1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6661446

Besoekers aanlyn

Ons het 24 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

SUID AFRIKA IS TERMINAAL SIEK AAN KORRUPSIE!

Covid miljarde gesteelIn die onderstaande artikel van Businesstech wat in die Sunday Times rapporteer is, is dit onteenseglik duidelik dat in die aard van die swart ras, daar nie ruimte is vir simpatie of medelye met ramp of nood, waarvoor fondse uit verskeie oorde bewillig is uit meegevoel met ander se moontlike lyding nie.

Die onbeheerbare sug na rykdom wat gesien maar nie uit eie vermoë bereik kan word nie, oorweldig alle morele en etiese waardes wat deel uitmaak van ‘n beskaafde samelewing. Dit is hierdie onoorbrugbare geloofs en kultuurverskil tussen rasse wat skeiding noodsaaklik maak as heeltydse konfrontasie en geweld vermy wil word.

Ons land is al bankrot gesteel sodat infrastruktuur wat oor vierhonderd jaar gevestig, uitgebou, instand gehou en gemoderniseer is, deur hierdie regime in minder as twintig jaar in stof en as verwaarloos omdat die belastinggeld wat daarvoor aangewend moes word, eenvoudig deur enkelinge verteer is. Die middelklas swarte het nog géén baat gevind nie en krepeer terwyl die swart elite se buike swel van vet.

Verbeel jou dat nadat soveel stemme al hier plaaslik en in die buiteland opgegaan het oor die verval, korrupsie en moord in Suid Afrika en die “nuwe ikoon” Ramaphosa allerhande kommisies van ondersoek bly aanstel sonder enige noemenswaardige resultate, steel hulle steeds en steel hulle al meer! 2.2 Miljard van die Covid 19 noodfonds deur 90 waarskynlik vinnig en nuutgestigte swart “hulpmaatskappye” vir hulpverlening met verknoeide tenders en onbehoorlik hooggeprysde toerusting!

Watter ongelooflike klad in die Afrikanervolk se geskiedenis van swakkeling, gelooflose en verraderlike liberale en humanisties bedwelmde leiers, akademici, kultuur en kerkleiers wat in ons volk moes leiding gee, het mislei omdat hulle nie die toets van die geskiedenis van hulle tyd kon slaag nie! Geweeg en te lig bevind!

Soos in die tyd van Noag was ons volk en sy leiers gewaarsku, maar die ore en oë is steeds gesluit en word deur sommige steeds toegehou, al is die tekens waarvoor daar met aklamasie gewaarsku was nou ‘n werklikheid! Die AVP maan opnuut en rig ons tot elke organisasie wat nog aansienlik lede het wat die leiers van daardie organisasies volg, waak op en keer om op die paaie wat julle bewandel!

Ons wil julle by die naam noem! Solidariteit, Afriforum, TLU, AGRI SA, VLU, SAJWBV. Hierdie land is die Afrikanervolk se land! Hou tog asseblief op om op te tree asof die swart volke ‘n reg het op die Republiek van Suid Afrika! Elke swart volk hét hulle eie land waarop ons nie aanspraak het nie net soos wat hulle nie op óns land aanspraak het nie!

Kom tot nugterheid voordat daar niks meer oor is nie. Vergeet van hulp uit die buiteland, die Broederbond of watter ander bron, anders as die Skepper van hemel en aarde uit wie se hand en met wie se bystand, hulp en beskerming ons voorgeslagte hierdie land in besit gekry het. Die AVP het waardering vir enige bydrae in die stryd om weer vry te wees. Al die ander pogings word gemors op die simptome van die afwyking van die suksesvolle beginsel van rasseskeiding. Kom maak ‘n bydrae tot die bymekaarbring van elkeen wat uit innerlike politieke oortuiging bymekaar tuis hoort totdat ons weer die Afrikanerhuis in eensgesindheid uit ons verdeeldheid kan uitruk. Die Woord van ons Drie-Enige-God, Die God van Abraham, Isak en Jakob is duidelik dat ‘n verdeelde huis nie sal bly staan nie! Ons leef huidig die bewys daarvan, terwyl die sukses van voorspoed, vrede en veiligheid onder die leiding van dr. Verwoerd die teendeel bevestig!

Afsonderlike Ontwikkeling het niks te make met onderdrukking en vernedering van ander rasse nie! Dit is ‘n gefabriseerde leuen. Daar is veelvuldig gedokumenteerde uitsprake oor die bedoeling met Asonderlike Ontwikkeling, sodat enige ander verklaring kwaadwillige leuens is met die verdeling van ons volk as oogmerk. Wil u aanhou om saam te sing in die koor van ons vyande met die onvermydelike vernietiging van ons volk?

Ons was van 1969 af uitgejou as ossewa ryers, politieke agtergeblewenes, ons het “gehap na pap”, ons het nie tred gehou met verandering nie, ens., ens. Ons pleidooie het op dowe ore geval, ons is probeer oortuig dat ons verkeerd is, selfs dat die beginsel van Afsonderlike Ontwikkeling verkeerd is en moreel onverdedigbaar en selfs as ‘n misdryf teen die mensheid!

Die geskiedenis het ons egter as reg bewys. U moet nie aanhou om teen die prikkels te skop nie! Multikulturalisme is die instrument in die duiwel se hand om mense in konflik met mekaar te bring. Ons vyande is nou u vriende! Dit is egter van korte duur voordat ook ú vrou of ú dogter of dalk uself ‘n slagoffer van Harold Macmillan se winds of change word!

...... “maar wanneer ons by ‘n geleentheid soos die huidige, waar ons heeltemal openhartig is, krities daarna kyk, sien ons, anders as u, dat daardie beleidsrigting groot gevare kan inhou. Juis die doel wat u beoog, kan deur hulle verydel word.” (Dr. H.F. Verwoerd aan Harold MacMillan na sy Winds of change toespraak.)

Nog ‘n opmerking van dr. Verwoerd teenoor Macmillan was: “As u met u koms hierheen niks meer gedoen het as om dit moontlik te maak dat oral bekend gemaak word dat niemand iets kan bereik deur ‘n ander te probeer seer maak van wie hy verskil nie, maar dat slegs goed gebore kan word uit pogings om aan andere goed te doen, dan was u reis tot sover as hierdie suidpunt goed beloon”.

 

MILJARDE RANDE IS DEUR SUID-AFRIKA SE ' COVIDPRENEURS ' GESTEEL: Verslag deur personeel Skrywer, 26 Julie 2020 Businesstech

Die spesiale Ondersoek Eenheid (SIU, Special Investigating Unit) ondersoek tientalle maatskappye en individue wat vermoedelik baat gevind het by bedenklike covid-19 tenders, is in die Sunday Times rapporteer.

Onderhandelings vanvermoedelik meer as R 2.2 miljard van die nood aankope van persoonlike beskermende toerusting (PPE) is die middelpunt van die ondersoek, met 90 maatskappye wat kontrakte van die Gautengse Gesondheidsdepartement ontvang het, onder die kollig.

Die groep ondersoek ook R30 miljoen beweerde onreëlmatige kontrakte in KwaZulu-Natal. Die SIU sal dan na die Oos-Kaap beweeg, waar dit 'n R 4.8 miljoen kontrak sal ondersoek wat deur die OR Tambo Munisipaliteit toegeken is vir 'n Kovid-bewustheidsveldtog.

"Die hele ding lyk so gewetenloos en vuil, dat geen twyfel bestaan dat dit ooit sal kan voldoen aan die Nasionale Tesourie se uitgereikte regulasies met betrekking tot noodverkryging van voorrade en dienste nie, "het Sandile Zungu, President van die ‘Black Business Council’ gesê.

"Diewe en parasitiese covidpreneurs wat hulle voordoen as swart besighede moet geboei en vasgeketting word aan hul tronkselle. Hulle beroof outentieke, hardwerkende en etiese swart besighede van 'n geleentheid om wettige sake met die staat te doen. "

Korrupsie

Cyril Ramaphosa het beloof om korrupsie in die land en Opportuniste te beveg wat die Corona pandemie vir hul eie gewin gebruik. In 'n nasionale toespraak op Donderdag (23 Julie) het Ramaphosa gesê daar was aantygings van:

bedrieglike WVF eise;

Oorprysing van goedere en dienste;

Skending van noodverkrygingsregulasies;

Samespanning tussen amptenare en diensverskaffers;

Misbruik van voedselpakkie-verspreiding;

Die skep van valse nie-winsgewende organisasies om toegang tot hulpfondse te verkry.

"Ons is gedetermineer dat elke geval van beweerde korrupsie deeglik ondersoek moet word, dat diegene wat verantwoordelik is vir onwettige optrede vervolg word en dat alle gelde wat gesteel of oorprys is, verhaal word.

"Ten einde die proses van die hantering van korrupsie te bespoedig en te versterk, het ek 'n Proklamasie onderteken wat die Spesiale Ondersoek-Eenheid – die SIU – bemagtig om ondersoek vir enige onwettige of onbehoorlike gedrag in die verkryging van enige goedere, werke en dienste gedurende of met betrekking tot die Nasionale ramptoestand in enige staatsinstelling in te stel."

Ramaphosa het gesê hierdie Proklamasie bemagtig die SIU om enige aantygings rakende die wanbesteding van Covid-19-fondse oor alle sfere van die staat te ondersoek. As die SIU 'n bewys vind dat 'n strafregtelike misdryf gepleeg is, is hyt verplig om so 'n bewys na die Vervolgingsgesag te verwys. Hy word verder ook bemagtig om siviele verrigtinge vir die herstel van enige skade of verliese wat deur die staat gely word, in te stel. Om te verseker dat aksie spoedig geneem word, het Ramaphosa gesê sal hy elke ses weke tussentydse verslae oor ondersoeke ontvang.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie