1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6661608

Besoekers aanlyn

Ons het 34 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

WANDEL WAARDIGLIK VOOR GOD

Bybel1 Thes. 2:1-16

“Julle is getuies, en God, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons ons gedra het teenoor julle wat glo, hoe ons, soos julle weet, net soos ‘n vader sy kinders, elkeen van julle vermaan en bemoedig het en betuig het dat julle waardiglik moet wandel voor God wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid roep.” (:10-12).

Geliefdes, roep vanoggend saam met my u lewenswandel van die afgelope week in u gedagtes op. Dink ‘n bietjie aan dit waarmee u besig was van die begin van hierdie week tot vanoggend. En dink spesifiek hoe u met hierdie dinge besig was. Hoe waardig het u in die afgelope week met God gewandel? As dit u laaste week op aarde was en u binne die volgende uur voor die Regterstoel van Christus moes verskyn – sou u lewe dieselfde gelyk het of sou u baie dinge baie anders gedoen het?

Geliefdes, ek en u vergeet tog so maklik dat die oë van die Here alles sien wat hier op aarde gebeur. “En daar is geen skepsel onsigbaar voor Hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van Hom met wie ons te doen het.” (Heb. 4:13). En nie alleen sien Hy alles waarmee ons besig is nie, maar Hy is selfs ook met elke gedagte en die gesindheid waarmee ons elke handeling uitvoer, bekend. “Maar U, o HERE, ken my; U sien my en toets my hart by U. …” (Jer. 12:3). U sal sekerlik met my saamstem dat ons handelinge, ons gedagtes, ja geheel ons lewens veel anders daar sou uitsien indien ons deurgaans daarvan bewus sou wees dat God kennis neem van dit waarmee ek besig is.

Wanneer ons kyk na mense uit die Woord wat waardiglik voor God gewandel het en wat deur God diep en innig bemin was, sal ons merk dat dit mense was wat intens bewus was dat hul lewens geheel voor God sigbaar was. Luister maar na Abraham se getuienis in hierdie verband uit Gén. 24:40:”…Die HERE voor wie se aangesig ek gewandel het, …”. En hulle het ‘n ingesteldheid gehad om hulle lewens volgens God se welbehae te leef.   Hulle het ‘n begeerte gekoester om op ‘n waardige wyse voor God se Aangesig te wandel.

Dit is nie alleen die wêreldling van ons tyd wat op ‘n onwaardige wyse voor God leef nie. Ons moet ongelukkig ook in alle eerlikheid erken dat talle kerkgangers vandag op ‘n wyse leef wat voor God nie aanneemlik is nie. En hierdie toestand word vererger deur sogenaamde kerke wat eerder vermaaklikheid sentrums geword het as ‘n heilige plek van aanbidding. ‘n Plek waarheen daar met ontsag opgegaan word om na die heilige woorde van God te luister. “Gee ag op jou voet as jy na die huis van God gaan, want om nader te kom en te hoor, is beter as dat dwase ‘n slagoffer bring; want hulle het geen verstand nie, sodat hulle kwaad doen.” (Pred. 4:17). Die mense gaan eerder na ‘n sentrum waar hulle die hele oggend kan sit en in die gehoor gestreel word as om te gaan na die huis van God waar hulle deur die suiwere bediening van God se Woord vermaan, onderrig en tereggewys kan word. “Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.” (2 Tim. 3:16&17). Die mense word nie meer geleer hoe om ‘n voor God waardige wyse te leef nie, maar eerder dat hulle in totale onwaardigheid mag leef! En daar is liefde, vergifnis en verdraagsaamheid teenoor alles en almal behalwe teenoor diegene wat hul monde durf oopmaak om die ongeregtigheid te bestraf en aan te spreek!

U dink dalk om vandag vir my te vra of ek die verdorwe mensdom mag oordeel? My antwoord aan u is onomwonde – “Absoluut nie. Daar is net Een wat uiteindelik mag oordeel en dit is die regverdige Regter, Jesus Christus. Hy wat deur God as Regter aangestel is.” Dit word tog vir ons duidelik geleer in die woorde van Handelinge 11:42:”En Hy het ons bevel gegee om aan die volk te verkondig en met krag te betuig dat dit Hy is wat deur God bestem is as Regter van lewende en dode.” (Hand. 10:42). Ek sal self ook met al my gebreke en tekortkominge voor Hom moet verskyn. Maar geliefdes, ek verstaan darem genoeg om te weet dat daar ‘n baie, baie groot verskil tussen oordeel en vermaning is. God laat my nie toe om te oordeel nie, maar Hy lê wel die verpligting op my as ‘n gelowige om ander te vermaan en te waarsku sodat hulle nie eendag veroordeel mag word nie!

Ek wil daarom in hierdie oggend u ook as ‘n medegelowige vermaan - bedink vir ‘n oomblik opnuut u lewe voor God. Vra uself die vraag in elke faset van u lewe af of u daarin waardiglik voor God wandel?   Die wyse waarop u u man of vrou hanteer – is dit waardig voor God? Die wyse waarop u u kinders opvoed – is dit waardig voor God? Die wyse waarop u u onderneming bestuur of u werk doen – is dit waardig voor God? Die wyse waarop u u finansies bestuur en waarop u u fondse spandeer – is dit waardig voor God? Die grappies wat u maak, die Whatsapp-boodskappies wat u met ander deel, die video’s of films waarna u kyk, die boeke wat u lees, is dit waardig voor God?

Dank God in hierdie dag indien ek en u ons koppe in skaamte laat sak wanneer ons ons lewens voor God in oënskou neem. Dit beteken dat ons nog nie deur die verleiding van hierdie wêreld tot so ‘n mate verhard is om Hom te weerstaan nie. Ons het nog die geleentheid om ons met die nuwe mens te beklee wat voor God op ‘n waardige wyse kan wandel. Die mens wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie