Afrikaner

AGRA AKSIE ONDERSTEUN BOERE WAT DEUR DIE OWERHEIDBELEID PROBLEME GEKRY HET

MNR. BART KEMP :"EK WIL BEKLEMTOON DAT NET SOOS DIE AFRIKANER BOERE, HULLE NEDERLANDSE KOLLEGAS OOK BEDREIG WORD IN HUL VOORTBESTAAN"

Geagte leser. Ons het vanweë die feit dat Nederlandse Boere geteiken word 'n interessante onderhoud gehad met mnr. Bart Kemp, 'n skaapboer uit die Gelderse stad Ede én 'n woordvoerder van die organisasie Agra Actie. Hy het in Oktober 2019 begin met die grootste 2020 12 22 1aBoere protes wat ooit plaasgevind het. Die aanleiding is dat daar politieke partye in Nederland is soos bv. die links liberale Demokrate 66 maar ook die Groen Links party ( hulle bestaan oa. uit die voormalige kommunistiese party) , wat landbouers wat allerhande beeste,hou soos koeie, skape,varke en hoenders wil dwing om hul eiendom af te staan sodat daar baie windmeulens en woonstelle gebou kan word tbv. van die duisende 'nuwe' Nederlanders.

Daar is reeds 'n klein klompie Boere in die provinsie Gelderland wat nou gestel het dat hul dan maar gaan ophou met hul bedryf . Hulle word nie soos in Suid Afrika die geval is deur die illegitieme owerheid van hul land verjaag maar dit is dan ook die enigste ooreenkoms.

"Meneer Kemp. In de inleiding gaven we summier al een beeld van u. Zou u de lezer nog wat meer willen vertellen over uzelf?"

"Agrarisch opgeleid, daarna eerst meer dan 10 jaar ondernemer geweest in andere sectoren voor we de middelen hadden om een professionele schapenhouderij op te kunnen zetten. Dat doen we nu sedert ruim 5 jaar met vrouw en 4 kinderen in Ede".

2020 12 22 2"Was u al lang voornemens om een organisatie als Agra Actie op te richten?"

"Nee zeker niet, Ik ben schapenhouder geworden om minder in de ratrace van het jachtige bestaan op te gaan. Een van de oorzaken was dat praktijk en regelgeving steeds verder uit elkaar loopt en steeds meer mensen nauwelijks meer iets van voedselproductie en het boerenleven afweten".

"In welk jaar werd deze ten doop gehouden?"

"Agractie werd opgericht kort voor de actie van 1 oktober 2019".

"Wat heeft u met Agra Actie sedert haar oprichting al kunnen bewerkstelligen?"

"Betere en positievere zichtbaarheid van boeren in de media en fysiek, een aantal regels zijn omgebogen, meer oog voor de agrarische sector in de politiek".

"U vertelde ons dat u lid bent van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Barneveld. In hoeverre speelt uw geloof, of laat u uw geloof een rol spelen in de dingen die u doet. We doelen dan op uw werk voor de organisatie?"

"Het doel van een actie is aandacht vragen voor een bepaald thema of onderwerp. Dat moet binnen de kaders van de wet en zonder overlast te veroorzaken. Dat is een lastig grensgebied, ook omdat je niet iedere boer aan een touwtje hebt en er altijd emoties in het spel zijn. Die grenzen probeer ik te bewaken, enerzijds respect voor de overheid, maar wel duidelijk maken wat de impact van bepaalde regels of uitspraken is op het boerenerf".

"Hoeveel boeren waren er betrokken bij dat protest wat in oktober 2019 plaatsvond en we koppelen er een vraag aan vast. Kwamen deze uit geheel Nederland en sloten misschien ook landbouwers van over de grens er zich bij aan?"

"De reële schatting is ongeveer 21000 boeren en betrokkenen. Bijvoorbeeld afnemers, toeleveranciers, studenten etc. Vrijwel alleen uit Nederland, wel veel internationale pers zoals bijvoorbeeld de New York Post".

"We hadden het al over de links liberalen van D'66 en over Groen Links, die het landschap drastisch willen veranderen. Boerderijen lijken een achterhaald iets en dienen vervangen te worden door windmolens en tal van woningen. Beseffen deze partijen niet dat boeren essentieel zijn voor de voedselvoorziening?"

"Er is hier voedsel in overvloed en we exporteren een flink deel naar de ons omringende landen. Dat kan wat hen betreft veel minder".

2020 12 22 3"Ondanks de vele maatregelen die landbouwers hebben getroffen om de uitstoot van stikstof te minimaliseren is Brussel nog niet tevreden. Wil de Europese Unie net zo ver gaan totdat boeren het water aan de lippen staat en ze uit eigen beweging het veld zullen ruimen?"

"De druk wordt steeds hoger, niet alleen vanuit Brussel, ook Nederlandse politici doen er graag een schepje bovenop in het gevecht om de ruimte. Veel jonge boeren zien het niet meer zitten en haken af".

"Het lijkt er inderdaad op dat er reeds boeren zijn die geen bestaansmogelijkheid meer zien door al die dwingelandij. Hun kinderen overwegen al in Australië of Canada een bestaan op te bouwen. Kan Agra Actie hun nog op andere gedachten brengen en zo ja wat kan uw organisatie hun bieden?"

"Wij proberen realistisch oplossingen te vinden in een vol land met straks 20 mln inwoners, veel industrie, luchtvaart etc, en daarin stabiele ruimte met werkbare regelgeving te behouden voor een toekomstgerichte vitale agrarische sector. Dat is niet eenvoudig".

"Kunnen we nog zo'n groots opgezet protest zoals in oktober vorig jaar verwachten?"

"Actie voeren is geen doel maar een middel. Alleen als we inschatten dat het helpt om iets los te maken zullen we daarop inzetten, en boeren weten inmiddels ook dat alléén voortdurend met elkaar met trekkers op pad gaan de oplossing niet brengt".

"Zouden de politieke partijen die uit zijn op een halvering van de veestapel dit krachtige signaal hebben opgepikt en zouden ze begrepen hebben dat wat hun voor ogen staat onwenselijk is?"

"Zij zitten nog steeds op dezelfde koers en het is afwachten wat het nieuwe kabinet volgend jaar ons zal brengen".

2020 12 22 4"Dan willen we het tenslotte hebben over de huidige situatie in Zuid Afrika. Heeft u er kennis van genomen dat in dit land Boeren van hun land worden gejaagd of gewoonweg vermoord waarna de grond door onervaren zwarten, die weinig tot geen verstand hebben van landbouw, verwordt tot een dorre vlakte waar niets meer groeit en wat is uw mening over deze grondonteigening zonder vergoeding?"

"Ik heb er inderdaad van gehoord. Het is enorm bedreigend als grond en boerderij die dikwijls generaties lang in eigendom zijn van je afgenomen wordt.

Dat je zo vergaand in je bestaan bedreigd wordt dat je leven ermee gemoeid kan zijn is niet voor te stellen".

"We ronden af en danken u vriendelijk voor uw medewerking aan dit vraaggesprek".

"Heel graag gedaan".