1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6661458

Besoekers aanlyn

Ons het 27 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

PVV PROTESTEER DMV. SPESIALE WEBWERF TEEN UTRECHTSE MOSKEë WAT NOU TWEE KEER PER DAG EN VIER MINUTE LANK ISLAMITIESE 'GEBEDSOPROEPE' MAG LAAT WEERKLINK

 
FAKSIEVOORSITTER VAN DIE PARTY VIR DIE VRYHEID MNR HENK VAN DEÚN: "ONS KAN NET WYS OP "GELUIDSOORLAS VIR DIE OMWONENDE OMDAT NEDERLAND VRYHEID VAN GODSDIENS KEN EN DIE ISLAM BESKOU WORD AS 'N RELIGIE"

Die Utrechtse afdeling van die Party vir die Vryheid het 'n webwerf gelanseer waarop inwoners 2020 06 13 Ivan hierdie stad 'n protesbrief kan onderteken teen die moslemse 'gebedsoproep' wat nou in die Arabiese taal dageliks die kreet; 'allah akbar' laat skal.
   'n Woordvoerder van hierdie party laat ons weet dat reeds 200 mense die brief onderteken het, en dat die einde nog nie in sig is nie. Nav. die oprig van die webwerf het ons weer die genoë gehad om 'n insiggewende onderhoud te hê met die faksievoorsitter van die genoemde party mnr Henk van Deún.

"Meneer van Deún. Om maar met de eerste vraag te beginnen. Hoe gaat het nu met u en uw fractiegenoten?"

"Wij zijn nu twee jaar als PVV in de gemeenteraad van Utrecht vertegenwoordigd en met veel succes vinden wij zelf. We stellen veel misstanden aan de kaak en veel van onze moties worden overgenomen. De afgelopen t2020 06 13 IIwee jaar zijn er bijna honderd keer schriftelijke vragen door ons gesteld en we controleren ook zo het “linkse college” van Utrecht. Hiermee behalen we concrete resultaten zoals laatst nog. Utrechters kunnen tegen een schappelijke prijs een stukje Domtoren kopen dat beschikbaar komt tijdens de renovatie".

"Helder. Dan willen we het hebben over deze 'gebedsoproepen'. Hoe kan het zijn dat deze in frequentie toegenomen en zelfs versterkt zijn?"

"Door de “Corona-crisis” zijn bijeenkomsten verboden. Veel kerken en ook moskeeën in de stad zijn gesloten. De moskee besturen hebben bedacht om tijdens de Ramadan, deze gebedsoproepen te moeten doen. Zij maken daarbij ook gebruik van geluidsinstallaties, dus de oproepen in het Arabisch galmen door de Utrechtse wijken.

"Is het u bekend hoeveel moskeën in uw stad gebruik maken van hun recht om dit 'allah akbar' te laten weerklinken?"

"Volgens mij zijn het alle moskeeën in Utrecht, maar er zijn ook heel veel gesubsidieerde zogenaamde
culturele instellingen die niet meedoen, terwijl dit gewoon ook moskeeën zijn. Dat heeft vermoedelijk met subsidieverlening te maken, want officieel zijn zij geen moskee".

"Heeft u of hebben uw mede fractiegenoten hier zelf ook last van?"

"Een van mijn fractiegenoten woont in de Utrechtse wijk Zuilen en hoort dagelijks de oproep in die vreemde taal. Door hem en doordat een tiental inwoners ons mailden zijn wij deze website en actie gestart".

"Gebruikt men wellicht het Coronavirus of liever misbruikt men dit om de islamiseringproces nog sneller te laten verlopen?"

"Naar de mening van de Partij voor de Vrijheid in Utrecht wordt handig gebruik gemaakt van de 'Corona-tijd' door dit nu door te voeren. De publieke opinie is misschien milder denkt men, maar er is veel media aandacht voor ons initiatief en veel bijval onder de Utrechters. Ik schat in, dat ze echt niet stoppen als de maatregelen voor Corona worden versoepelt of afgeschaft. We zullen zien".

"We schreven reeds in de inleiding dat sedert de lancering van de webstek al 200 mensen de protestbrief hebben ondertekent. Dat zegt toch wel iets lijkt ons. Met andere woorden hier wordt een duidelijk signaal richting gemeenteraad afgegeven. Zouden de voorstanders gevoelig zijn hiervoor of denkt u dat men dit eenvoudigweg in de wind slaat?" (Klik hier asb vir die protesbrief:

https://stopgebedsoproeputrecht.nl/)

"Diverse landelijke dagbladen en andere media hebben aandacht besteed aan onze oproep en inmiddels hebben meer dan 300 Utrechters de brief aan de gemeente verzonden. Door de media 2020 06 13 IIIaandacht en de brief moet het college wel reageren naar al die Utrechters en wordt een duidelijk signaal afgegeven. Later na de beantwoording van de brief aan de bewoners zullen wij een commissiedebat over deze kwestie aanvragen".

"In de brief wordt ook een vergelijking gemaakt tussen de 'gebedsoproepen' en de klanken van Utrechtse kerkklokken. Bedoeld u hiermee dat klokken al eeuwen lang niet alleen deel uit maken van ons culturele en religieuze erfgoed, maar bovendien werden en worden gebruikt voor bijvoorbeeld een kerkdienst, trouwpartij, begrafenissen maar ook om te waarschuwen als er brand was of er vijanden de steden naderden en derhalve een heel andere functie vervullen?"

"De functie van kerkklokken blijft wat ons betreft nog steeds hetzelfde, maar de Domtoren, maakt geen deel meer uit van de Domkerk en behoort tot ons Utrechtse gemeentelijke erfgoed. Het luiden van een kerkklok is een symbool terwijl de gebedsoproep een mondelinge oproep tot een geloofsbelijdenis is waarbij hun Allah de enige God is".

"De SGP hield bij monde van het Tweede Kamerlid Kees van der Staaij al een paar keer een pleidooi om deze 'gebedsoproepen' te verbieden. Ook hij gaf aan dat het luiden van kerkklokken of het doen van een geloofsbelijdenis totaal verschillende zaken zijn. Hij vond hierbij de PVV in de Kamer aan zijn zijde. Zou het inderdaad mogelijk zijn om dit provocatieve gedrag voorgoed het zwijgen op te leggen?"

"De enige mogelijkheid die een gemeenteraad heeft is dat zij beperkingen kunnen opleggen aan de frequentie en het volume van het geluid. Daar zijn nu nog geen regels voor. Ook wordt gebruik gemaakt van een geluidsinstallatie en dat is tegen eerdere toezeggingen aan bewoners. We gaan daar dus beslist nog wat mee doen.
Het is echter aan het parlement om de Grondwet te wijzigen. Voor ons is de Islam geen godsdienst maar een ideologie".

"Het blijkt dat de liberale VVD in uw raad ook niet erg gelukkig is met deze verstoring van de rust.
Hebben zij al een protest laten horen?"

"Wij werken in het algemeen prima samen met de VVD, maar dit onderwerp laten zij kennelijk over aan de PVV. Er komen landelijke verkiezingen aan…."

"Heeft u de mogelijkheid met een beroep op de Openbare Orde dat er een halt kan worden toegeroepen aan dit fenomeen?"

"Zoals ik al eerder zei zijn de mogelijkheden van de gemeenteraad zeer beperkt. Daarom hebben wij ook voor de inwoners van Utrecht deze website ontwikkelt zodat zij ook zelf hun proteststem kunnen laten horen en wordt het college gedwongen hen te antwoorden".

"We danken u wederom voor dit vraaggesprek en wensen u en de uwen alle goeds".

"Dank en ik wens uw lezers veel sterkte en gezondheid in deze Corona-crisistijd".

Klik ook by:

https://www.utrecht.pvv.nl/

https://www.facebook.com/pvvstadutrecht

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie