Afrikaner

WAAR SOEK JY DIE OORSPRONG VAN SENEKAL SE TIKKENDE TYDBOM?

Senekal saamtrek 2Is dit bloot die barbaarse moord op Brendon Horner deur twee swartes wat honderde boere dwarsoor die land by Senekal in die Oranje Vrystaat laat saamtrek het? Of is dit dalk eerder die kommerwekkende afmetings van die moordsyfer in Suid-Afrika wat op 28 Oktober 2019 in 'n verslag van die SA Instituut vir Rassverhoudinge (SAIRR) gepublseer is, wat daarop dui dat die jongste SAPD-misdaadstatistieke saam met vorige statistieke toon dat sedert 1994 in SA sowat 500 000 mense vermoor en 1 miljoen verkrag is. Dit beteken oor die afgelope 25 jaar 'n gemiddeld van ongeveer 20,000 moorde per jaar of 1,670 per maand of byna 55 per dag.

Dat die syfers soos wat dit vandag daar uitsien skrikwekkend is, is onbetwisbaar en sal enige mens tot opstand beweeg. Dit is egter nie al wat Afrikaners bymekaar dwing nie. Dit is eerder 'n reeks van ongeregtighede wat op ons afgestort is in 'n tyd van onmag terwyl daar oorvloedige versekerings gegee is dat die voorgestelde veranderings waaraan ons onderwerp is, nie beteken dat een volk die ondergang van 'n ander sal bewerkstellig nie!

Dit was die destydse blanke president van ons wat 'n soewereine onafhanklike blanke volk was wat oor onsself regeer het binne ons eie grondgebied, wat in November 1991 in 'n toespraak by 'n dinee in klub Annabells 100 gesê het: "Die regering het die wil en die mag om 'n grondwet te beding wat sal verseker dat die gevoel van ondergang en neerslagtigheid wat so baie Suid Afrikaners teister, nie 'n werklikheid sal word nie".

"Ons het geen voorneme om die mag te oorhandig aan enigiemand op die grondslag van 'n eenvoudige meerderheidsproses wat op oorheersing sal uitloop nie."Die regering gaan uit van die standpunt dat 'n grondwet waarvolgens die wenner alle mag gryp in 'n komplekse samelewing soos in Suid Afrika, 'n sekere resep is vir tussengroepkonflik", aldus F.W. de Klerk

Uit hierdie koerantberig, geskryf deur Arrie Rossouw in November van 1991, is dit duidelik dat de Klerk geweet het dat daar baie Suid Afrikaners is wat bekoomerd was oor sy onderhandelingsvoorneme. Tweedens het de Klerk geweet dat die grondwet wat hy wil beding die moontlikheid van 'n wenner gaan hê, en derdens het hy ook geweet dat die moontlikheid bestaan dat so 'n wenner die mag kan gryp en vierdens dat dit tussengroepkonflik tot gevolg sal hê! Dit bring ons by die konflik in Senekal.

Dat de Klerk en sy ondersteuners die Afrikanervolk verraai het kan daar geen twyfel oor bestaan nie. Behalwe dat hyself by geleentheid die chaos wat die veelrassige beleid van die VP tot gevolg sou hê in 1973 in die NP se nuusblaadjie "SKIETGOED" as organiseerder van die NP publiseer het, was dit die juis die aandrang van die Afrikastate dat ons moes afsien van Afsonderlike ontwikkeling wat dr. Verwoerd by die Statebond ons aansoek om voortgesette lidmaatskap na Republiekwording op 31 Mei 1961, laat terugtrek het en breedvoerig die gevolge daarvan vir sy land en volk uitgespel het. Dit wat ons vandag beleef was die gevolge wat dr. Verwoerd male sonder tal voorspel het en die rede waarom hy nie bereid was om as leier van ons volk, ons daaraan bloot te stel nie. Daarvoor het hy met sy lewe by die tweede aanslag betaal.

Afgesien van sy eie kennis en die geboekstaafde voorspellings en waarskuwings van dr. Verwoerd, was daar die gesprek met mnr. Jaap Marais en 'n afvaardiging van die HNP wat by de Klerk gepleit het om nie voort te gaan met sy futiele beleid nie. Sy belofte dat hy 'n tweede referendum sou hou onder die Afikanervolk voordat die onderhandelde grondwet goedgekeur word, het dadels van gekom nadat hy vanweë die tusseverkiesingsuitslae besef het dat hy die referendum sal verloor.

Die feit dat de Klerk voortgegaan het terwyl hy geweet het dat sy handeling ons ons land gaan kos, kan tog mos net een verklaring voor wees. Hy was besig met verraad! Die reeds duisende blanke Afrikaners wat verkrag, vermink en vermoor is, het nou die potensiaal om drasties te verhoog as gevolg van sy moedswillige en goedbeplande verraad. Dit is daar waar u die oorsaak vir die tikkende tydbom by Senekal en wat daarop gaan volg, sak kry! Die oorgawe van de Klerk was dus sonder mandaat en die regime wat die politieke mag nou beheer onwettig aan bewind. Hulle grondwet is onwettig en elke wet wat hulle maak om ons te benadeel is onwettig! Dit is waarvoor ons Afrikaners moet saamwerk. Om hierdie onwettigheid reggestel te kry! 

Die AVP is van mening dat menige Afrikaner vir hulleself kwaad is omdat hulle so maklik mislei is, terwyl die kern Afrikaner al vir meer as 51 jaar die fluitjie blaas en ons volk hulle oë en ore gesluit hou! Vyftig jaar gelede was ons nog in 'n magsposisie waaruit ons kon weerstand bied. Nou, vanuit 'n onmagtige posisie, dwing ons hemelse Vader ons om ons afhanklikheid van HOM te begryp as ons wil oorleef. Daarvoor is bekering, wedergeboorte en geloofsgehoorsaamheid onontbeerlik!