1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6869088

Besoekers aanlyn

Ons het 25 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

‘n HEILIGE LEWENSWANDEL

Bybel1 Thes. 4:1-12

“Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Daarom, hy wat dit verwerp, verwerp nie ‘n mens nie, maar God wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het.” (:7&8).

Daar is deesdae soveel mense wat voorgee dat hulle oor die gawe sou beskik om die uitsonderlike wil van God te verstaan. En hulle hoor mos op gereelde wyse die stem van God. “Die HERE het vir my gesê . . . “ is ‘n stelling wat sonder die nodige respek en agting gebruik word. Ek dink byvoorbeeld aan ‘n baie bekende man in Suid-Afrika wat so ‘n paar jaar gelede blykbaar op God se stem reageer het en gepoog het om 1 miljoen mense vir ‘n gebedsbyeenskoms in Bloemfontein byeen te roep. Hy het openlik verklaar dat hierdie byeenkoms die toekoms van Suid-Afrika ingrypend ten goede sou verander. Daar is nie by hierdie byeenkoms die moeite gedoen om ongelowige leiers in die samelewing tot orde te roep en aan te spreek oor hul ongehoorsaamheid aan God nie. Nee, daar is veel eerder saam met hierdie ongelowige mense gebid asof dit God sou behaag? !

Ons kyk vandag terug en moet eintlik vir meneer Buchan vra of God dan nou onmagtig was om dit te doen wat hy kwansuis aan Buchan openbaar het dat Hy sou doen? Of is dit eerder dat hy sonder opdrag van God opgetree het? “En as jy in jou hart sê: Hoe sal ons die woord weet wat die HERE nie gespreek het nie? —as die profeet in die Naam van die HERE spreek, en wat hy gesê het, gebeur nie en kom nie uit nie, dan is dit die woord wat die HERE nie gespreek het nie; deur vermetelheid het die profeet dit gespreek; jy mag vir hom nie bang wees nie.” (Deut. 18:21-22). Hierdie vrae moet gestel word, want die feit is duidelik dat omstandighede na sy byeenkoms alles behalwe verbeter het. Dalk is dit omdat daar toe nie 1 miljoen mense opgedaag het soos wat meneer Buchan openlik verklaar het daar sou wees nie?

Dit is ook kenmerkend van mense wat in vermetelheid hulself as dienaars van God voorhou, maar nie in waarheid nie, om die heiligmaking van ‘n mens voor God op die agtergrond van hul teologie te plaas. Daar sal gedurig klem gelê word op die wil van God dat dit met die mens goed moet gaan. Daar sal gedurig klem gelê word op hierdie en daardie sake as die wil van God. Maar die wil van God wat in geen onduidelike taal in 1 Thess. 4:3 geopenbaar word, sal nie voorrang geniet nie. “Want dit is die wil van God: julle heiligmaking; …” Hierdie woorde strook met die onveranderlike karakter van God wat alreeds die belangrikheid van die mens se heiligmaking in die volk Israel se tyd onderstreep het. Hy het vir Homself dienaars onder Sy volk aangestel wat hulle moes onderrig en leer om heilig vir hulle God te wees. “Want Ek is die HERE julle God; toon dan dat julle heilig is en wees heilig, want Ek is heilig; …” (Lev. 11:44).

U sal vanoggend vir my sê: “Maar Hannes, dit is onmoontlik vir ‘n mens om heilig te wees. Ons is met heeltemal te veel swakheid in die vlees in stryd.” Ek sal met u saam stem dat dit vir enige mens totaal onmoontlik is om uit homself of haarself heilig te word. Dit verander egter niks aan die wil van God om ons te heilig nie. Inteendeel, ons heiligmaking is vir Hom só belangrik dat Hy bereid was om Sy eie geliefde Seun, Jesus Christus, ter wille van ons heiligmaking te offer! “Daarom het Jesus ook, om die volk deur sy eie bloed te heilig, buitekant die poort gely.” (Heb. 13:12). “Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net een maal.” (Heb. 10:10). Dit is deur die gehoorsaamheid van onse Here Jesus Christus dat ons die gawe van Sy Heilige Gees kan ontvang wat ons in ons heiligmaking bystaan. Dit is die Gees van God wat die werk in ons harte doen wat vir ons onmoontlik is! “En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God.” (1 Kor. 6:11).

U sal nou vir my vra – “Maar as die Heilige Gees my heilig maak en nie ekself nie het ek dan mos geen verantwoordelikheid nie? Ek kan niks tot hierdie saak bydra nie?” Nee, geliefdes! Dit is die stelling van iemand wat nie enige verantwoordelikheid vir sy eie sieleheil wil neem nie. Hy wil alles op God afskuif – as iets skeefloop, is dit God se skuld! Ons eie menslike krag sal nie voldoende wees om staande te bly in hierdie stryd van die vlees teen die gees nie. Dit beteken egter nie dat ons geen van ons eie menslike kragte in hierdie stryd hoef in te span nie. Dit beteken nie dat ons rustig agteroor kan sit en wag dat God alles moet doen nie! Ons moet met aanwending van alle ywer daarna streef om God in alles te gehoorsaam. Ons moet met aanwending van alle ywer daarna streef om die kwaad te weerstaan en teen die verleiding van die sonde weerstand te bied. “Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie.” (Heb. 12:4). Ons moet met alles binne ons daarteen waak om nie die Heilige Gees van God binne ons te bedroef nie, want dit is juis Hy wat ons staande hou. “En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing.” (Efés. 4:30).

Die Heilige Gees van God leef binne die gelowige kind van God om ons op die pad van heiligmaking voort te lei. Die Heilige Gees van God oortuig ons van sonde. Hy praat nie ons sonde goed nie. Hy maak nie ons sonde as ‘n nietigheid of kleinigheid voor God af nie. Hy openbaar dit soms in die afskuwelike vorm wat dit is aan ons al tref dit dalk diep in ons hart. Die Heilige Gees van God spreek ons aan wanneer ons God bedroef en teleurstel. “en as Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel:” (Joh. 16:8).

Die gelowige kind van God word deur die Heilige Gees van God van sy sonde en ongeregtigheid oortuig. En sodoende kan hierdie kind van God begin om ten bloede toe te probeer om weerstand teen die sonde in sy lewe te bied. Hierdie kind van God ervaar ook die wonderlike liefdewerk van die Heilige Gees van God wat vir ons intree by God wanneer ons nie weet hoe om ons saak voor God te stel nie. “En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge.” (Rom. 8:26).

Ons as gelowige kinders van God het die verantwoordelikheid om onder die leiding van die Heilige Gees van God die heiligmaking na te streef. Laat ons nie so kortsigtig wees om net op God te hoop vir wonderlike beloftes van voorspoed in die vlees en hier op aarde nie. Maar laat ons die oë gevestig hou op ons Leidsman en Voleinder van ons geloof, Jesus Christus. En laat ons met reikhalsende verwagting uitsien na ons ontmoeting met God terwyl ons die orige tyd in die vlees ons toespit om op die belofte van ‘n ewige lewe in God se heerlikheid te fokus. Ons behoort onsself te herinner om - terwyl ons wag op die belofte van God van ‘n ewige lewe saam met Hom - onsself besig te hou in ons heiligmaking in die vrees van God. “TERWYL ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring.” (2 Kor. 7:11).

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie