van hulle per ongeluk identifiseer word.

Met die inleiding agter die rug, is die offisier na sy privaat kamer gewys. Dit is op die luuksste wyse gemeubileer. Die meubels het 'n groot dubbelbed, spieëltafel, klerekas, kabinet met wyne en drank, 'n rookvogtiger en privaat toilet en bad ingesluit. Die nuwe gas is genooi om homself tuis te maak. Hy is ingelig dat hy 'n damebesoeker sou ontvang. Sy sou 'n juweliersbehangsel dra met die nommer van sy kamer. As hy, nadat hy kennis gemaak het, haar wou afneem vir ete, was dit sy voorreg.

Die ontvangskamer, waar gaste en hul gasvroue voor aandete oor skemerkelkies verkeer het, was soos dié van 'n Koning se paleis. Die eetkamer was groot genoeg om vyftig paartjies te akkommodeer. Die danssaal was sodanig dat baie mense slegs kon droom daaroor maar min sien. Duur versierings is aksentueer deur luukse draperings, gedempte beligting, pragtige vroue pragtig geklee, sagte dromerige musiek, die reuk van skaars perfuum, het die plek 'n Arabier se droom van die hemel gemaak. Die hele atmosfeer van die klub was sodanig dat die offisiere wat op verlof was, aanvanklik ontspanne en dan geleidelik begin het om 'n ware Romeinse ontspanningsdag te hê. Daar was niks afstootlik of vulgêr aan die "Glasklub" nie.

Alles by dieplek was pragtig, delikaat, sag en inskiklik.. . presies die teenoorgestelde vandie gruwels, die geweld, die brutaliteit, van 'n moderne oorlog. Tussendansnommers het onthalers optredes gegee wat die gevoelens vanvreugde, pret en lag uitgebringhet. Soos die aand gevorder het, is 'n lang buffet letterlik gelaai met sappige geregte van vis en wild. 'n Kroeg het elkesoort drankie van sjampanje tot whisky voorsien. Tussen die middel van die nag en eenuur v.m., hetvyf pragtige meisies die Dans van die Sewe Sluiersuitgevoer. Die dans het 'n toneel in 'n Sultan's Harem uitgebeeld. Die meisies het die dans ten volle geklee begin (selfs die sluier wat hulle gedra het om die gesigskenmerkete verberg), maar toe die dans geëindig het, was die meisies heeltemal kaal.

Hulle het die finaletoneel in hul lelienaaktheid gedans en die sluier omen oor hulle gewaai op 'n wyse wat aksent eerder as die bedekking van hul fisiese sjarme. Paartjies, moeg vir vermaak,dans en ander mense se geselskap, het uitgewyk na hul private kamers.Die volgende dag kon hulle binnenshuise swem, tennis, pluimbal, biljart geniet, of daar was die kaartkamer wat 'n miniatuur Monte Carlo was.Ongeveer November 1916 is 'n baie hoë persoon gelok om die Klub te besoek toe hy 'n nota ontvang het wat gelui het dat hy inligting van die grootste belang vir die Britse regering sal verkry. Hy het na die Klub in sy private motor gery en sy chauffeur opdrag gegee om vir hom te wag.

Elke werknemer in die klub, beide manlik en vroulik, was 'n spioenHullehet alles gerapporteer watin die klub gebeur het, aan hul meesters. Dieidentiteit van diebetrokkenes het bekend geword. Die inligting wat dus so bekom is, is geboekstaaf vir die rekord in wat bekendgeword het as "The BlackBook." In 'Die Swart Boek" is aangeteken hul sondes vandoen en late, hul eienaardige gewoontes, hul spesiale swakhede , hul finansiëlestatus, die toestand van hul huishoudelike verhoudings en die mate van liefde wat hulle vir familie en vriende gehad het.

Hul verbintenis met, enhul invloed oor invloedrykemans in die politiek, nywerheid engodsdiens is noukeurig opgeteken.  

In November 1916 het 'n parlementslid probeer om die werklike karakter van die"Glasklub" bloot te lê. Drie weermagoffisiere , wat die klub besoek het, hetagterdogtig geraak dat dit 'n groot spioenasiesetel was,nadat 'n poging aangewendis om hulle af te pers om inligting te gee wat waardevol vir die vyand sou gewees het. Hul avontuur het 'nAustraliese dame, haar chauffeur, en dogters vanverskeie hoogs geplaaste regeringsamptenare behels!Die poging om die ware feite bekend te maak, is onderdruk, maar meldingvan"The Black Book" is in die parlement en in die openbare pers gemaak.Daar is gesê dat die regering se beleid gebaseer is op die bewering dat'nskandaal van so 'n omvang 'n nasionale ramp tot gevolg kan hêop 'ntyd toe die gewapende magte opsee, op grond en in dielug ernstige verliese gely het.Die Liberale pers het die Eerste Minister begin aanval. Hy is daarvanbeskuldig dat hy mans binne sy regering gekoester het wat ongeskik was om die ampte beklee. Hy is daarvan beskuldig dathy voor die oorlog uitgebreidehandelinge met Duitse nyweraars en finansierders gehad het. Hy is daarvan beskuldig dat hy vriendelik teenoor die Kaiser was. Hy is daarvan beskuldig dat hy nie vinnige en ferm besluite kon neem nie. Hy was bespot as "Wag-en-sien- Asquith." My metgesel het my vertel dat getuienis teen hoëamptenare wat by die "Glass Club" skandaal betrokke was, veroorsaak het dat die regering moes bedank het.

David Lloyd GeorgeSo, volgens my metgesel, isdie Britse Ryk gedwingom "politieke perde" in die middel van 'n Wêreldoorlog te verander.Toe mnr. Asquith, destyds die Britse eerste minister, wel in Desember 1916 bedank het, is hyopgevolg deur 'n koalisieregering onder leiding van David Lloyd George. Winston Churchill en mnr Balfour wastwee vandiemeer prominente lede.

   Kort nadat ek die bogenoemde storie gehoor het, is ek getref deur die feit dat die drie weermagoffisiere wat genoem is, in die amptelike lysteas "Gedood in aksie" aangemeld is. In oorlog-tyd is so iets nogal moontlik.| Daaropvolgende het 'n kort kennisgewing dat die Australiese dame, en haar chauffeur, in die gevangenis opgeneem is onder die "Defense of the Realm Act". Daarna die aankondiging dat die parlementslid wat by die saak betrokke was, uit die openbare lewe getree het.

 

  Dit was nie tot lank na die oorlog, toe ek moderne geskiedenis en vergelykende godsdienste bestudeer het, dat ek die geweldige belang van politieke Sionisme by diegene wat beplan het om onbetwiste beheer oor die wêreld se ekonomie te verkry, begin besef het. Die volgende historiese gebeure spreek vanself. Toe oorlog in 1914 uitgebreek het, was die Rt. Hon. H. H. Asquith eerste minister. Hy was 'n Anti-Sionis. Die Internasionale Bankiers het besluit dat Asquith se regering moes vervang word deur 'n koalisieregering waarin David Lloyd George en Winston Churchill groot invloed sou hê. Lloyd George was jare lank prokureur vir die Winston Churchill MasonSionistiese beweging soos beplan en gefinansier deur die Rothchilds. Winston Churchill was 'n ondersteuner van politieke Sionisme van die tyd dat hy die eerste keer die politiek betree het.

In 1917 het die Internasionale Bankiers beide die Bolsjewis- en Sionistiese bewegings ondersteun. Dit lyk ongelooflik dat die Britse Kabinet nie geweet het wat aangaan nie, veral toe die Britse regering moes ingryp om Trotsky en sy revolusionêre leiers vrygelaat te kry nadat hulle in Halifax aangehou is terwyl hulle op pad was van New York na Rusland. Die omverwerping van die Russiese Ryk sou onvermydelik tot gevolg hê die onttrekking van die magtige Russiese Leërs uit die oorlog aan die kant van die Geallieerde Magte. Die Duitse Weermagte, wat aan die Oostelike Front betrokke was, sou vry wees om die magte te versterk wat teen die geallieerde magte aan die Wes-Front veg.

Ten spyte van hierdie kennis is niks gedoen om te verhoed dat die planne van die Internasionale Finansiers volwassenheid bereik nie.

  Die Britse regering was bewus van die ernstige toestande wat besig was om op te bou ten opsigte van Rusland. Dit word bewys deur die feit dat die saak deur die kabinet bespreek is en 'n besluit bereik is om Lord Kitchener na Rusland te stuur met die doel om die Russiese militêre magte weer te organiseer. Lord Kitchener vaar uit Scapa Flow aan boord van die H.M. S. Hampshire. Sy is geheimsinnig gesink gedurende die nag van 5 Junie 1916. Lord Kitchener met almal behalwe 'n dosyn van die bemanning, het omgekom. Die oorlewendes het op 'n reddingsvlot aan land gedryf. Die Britse regering het aangekondig H.M. S. Hampshire gesink is deur 'n Duitse T J boot of 'n Duitse myn. Dit is bewys as 'n leuen.

Ek het hierdie voorval baie deeglik ondersoek. H.M. S. Hampshire is nie gesink deur 'n vyand torpedo of myne nie. H.M. S. Hampshire is gesink deur óf sabotasie of as gevolg van 'n oordeelsfout aan die kant van haar navigeerbeampte. Te oordeel aan alle bewyse beskikbaar,was ek oortuig dat H.M. S. Hampshire gesink het nadat dit die Sub North-ShoalsRocks getref het. Dit is moeilik om te glo dat 'n vaardige en ervare vlootnavigeerder so 'n oordeelsfout kon begaan het. Ek glo steeds dat 'n saboteurwaarskynlik met die magnete in die stuurkompas gepeuter het. Giro kompasse was nie destyds standaard toerusting nie en selfs skepe wat hulle gehad het, het gevind dat die Sperry modelle baie onbetroubaar was , soos ek bewus was van persoonlike ervaring.(Aldus Guy Carr)

Dat die stryd tussen lig en duisternis eeue oud is en as oogmerk totale wêreldoorheersing het, is onbetwisbaar. Die verwysing na samesweringsteorië om die werklikheid te verbloem het nou ook weer beslag gekry in die valse "Pandemie" wat 'n vreessigose regoor die wêreld in beweging gebring het en die bankiers en geldmagnate elke land in die wêreld na hulle pype laat dans. Die vernietigende effek wat dit op nywerhede, industrieë, huishoudings en werkskepping gaan hê, is nie berekenbaar indien daar nie wêreldwye verset ontstaan nie.

Die verdeeldheid wat reeds so naby as vriende en familie ontstaan het tussen die wat hulle laat ent en die wat daarteen in verset is, sluit aan by al die ander verdelende maatreëls waarby die liberale en grootliks ongelowiges reeds ingekoop het. Sterker as ooit vantevore in ons Afrikanervolk klink dr. D.F. Malan se oproep: Bring bymekaar wat uit innerlike oortuiging bymekaar tuis hoort!

Is u nog nasionalisties gesind? Glo u nog dat hierdie land ons land is? Is u in verset teen die godlose grondwet van die terroristebende wat de Klerk en sy swakkeling regering op ons afgelaai het?

Kyk na die inkomste uit veral Afrikanerlede aan Solidariteit en Afriforum wat etlike miljoene per maand beloop waarmee ons ondergang befonds word. Nou na 27 jaar se vernietigende politieke dwaling waarteen daar herhaaldelik gewaarsku was, erken Flip Buys dat hulle gefaal het! Wat is hulle anders as die pionne van die geldmag wat gebruik is en nog word om ons vryheidstryd te ondergrawe?

As die organisasie en/of politieke party waaraan u verbonde is hierdie regime en sy godlose grondwet goedpraat of selfs net erken, is u besig om u eie ondergang én die van u volk te help bewerk! Met reg moet ons dan vir mekaar vra, QUO VADIS my volksgenoot? Waar gaan jy heen? Daar is 'n afgrond op daardie pad waarheen hulle u wil lei! Stop en draai terug voordat dit heeltemal te laat is. Van de Klerk, die Buyse en ander Jingo's en Hensoppers hoor u niks van ons is jammer, ons het 'n fout gemaak! Wat kan ons doen om te help herstel wat ons verbrou het nie!

Nee my volksgenoot, nie 'n woord van berou nie, net verdere misleiding met wanstaltige politieke ideologieë wat geen hoop op vryheid, veiligheid, vrede of voorspoed bied nie!!

Ons moet laertrek soos by Bloedrivier! Daarvoor moet u in die laer inkom. Van buite af kan u net met sukses optree as die vyand reeds op die vlug geslaan het nadat God vir ons die oorwinning help bewerk het!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie