1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7370666

Besoekers aanlyn

Ons het 9 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

HIERDIE LAND IS NIÉ ONS LAND NIE ......

Hou koersTenminste is dit die mening van die skrywers en ondersteuners van die “Freedom “Charter”, wat aanvaar is op 25 en 26 Junie 1955 te Kliptown Johannesburg by die “Congress of the People. “We the People of South Africa, declare for all our country and the world to know: that South Africa belongs to all who live in it, black and white, and that no government can justly claim authority unless it is based on the will of all the people; that our people have been robbed of their birthright to land, liberty and peace by a form of government founded on injustice and inequality;

Restriction of land ownership on a racial basis shall be ended, and all the land re divided amongst those who work it, to banish famine and land hunger; The state shall help the peasants with implements, seed, tractors and dams to save the soil and assist the tillers;”

As bloudruk vir beleid van die ANC, is dít basies wat de Klerk “namens” die Afrikanervolk onderhandel het en waarmee elke Afrikaner wat JA gestem het in de Klerk se referendum van 1992 en vandag deel vorm en/of deelneem aan hierdie onwettige bestel, ons volk opgesaal het. In die ontplooiing en toepassing van ANC beleid vir die afgelope 25 jaar, is my vraag VANDAG aan die Afrikaners wat die NP destyds gesteun het, en diégene wat die bestel aanvaar omdat hulle steeds glo dat die onderhandelde skikking van de Klerk waarvoor hulle JA gestem het, dié “nuwe en mees moderne demokrasie”, moreel regverdigbaar is?

‘n Onderhandelde skikking na selfmoord? Nie nou nie, nie môre nie, nooit ooit nie! het Pik Botha by geleentheid gesê! Sommige “Afrikaners” het egter geen geheue nie, ander, van die jongeres, het weer géén ore wat kan hoor nie omdat hulle “geleerdheid” bo hulle begripsvermoë uitgegaan het. Dit was die wyse Jaap Marais wat eendag teenoor my die opmerking gemaak het: “ Jong, die Engelse het ‘n spreekwoord wat sê, this man was educated beyond his intelligence.”

In die mate wat die waarheid oor die huidige toestand waarin die Afrikanervolk geland het, sigbaar geraak en ons vryheid, veiligheid en vrede beïnvloed, het die leier van die AVP ʼn ope brief aan de Klerk gerig sodat die wêreld kan kennis neem van die waarheid wat hy verswyg het. Ons plaas dit weer vir perspektief of hierdie land óns land of die van “the people” is!

 

Geagte mnr. De Klerk,

Die opskrif in vanoggend se Beeld lui: “Tuislande: FW sê wat hy bedoel”.

Die berig lui voorts dat u ʼn verklaring uitgereik het deur die FW de Klerk-stigting waarin u sê dat u dit baie duidelik wil stel oor waar u staan. U sê:

“Die menings wat ek gelug het, het verwys na die redes waarom ek as jong prokureur en politikus in die 1960’s en 70’s die beleid van afsonderlike ontwikkeling gesteun het. Ek het dit gedoen in die konteks van daardie tydvak en my behoefte om die historiese reg tot selfbeskikking vir my mense te verseker. Ek het toe geglo dat die probleme van Suid Afrika regverdig opgelos kon word deur die vestiging van Volkstate in die gebiede wat oorspronklik deur die verskillende volke beset is”. (My beklemtoning)

Dit was juis vir hierdie standpunt van u, wat u ook in Skietgoed, die propagandablad van die Nasionale Party, wat uitgegee is in Junie 1977, onomwonde gestel het.   Dit was opgestel deur uself toe u ʼn lid van die Volksraad was (LV.)   en wat die AVP weer onlangs in herinnering geroep het, waarvoor u van veral die Afrikaner-blanke kiesers in vertroue verkies is en mandaat ontvang het waarvolgens u hulle moes verteenwoordig.

U sê dan verder in die berig : “Ek het lank reeds hierdie mening as die antwoord op Suid Afrika se uitdagings laat vaar. Ongeag die oorspronklike bedoelings, het ek baie jare gelede tot die slotsom gekom dat apartheid misluk het, dat dit kwetsend en onaanvaarbaar was en dat dit tot pynlike ongeregtigheid gelei het.”

Tot met u verkiesing as leier van die Nasionale Party op 2 Februarie 1989, was daar geen uitgesproke aanduiding van u kant dat u van mening verander het nie. Wat hier betekenisvol is, is die werklike redes waarom u tot ʼn ander slotsom gekom het! Dit was bepaald nie apartheid wat misluk het nie, daarvoor is bewyse tot die teendeel oorvloedig! Om volgens u eie getuienis u geloof dat die probleme van Suid Afrika regverdig opgelos kon word deur die vestiging van Volkstate in die gebiede wat oorspronklik deur die verskillende volke beset is, op kort kennisgewing te vervang met ʼn slotsom dat dit kwetsend en onaanvaarbaar was en dat dit tot pynlike ongeregtigheid gelei het, is alles behalwe geloofwaardig en oortuig niemand nie.

 

In briefwisseling tussen wyle mnr. Jaap Marais en President P.W. Botha oor Besluit 435 waarin mnr. Marais vir P.W. Botha daarvan beskuldig het dat die aanvaarding van die implementering van daardie besluit deur die Suid Afrikaanse regering, ʼn daad was wat Suid Afrika in ʼn politieke en militêre maalstroom sou inruk, het daar insiggewende feite na vore gekom! Feite waarvan u bewus was, maar wat u verkies om te verswyg.

 

Wat eerloos van u “bekeerde slotsom” is, is die feit dat u Pik Botha se verklaring in Beeld van 16 Januarie 1978, nadat die regering waarvan u lid was, die 1977-Skikplan van die VVO aanvaar het, verswyg. Volgens Beeld het Pik gesê: “Ons het voldoen aan alles wat die VVO aanvanklik van ons gevra het” Pik Botha het alles wat toegegee is, soos volg uiteengesit: “Die belangrikste is dat ons ons verbind het tot onafhanklikwording vir Suidwes voor 1978; om die gebied as ʼn eenheidstaat onafhanklikheid te gee; om alle diskriminasie op grond van kleur te verwyder; om toe te laat dat ʼn grondwetlike vergadering verkies word op die grondslag van een mens, een stem en om die sogenaamde politieke gevangenes te laat ondersoek deur ʼn paneel van regsgeleerdes om vas te stel of hulle werklik politieke gevangenes is.”

 

Waarom dit gedoen is het Pik Botha aan ʼn groep Amerikaners verduidelik, was omdat die State Department gedreig het met totale sanksies indien die Skikplan nie aanvaar word nie. Ek wil dit onomwonde aan u stel dat u nie apartheid versaak het omdat u sogenaamd tot ander insigte gekom het nie, en veral nie omdat apartheid misluk het nie, maar omdat u as politieke leier misluk het deur te kapituleer saam met die regering voor die eise van die buiteland, ten koste van u land en u volk!

 

U word in 1973 ingesweer as lid van die parlement op sterkte van Nasionale Partybeleid en stel Skietgoed op en gee dit uit in 1977, dieselfde jaar wat die regering waarvan u toe lid was, die VVO Skikplan aanvaar! In u outobiografie, bladsy 113 wat handel oor u verkiesing as leier van die Nasionale party in 1987 skryf u: “My supporters were mainly from the centre. The more conservative members of the caucus also tended to support me because they thought that I would be more sympathetic to their concerns than the three other candidates”. Die ander drie kandidate wat u beskryf as die meer verligtes, synde Pik Botha, Chris Heunis en Barend du Plessis, met steun uit die meer verligte geledere van die 130 koukuslede.

U opmerking dat die meer konserwatiewe lede u in hierdie verkiesing gesteun het, dui ook onteenseglik daarop dat selfs in 1987, u nog as konserwatief beskou was en dat u die vrese van die konserwatiewes oor die linkse rigting waarin die Nasionale Party onder John Vorster en P.W. Botha geneig het, sou kon besweer.

Die verloëning van ʼn beginselstandpunt waarin u sê u geglo het omdat u oortuig was van die regverdigheid daarvan en dat dit nodig was om die selfbeskikking van u mense te verseker, kom uit dieselfde donker dieptes van swakheid wat ook aan die wortel van ontrou aan ʼn voortreflike lewensmaat en gevolglike onbybelse egskeiding lê, in dieselfde mate as u ongeërgde minagting vir die onmeetlike ellende, dood en verval wat dit tot gevolg het!

 

Die monster wat u in 1994 losgelaat het, wys reeds sy tande vir u soos wat blyk uit die aanvalle deur juis hulle wat u bevoordeel het, na u onderhoud met Cristiane Amanpour van CNN. Ek voorspel dat u voortgesette ontkenning, verharde en onboetvaardige hart, die veragting wat die Afrikanervolk vir u optrede koester, toenemend sal verhoog. Ten spyte van alles wat u uself wysmaak, het u gekies om die belange van die internasionale wêreld te dien en met die hoon van u eie volk, graf toe te gaan. Sterkte vir u reis!!

Danie Varkevisser.

Afrikaner Volksparty.

 

Die AVP doen vandag ‘n beroep op elke Afrikaner wat nie met die de Klerk/NP/ANC alliansie se beleid saamstem nie en bereid is om saam met die AVP in die openbaar te sê aan almal wat ore het om te hoor, hierdie land is óns land, om ons geledere te kom versterk met u teenwoordigheid, betrokkenheid en maandelikse bydrae! Daarmee kan ons ook soos Solidariteit ons kommunikasie met u verbeter, ons basis verbreed en gesamentlik die onreg wat hier plaasgevind het teëgaan!

 

Nie met ‘n volkstaat, Orania of Kleinfontein nie, maar met vaste geloof en oortuiging om dit wat ons as erfdeel uit ons hemelse Vader se Hand ontvang het, te verdedig, op te bou en die voortreflikheid daarvan te geniet en vir ons nageslag te bewaar. Nie by wyse van spreke vir God deur ontvlugting, emigrasie, volkstate en multikulturalisme te sê, U het ons met te veel geseën! Ons kan of wil nie só ‘n groot verantwoordelikheid meer hê nie! Dit is verseker nie waarvoor HY ons as die nuutste volk op aarde in die lewe geroep en tot oor ons ore geseën het nie!

QUO VADIS AFRIKANER?

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie