1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6869071

Besoekers aanlyn

Ons het 23 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

ONGEREGTIGHEID SE OORSPRONG IS ONGELOOF

Dr. Willie LubbeDit was dr. Willie Lubbe wat by geleentheid gesê het: "Moet nooit jou gewete ignoreer nie, omdat jou gewete geskool is uit die Bybel". In wese beteken dit dat jy aanspreeklik is vir wat jy sê of doen of selfs dink en beplan en jou gewete jou daaroor adviseer het, hetsy positief of negatief.

By nadere ondersoek bevind ons dat dit inderdaad 'n beginsel uit die Bybel is. Naamlik om nie jou gewete te ignoreer, wat as riglyn vir 'n gelowige 'n geweldige betekenis het. Om te glo neem ons deur die dal van doodskaduwee sonder om te vrees. Ongeloof beteken onder andere ook dat jy nie 'n gewete het nie en dat daar dus geen grense van beperking bestaan waar 'n gewete jou sou kon waarsku om nie te oortree nie.Ons volk het mos grensloos geword!

Salomo verklaar dat die beginsel van wysheid, vrees vir die Here is. Sonder geloof is sonder gewete en dus sonder vrees vir die Here. As die teenhang van wysheid dwaasheid is, is dit betekenisvol as die Bybel ook maan dat die hart van die wyse na regs is terwyl die hart van die dwase na links is. Dit bring ons by die oorsprong van die politieke term van "links en regs" en werp dit ook lig op die ongeregtigheid wat binne die politiek bedryf word. Sonder grense van moraliteit, sedes, waardes, norme, beskaafdheid, fatsoenlikheid, selfbeheersing, billikheid, eiendomlike, besitreg en selfs lewe, kom dit alles neer op ongeregtigheid en in I JOHANNES 5:17 staan daar geskrywe dat:Alle ongeregtigheid is sonde, ...........

(Matt. 7:22&23) “Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!” Uit Matt. 7:22 en 23 is dit onteenseglik duidelik dat ongeloof aan die wortel lê van ongeregtigheid! Indien daar by ons 'n vaste geloof was van wat ons Skepper van die hemel en die aarde waarop ons geplaas is om te woon vir ons as riglyn gegee het, sou ongeregtigheid ons nie oorheers het nie! Om te werk en te leef vanuit Sy ge-inspireerde Woord se riglyne vir ons gedrag en optrede, ons sedes en morele waardes, ons omgang met ander, ons werksywer en ons diens aan Hom maar ook aan mekaar en ons medemens, sou dit van geloof getuig het! Sou ons dan nog ongeregtigheid bedryf het?

 

In die lig van God se Lewende Woord, maar ook wat sigbaar is in sy Skepping, kan daar géén twyfel wees dat wanneer daar besluite, beplanning, sameswerings, deelname aan optrede wat geregtigheid vervang met ongeregtigheid, wat teenstrydig is met die bepalings en riglyne uit God se Woord, sonde is wat bestry moet word! Terwille van die handhawing van geregtigheid indien ons nie weggewys wil word deur die Woord:" Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!”, is geloof dus onontbeerlik. Want sonder weerstand is daar deelname, of ons dit nou wil weet of nie!

Kan ons dit oorweeg om te skuil agter: "Maar ek het nie geweet nie? Of ek het dit nie só verstaan nie?" Om liberaal, kommunisties, humanisties, pragmaties, onbetrokke, magsbehep en verdelend op te tree, spruit uit ongeloof en bevorder ongeregtigheid! By kennisname van onreg is dit gebiedend noodsaaklik om daarteen in verset te kom en nie daarmee saam te gaan in die hoop dat dit self sal weggaan nie! As niks gedoen word, sal niks verander nie! Dit sal net van kwaad na erger gaan! Wat in Suid Afrika gebeur het na die sameswering om dr. Verwoerd te vermoor, is net so erg as wat die moord self was!

Dit was 'n onreg wat gepleeg is wat die "Nuwe Wêreld Orde" se wiele aan die rol gesit het om die beplande ongeregtigheid van ÉÉN WÊRELD REGERING, ÉÉN WÊRELD GODSDIENS, ÉÉN TAAL EN ÉÉN GELDSTELSEL tot stand te bring. Soos wat die satan dit beplan en deur sy gewillige, ongelowigge en ongeregtige aardse diennaars met geld en omkopery besig is om op almal af te dwing deur die skep van vrees met 'n fiktiewe pandemie!

 

Maak dus seker dat u nie daaraan deel het deur samewerking, saampraat, saam onderhandel, wat verdelend op ons samelewing inwerk instede van die saambring van wat uit innerlike oortuiging saam hoort nie! Dat ons steeds die verantwoordelikheid moet behou om mekaar te vermaan waar dit nodig is terwille van ons primêre doel op aarde, naamlik ons ewigheidsbestemming, waartoe ons almal vir mekaar 'n verantwoordelikheid het.

 

Behou u geloof in ons hemelse Vader, Sy Seun ons Verlosser en Saligmaker en in die Heilige Gees, want daarin is alles opgesluit wat ons hier op aarde nodig het om te oorleef, of dit nou gesondheid, lewensmiddele, politiek of oorlog is! Bly in die Afrikanervolksverband waarin u gebore en grootgeword het en moet nie toelaat dat die gees van verdeeldheid by u inslag vind nie. Dr. Verwoerd se beleid wat hy by sy voorgangers ontvang het, verfyn en toegepas het, was Bybelsfundeerd en in alle volke se belang. Dit is die afwyking daarvan uit gebrek aan geloof, uit vrees vir internasionale afdreiging en binnelandse getalleoorwig, wat ons volk al ons Godgegewe prestasies sedert volkswording, nou in stof en as sien lê!

 

As die kerk ons as volk gefaal het, moet nie toelaat dat dit u verlei om God te verlaat nie! Ons hulp is nie by die mens geleë nie. Nie by die "kerk", nie by die Wêreldgesondheidsorganisasie, nie by enige van die "groot" internasionale moondhede nie, nie by samewerking met die ongelowiges nie, slegs by ons hemelse Vader wie se arm nie te kort is om te help nie en by Wie dit nie aankom om deur baie of deur min te verlos nie! Ontwikkeling binne die verband waarin God ons geplaas het, daarin moet ons woeker en nie hunker na die "groen gras" anderkant die draad nie!

PSALMS 28:3

Ruk my nie weg saam met die goddelose en saam met die werkers van ongeregtigheid nie; wat van vrede spreek met hulle naaste, maar daar is kwaad in hulle hart.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie