Afrikaner

HOE STERK STAAN DIE EUROPESE UNIE?

Brexit joyDie finale breuk van Engeland met die Europese Unie, word in die International Express as 'n oorwinning vir Brittanje beskou. Dit word beskryf as 'n terugkeer na soewereine onafhanklikheid en dat plaaslike besighede oppad is na herstel. Boris Johnson, eerste minister van Engeland, belowe om duisende mense te werf vir die polisie, verpleegsters, onderwysers en staatsamptenare om die ekonomie weer te herstel.

In kort kom dit daarop neer dat lidmaatskap van die Europese Unie, Engeland ernstig benadeel het. As daar teruggekyk word na die onderstaande  artikels in 2016, dan is dit duidelik dat die Europese Unie se totale uitrafeling op die kaarte is! Dit dui egter ook op die feit dat nasionalisme oral in die wêreld besig is om sterk te groei om los te kom van gebondenheid aan beheer deur volksvreemde entiteite. Dit voorspel ook 'n groeiende weerstand teen die Nuwe Wêreld Orde wat met die strategie van uitoorlêery deur bewese fiktiewe "pandemies", die wêreld lamgelê het!

 

EU ON VERGE OF COLLAPSE, FRANCE CALL FOR EMERGENCY ECONOMIC MEETING, GERMANY FACES ECONOMIC RUIN……..

Posted on 20/01/2016 by KGS16 Comments ↓

All going according to laws of economics and sped up by statist command control.

EU on brink: France declares ‘state of economic emergency’ as Germany faces financial ruin

FRANCE is in a state of economic emergency, President Francois Hollande announced today, amid fears the worsening financial situation in Germany could topple the entire eurozone.

By LANA CLEMENTS

PUBLISHED: 05:07, Wed, Jan 20, 2016