Afrikaner

AKSIEGROEP VOORPOST HOU SUKSESVOLLE PROTESDEMONSTRASIE BY FACEBOOK SE HOOFKANTOOR IN BRUSSEL

MNR. LUC VERMEULEN: "ONS IS VAN MENING DAT HIERDIE BEDRYF DIEP BUIG VIR DIE BLM SE GEMORS WAT MOS EIS DAT ALLE UITINGS VAN SWARTE PIET VERBAN MOET WORD"

Op Saterdag 5 Augustus het die aksiegroep Voorpost afdeling Vlaanderen 'n spontane 2020 09 22 1protesdemonstrasie gehou by die hoofkantoor van Facebook Brussel. Hulle het dit besluit omdat middel September hierdie bedryf gemeen het dat die figuur Swarte Piet nou rassisties is. 'n Rukkie later het Boll.com dieselfde gedoen, en as mense hierdie naam wil intik met die soekmajien sal hulle dit nie meer kan vind nie. Nav. hierdie protes het ons wederom 'n insiggewende vraaggesprek gehad met die aksieverantwoordelike van die dag, mnr. Luc Vermeulen. U sal hom ongetwyfel onthou as voorvegter van Vlaamse en Nederlandse tradisies en sy geveg teen Moslemse 'feeste'.

"Voordat we met het onderhoud beginnen willen we vragen hoe het met u gaat?"

"Gezond en wel! De opgelegde beperkingen omwille van de corona maatregelen maken politieke acties uiterst moeilijk. Heel wat activiteiten hebben we noodgedwongen moeten annuleren. Het 2020 09 22 2jaarlijkse Vlaams nationaal zangfeest waar elk jaar een 3000 aanwezigen zijn evenals de jaarlijkse IJzerwake. Ook met Voorpost zagen we ons genoodzaakt een aantal belangrijke activiteiten te annuleren zoals het jaarlijkse Heel-Nederlands voetbaltoernooi het Pinksterkamp en onze 11 juli viering (Vlaams-nationale feestdag) te Antwerpen. We hopen nu dat we in december het Joelfeest kunnen laten plaatsvinden.
Dit alles heeft er ons niet van weerhouden politiek actief te blijven en ondanks de corona maatregelen een aantal acties door te voeren. De laatste daarvan was onze spectaculaire actie aan het secretariaat van Facebook. Nieuwe zijn al in voorbereiding".

"Kunt u de lezer precies vertellen hoe een en ander tot stand is gekomen?"

"Toen Facebook besliste om alle afbeeldingen van Zwarte Pieten te verwijderen was de verontwaardiging bijzonder groot en als reactie en protest werden er honderden Zwarte Pieten op facebook geplaatst. Die werden dan stelselmatig verwijdert door de censuurdictators van dit sociale medium. Meerdere facebookleden werden dan ook voor dagen of weken in de facebook gevangenis gestoken en hun profiel werd door verwijdert tot de 'gevangenisstraf' voorbij was.
Met Voorpost beslisten we om ons protest te laten klinken daar waar het nodig was namelijk aan het secretariaat van Facebook te Brussel gelegen in een van de duurste wijken van deze stad namelijk op de Regentlaan 35. Alle belangrijke ambassades zijn daar gevestigd o.m. van Amerika".

"Met hoeveel personen was Voorpost aanwezig?"

"De actie werd uitgevoerd door 12 militanten. Samen met Nick Van Mieghem heb ik eerst een verkenningstocht georganiseerd. Tot welke actie leent het gebouw zich, kunnen we affiches en of 2020 09 22 3spandoeken aanbrengen hoe wordt het bewaakt hoe kunnen we ongezien en onopvallend het gebouw benaderen. Er waren twee Zwarte Pieten bij en die vallen natuurlijk op. De Zwarte Pieten kregen bij mij thuis hun kleurtje. Afgesproken werd op een bepaalde plaats in Brussel een 400 meter van het facebook secretariaat. Daar werd alle actiemateriaal verzameld in één wagen en kreeg iedereen zijn taak toebedeeld. Spandoek ophangen, affiches plakken, pamfletten uitstrooien, filmen en fotograferen enz. Met volle wagen werden de actievoerders afgezet pal voor het gebouw".

Voor dergelijke acties werken we met zo weinig mogelijk actievoerders om reden dat dergelijke acties geheim moeten blijven en omdat die bijna altijd geldboetes tot gevolg hebben en we die uiteraard willen beperken. Ook voor deze actie liet men ons al weten dat alle actievoerders een gas boete mogen verwachten. Boete die ergens zal liggen tussen de 85 en 350 euro per persoon".

"Was het plan om een petitie aan te bieden of betrof het louter een protest?"

"Het betrof hier louter een protest. Petities vragen enorm veel voorbereiding en ...die verdwijnen zo in de prullenmand.
Ook op andere manieren wordt nog wel druk uitgeoefend op facebook zo heeft het Vlaams Belang, het Forum voor Democratie en de Partij Voor de Vrijheid van dhr. Wilders in het Europees parlement een resolutie ingediend om 'de groeiende censuur tegenover Zwarte Piet' aan te kaarten".

"Werd er door de Facebook directie gereageerd en zo ja op welke wijze?"

2020 09 22 4"Neen er werd door de directie op geen enkele wijze gereageerd. Hadden we ook niet verwacht".

"Hebben de Vlaamse media nog de moeite genomen om over het protest te berichten?"

"Ook hier moet ik negatief op antwoorden. Waar we met onze actie enorm scoorden was op de sociale media en dan voornamelijk op ...facebook! Onze berichten, verslagen en foto's werden vele honderden keren gedeeld zodat letterlijk vele duizenden deze hebben gelezen. We mochten dan ook heel wat felicitaties ontvangen voor deze actie".

"Zou u in uw eigen woorden kunnen vertellen wat er toch aan de hand is dat velen diep buigen of knielen voor dat Black Lives Matter gebeuren?"

"Dat 'velen' is relatief. Het speelt zich voornamelijk af bij populaire sporten , voetbal (de Rode Duivels o.m.), basketbal enz. Daar waar veel zwarten ook actief zijn. Het knielen gebeurt dan ook op sportactiviteiten waar massa's media aanwezig is waardoor zowat de hele wereld kan meegenieten van het politiek protest. Dat een aantal 'witte' sporters daar aan deelnemen is zeer zeker uit schrik. Knielt ge niet gaat ge niet mee in het sprookje van de gediscrimineerde zwarte dan word je al vlug gebrandmerkt als racist. De agressieve BLM propaganda gesteund door de hele linkse media heeft zijn doel niet gemist".

"We noemden al in de inleiding dat het bedrijf Boll.com kort geleden ook overstag is gegaan en de naam van Zwarte Piet uit heeft gebannen. Uiteraard heeft BLM en soortgelijke bewegingen dit besluit met gejuich ontvangen. Zou u kunnen vertellen waarom ook dit bedrijf zo diep buigt. Wij als leken zouden toch denken dat men winst wil maken en geen verlies wil lijden?"

"Heeft me niet echt verwonderd. In Nederland en Vlaanderen is de strijd tegen de knecht van Sint 2020 09 22 5Nicolaas al enkele jaren aan gang. Heel wat winkels, supermarkten en bedrijven hebben al enkele jaren alle Zwarte Pieten verbannen van hun reclame en verpakkingen. Hetzelfde omtrent Pasen en Kerstmis. Het is een georganiseerde aanval op onze cultuur en tradities. Voorpost voert al drie jaar actie bij de officiële ontvangst van St Niklaas te Antwerpen. Daar komen 20 a 30000 toeschouwers op af. Zwarte Pieten zijn daar door de organisatie verboden! Nochtans wordt Antwerpen bestuurd door een N-VA burgemeester! Met Voorpost infiltreren we dan met een zestal Zwarte Pieten en delen dan hopen snoep uit aan de kinderen. Tot grote vreugde van kinderen en mamma's en pappa's en dat van alle kleuren en dat tot grote woede van de organisatoren. Elk jaar wordt de politie in burger op ons afgestuurd maar eens dat we tussen het volk zitten is het onbegonnen werk voor de politiediensten om Zwarte Pieten te komen aanhouden".

"Ondertussen hebben zeer vele cliënten van Boll.com reeds hun account bij het bedrijf beëindigd of zijn voornemens dit nog te doen. Verwacht u dat dit effect zal hebben en omdat en wellicht de maatregel zal terugdraaien?"

"Het zou me echt verbazen mochten ze die maatregel terugdraaien. Wat zijn trouwens ''heel veel' cliënten voor zo een bedrijf? Let wel het zit er aan te komen dat winkels, supermarkten en firma's die Zwarte Piet nog wel gebruiken in de minderheid zullen zijn".

"Boll.com is op 8 september gestopt met het aanbieden van alcoholische dranken. Zou dit , en het feit dat mensen zich beklagen bij dit bedrijf vanwege het weren van de naam Zwarte Piet, én dan meestal te woord worden gestaan door personen met moslim voornamen verband met elkaar houden. Met andere woorden: is hier ook de islamisering een feit?"

"Hier moet ik het antwoord schuldig blijven. Ik had dit bericht nog niet gezien. Alles kan maar het zou me verwonderen. Hebben ze zelf geen verantwoording gegeven waarom ze er mee stoppen? Zou bv ook kunnen dat dergelijke bestellingen veel gepikt worden.ik ga eens op zoek gaan achter meer info".

"We komen nog even op dat knielen terug, waarbij zelfs de schoenen kussen van zwarten ook normaal schijnt te zijn. In Zuid Afrika hebben vele Afrikaners zich aangesloten bij de beweging Boycott SA Sport en Their Sponsors. sommige sportlieden en hun sponsors in dat land vertonen namelijk hetzelfde onderdanige gedrag. Is er misschien een kentering op til?"

"Ik zie in Vlaanderen niet dadelijk een kentering. Het zijn de nationalisten die halsstarrig vasthouden aan onze tradities en er alles aan doen tot het behoud er van. Heel veel Vlamingen en ook Nederlanders willen het behoud van Zwarte Piet. Maar mee op de barricaden gaan staan is voor velen een stap te ver. En al wat links is steunt de BLM beweging.
De strijd voor het behoud van onze tradities hebben we nog lang niet gewonnen. Met Voorpost blijven we ook hier op de barricades staan!"

"We danken u voor dit interessante vraaggesprek en wensen u heel veel succes met uw verdere acties".

"Wederom heel graag gedaan".