1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7280689

Besoekers aanlyn

Ons het 10 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

BOHAAI IN EINDHOVENSE GEMEENTERAAD OOR PLAKAAT VAN LYS PIM FORTUYN WAAR LIBERALE BURGEMEESTER JOHN JORRITMA SAAM MET KOZP OPRIGTER JERRY AFRIYIE AFGEBEELD STAAN

MOSIE VAN ONDERLING FATSOEN EN RESPEK WAT OP WOENSDAG 17 JUNIE AANGENEEM WORD, ROEP DIE VRAAG OP OF DAAR 'N KORDON SANITÊR SIGBAAR IS OP DIE HORISON

Tydens 'n raadsvergadering van die Eindhovense gemeenteraad, wat vanweë die corona maatreëls digitaal plaasgevind het, is deur nege politieke partye 'n mosie onderteken, wat gerig 2020 06 28 1was teen die Lys Pim Fortuyn en as titel 'Onderling Fatsoen en Respek'. Daar het 39 raadslede vir die mosie gestem en slegs 6 teen. Aanleiding vir hierdie voorstel was dat die reeds genoemde party dit gewaag het om sowel John Jorritsma, die Burgemeester van die Noord-Brabantse stad as die KOZP voorman, Jeffrey Afriyie, 'n Ghanees wat sedert die ouderdom van 30 jaar die Nederlandse tradisies teiken, afgebeeld het op 'n plakaat met daarby geskryf 'Sloophamers van die Demokrasie. Afriyie stam uit die Ashanti stam wat tot 1827 slavehandelaars was.
Die Burgemeester is, net as die partye 50 Plus, ChristenUnie, Groen Links, Party vir die Arbeid, VVD, Demokrate '66, die Christen Demokratiese Appél, die Sosialistiese Party, Leefbaar Eindhoven en die Moslemse Denk baie vies oor so veel 'onfatsoenlikheid'. Ons het weer 'n insiggewende vraaggesprek gehad nav. die bohaai met die faksievoorsitter van die LPF, mnr Rudy Reker.

"Meneer Reker Allereerst hartelijk dank voor de link die ons toe stuurde waardoor we in staat waren het debat op de voet te volgen. We mogen toch wel stellen dat dit digitale gebeuren van gisteren -en dan doelen we op het laatste deel waarin de motie 'Onderling Fatsoen en Respect' ter sprake kwam- best vreemd is verlopen. Wat is uw mening hierover?"

"Laat ik er het volgende over zeggen. Deze motie is een zwarte bladzijde en een dieptepunt in niet alleen de Nederlandse maar ook in de Eindhovense politieke geschiedenis".

"Dit voorstel werd met 39 vóór en 6 tegenstemmen aangenomen. De fracties van de lijst Schreurs, De Leeuw, en het Ouderen Appèl Eindhoven waren de enigen die dit niet steunden.
Mevrouw Mary-Ann Schreurs noemde het zelfs een 'besmette motie'. Wat bedoelde ze hiermee denkt u?"

"Het Ouderen Appèl Eindhoven, maar ook mevrouw Schreurs weet dat de door mij genoemde feiten in mijn betoog voor 100% juist zijn. Als collega raadsleden niet de moeite nemen om mij om bewijzen te vragen voor mijn beweringen en twee eenmansfracties CU en 50Plus, die altijd met de coalitiepartijen meestemmen, initiatiefnemer zijn van deze motie om de Lijst Pim Fortuyn monddood te maken, is dat dom en niet collegiaal. Zeker als de burgemeester hen via WhatsApp daartoe heeft benaderd".

"Kunt u de lezer uitleggen waarom dhr. Dré Rennenberg, de fractievoorzitter van het Ouderen Appèl Eindhoven niet is benaderd om deze motie mede te ondertekenen.
In onze ogen is het overigens zeer terecht dat hij daarom weigerde excuses te aanvaarden. Werd hij wellicht gepasseerd en zo ja wat zou dan de reden kunnen zijn?"

"De heer Rennenberg (OAE) en ondergetekende (LPF) zijn in de raad de twee oudste. Wij zitten beide al een aantal 2020 06 28 2jaren in de raad en op veel standpunten kunnen wij elkaar vinden, omdat we beide sociaal, maar ook realistisch zijn. Het aandachtspunt bij het OAE ligt voornamelijk bij hun eigen doelgroep. Terwijl onze partij aandacht schenkt aan alle zaken waar de gemeenschap mee heeft te maken. Als excuses terecht waren en uit het hart zouden komen van deze raadsleden zou Dré Rennenberg deze wel hebben aanvaard. Maar nu ging het de initiatiefnemers van deze motie alleen maar om zoveel mogelijk medestanders mee te krijgen om de LPF de mond te snoeren. Daar komt bij dat Ruud van Acquoij als fractievoorzitter van 50Plus twee jaar geleden het OAE heeft verraden door met 50Plus in zee te gaan".

"Duidelijk. Raadslid de Jong van de liberale VVD probeerde dhr. Rennenberg nog op andere gedachten te brengen door te stellen dat het Ouderen Appèl Eindhoven alsnog de gelegenheid zou krijgen om hun handtekening onder de motie te zetten maar de fractievoorzitter zei dat hij hier niets voor voelde omdat dit overkwam als mosterd na de maaltijd. Begrijpt u deze redenering?"

"Ja die redenering begrijp ik wel. Maar ook als ze fractievoorzitter Rennenberg eerder hadden benaderd zou hij niet hebben getekend omdat hij weet dat de door mij genoemde feiten juist zijn".

"Zou dit op korte of langere termijn tot fricties kunnen leiden omdat men hem als een stijfkop zou kunnen gaan beschouwen?"

"Dit is absoluut niet van toepassing op de heer Rennenberg. Hij houdt meer van de zaak uitpraten bij een kop koffie. En dan hoef je het nog niet eens te zijn met elkaars standpunten, want dat hoort nu eenmaal bij de politiek. De mening van de heer Rennenberg delen wij, maar het heeft weinig zin om met deze liegende burgemeester afspraken te maken".

"We zagen en hoorden dat u in uw betoog de parallel trok met Jezus die verraden werd door Judas. Is de situatie in de raad echt dermate dat dit vergelijk gemaakt kan worden?"

"Ja, zeker wel. Als raad hebben wij een gezamenlijk doel. Dat is om Burgemeester & Wethouders te controleren, kaders te stellen en niet minder belangrijk je bent tevens volksvertegenwoordiger. Als de ene kliek volksvertegenwoordiger twee andere raadsleden ten onrechte monddood willen maken noemen wij dat Judasstreken. Juist Judasstreken omdat Henk Jager van de ChristenUnie (CU) een van de twee initiatiefnemers is geweest en denkt roomser te zijn dan de Paus".

"De burgemeester diende u van repliek door te zeggen dat U alleen uw eigen waarheid erkend. Heeft u enig idee wat hij hiermee bedoelde?"

"Er is niemand die beter weet dan burgemeester John Jorritsma zelf, dat ik de waarheid heb gesproken over zijn getoonde lafheid en ontoelaatbare blunders. Dat hij dit blijft ontkennen en juist mij beschuldigd typeert hem des te meer dat hij het ambt van burgemeester niet waard is".

"Duidelijk. Dan willen we het hebben over de bewuste poster die zoveel stof deed en doet opwaaien.
Wanneer werd deze voor het eerst gepubliceerd en waarom heeft uw partij besloten om deze te ontwerpen?"

"Goede vraag. Op de eerste plaats omdat deze burgemeester meerdere keren heeft bewezen dat hij niet boven de partijen staan, niet neutraal is en ondemocratisch is in zijn besluiten.
In mei jl. is hij geproduceerd en begin juni jl. hebben wij deze poster voor het eerst geplaatst".

"Op de poster staan zowel burgemeester Jorritsma als de Kick Out Zwarte Piet figuur Jerry Afriyie gebroederlijk afgebeeld met daarbij de tekst 'Slopers van de Democratie'. Wilde u hiermee duidelijk maken dat zij beiden twee handen op één buik zijn?"

"Als het gaat om Kick Out Zwarte Piet (KOZP) die Zwarte Piet wil verbannen wel.
Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven staat duidelijk niet boven2020 06 28 3 de partijen en is een ondemocratisch weg ingeslagen. Buiten Zwarte Piet zijn er meer voorbeelden waarom deze poster uitstekend de Eindhovense situatie weergeeft. In mijn betoog heb ik er maar enkele van genoemd".

"Kunt u voorbeelden noemen waaruit blijkt dat ze een tweemanschap vormen?"

"Een aantal dagen of weken voor de Sinterklaasintocht op 17 november 2018 had Jorritsma op zijn Twitteraccount een in Eindhoven opgenomen filmpje staan van ca. 3 ½ minuut. Daarop zag en hoorde je, een in Eindhoven wandelende Jerry Afriyie die uitgebreid vertelde waarom Zwarte Piet racisme is, en ook uit deze stad moet verdwijnen. Ook nu drijft de burgemeester zijn eigen beslissing door. Als je neutraal bent doe je dat niet, en laat je de beslissing aan het comité wat de intocht organiseert over, die immers voelhorens heeft onder de Eindhovense bevolking".

"U werd verweten dat er na de publicatie commentaren onder kwamen te staan die er niet om logen. Men houd u dus verantwoordelijk voor reacties die derden plaatsen. Verwoorden we dit goed?"

"Dat verwoordt u goed. Maar tegelijkertijd is dit grote onzin omdat wij niet verantwoordelijk zijn voor uitlatingen van andere mensen. Deze poster roept niet op tot geweld. Anderzijds zijn wij verplicht naar onze leden en de Belastingdienst om onze activiteiten te publiceren en zo verantwoording aan de buitenwereld af te leggen. Daar is de website en social media een perfect middel voor. Met onze ervaringen met deze burgemeester sedert hij in september 2016 werd geïnstalleerd, durven wij dan met een gerust geweten te stellen dat onze hele fractie en vele andere bewoners van Eindhoven achter de gewraakte woorden staan van; John en Jerry, slopers van de democratie".

"Wat kunt u ons vertellen over het app-verkeer dat plaatsvond tussen de burgemeester en de raadsleden van de verschillende partijen?"

"Inhoudelijk kan ik daar niets over vertellen omdat ik deze appjes niet heb gezien. Wat ik wel heb gehoord is, dat de burgemeester zich bij meerdere raadsleden had beklaagd dat de poster met deze tekst niet kon. Uiteraard hebben wij deze appjes opgevraagd. (Zie mijn betoog)".

"U zei ons dat het sturen van deze berichten was bedoeld om de Lijst Pim Fortuyn op enigerlei wijze te schaden. Kunt u dit nader specificeren?"

"Ja natuurlijk. De burgemeester had mij ook kunnen bellen om te vragen waarom wij deze poster hadden geplaatst. Na een goed en diepgaand gesprek hadden wij dan wellicht kunnen besluiten om deze poster weg te halen. In plaats daarvan ging hij tweespalt zaaien waarop 10 partijen geen nee konden of durfden te zeggen, zodat zij met deze motie kwamen".

"Meneer Reker, degenen in Eindhoven en daarbuiten die het debat konden volgen laten op sociale media weten dat ze waardering uitspreken voor de opstelling van de LPF en zelfs spreken over een verdubbeling van het aantal zetels als het aan hun ligt. Zo te horen zou die motie uw partij geen windeieren opleveren maar juist averechts werken. Beseffen de opstellers van die motie wel wat ze hebben bewerkstelligd?"

"Nee, ik denk dat diegene die de motie hebben ingediend hebben gedacht dat ik bibberend en met trillende knieën zou terugkrabbelen en excuses zou aanbieden. Als er een man excuses zou moeten aanbieden voordat hij ontslag neemt zou het burgemeester Jorritsma moeten zijn. Wat de zetelwinst betreft: Die is altijd moeilijk te voorspellen. Maar wij als LPF zullen op dezelfde wijze ons werk voortzetten".

"Er was naar wij vernamen ook iets gelekt naar de plaatselijke media zoals het Eindhovens Dagblad. Is bekend wie hiervoor verantwoordelijk is geweest en wat is er gelekt?"

"Nee, daar kan ik geen antwoord op geven. Wij als Lijst Pim Fortuyn hebben in elk geval niets ontvangen en kunnen dus ook niet hebben gelekt".

"U heeft ons in eerdere vraaggesprekken al eens toevertrouwd dat burgemeester Jorritsma niet boven de partijen staat maar net als burgemeester Halsema van Amsterdam dat doet zijn eigen plan trekt. Heeft dit onprofessionele gedrag geleid tot spanningen binnen de raad?"

"Tot aan de ingebrachte motie waren er uiteraard politieke verschillen, maar dat is wat anders dan spanningen. Dat is inherent aan politiek bedrijven. Maar van spanningen en een uitgesproken cordon sanitair was geen sprake. Wel was het zo dat er zelden een motie van de LPF de eindstreep heeft gehaald, omdat men ons niets gunde. Enige tijd later, soms nog in dezelfde raadsvergadering, hadden de andere partijen nagenoeg dezelfde motie die dan wel werd aangenomen".

"Dan willen we even vooruitblikken. De Sinterklaasintocht vind als het goed is weer in november plaats. We weten dat uw partij een pleitbezorger is van het behouden van Zwarte Piet. Alhoewel we ons realiseren dat u niet in de toekomst kunt kijken, willen we u toch vragen hoe u denkt dat dit zal verlopen. Komen die cultuurbarbaren weer massaal het Kinderfeest verstoren en werpen de vele Eindhovenaren die niet willen dat deze traditie verdwijnt zich weer op als beschermers of is er een ander scenario denkbaar?"

"Wij zijn pleitbezorgers van onze cultuur en uiteraard ook van Zwarte Piet. Men probeert iedereen die Zwarte Piet wil behouden een schuldgevoel aanpraten. Maar wat er 300 of 400 jaar geleden gebeurde, daar kan niemand vandaag de dag verantwoording voor nemen. Bovendien moet je deze slavenhandel waar ook donkere Afrikaanse mannen aan hebben meegewerkt zien in de geest van die tijd. Zonder het te willen goedpraten golden er in die periode andere normen en waarden".

"Ook nu willen we u weer hartelijk dank zeggen voor uw medewerking en wensen u en de uwen heel veel succes in de strijd tegen de afbraak van de Nederlandse cultuur en folklore".

"Wederom heel graag gedaan".

Klik ook asb by:

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/connectedviews-vod01/30848859-085a-4408-9835-da9baeba4c8c/qaa/30848859-085a-4408-9835-da9baeba4c8c_1200.mp4

 

Aangekondigd vrije motie VM10 'Onderling Fatsoen en Respect' (50PLUS, CU, GL, VVD, D66, CDA, PvdA, SP, DENK, LE) (205.7Kb)

https://www.ed.nl/eindhoven/keiharde-clash-rond-lpf-in-gemeenteraad-eindhoven~a9d236a0/?referrer=https://www.bing.com/

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie