Afrikaner

NUGTER PERSPEKTIEF NA DIE AFSTERWE VAN GENL. CONSTAND VILJOEN

PERSVERKLARING

Na die afsterwe van Genl. Constand Viljoen op Vrydag 3 April 2020 is hy vanuit verskeie oorde en telkens met verskillende perspektiewe gloeiend geloof en prys. Met die afsterwe van enige persoon volg daar altyd hartseer en ‘n gemis. Die Afrikaner Volksparty wil daarom ook aan sy familie ons opregte simpatie betuig.
Constant Viljoen en Mandela

 Hierdie verklaring is nie ‘n aanval op die persoon van genl. Viljoen as mens nie maar is daarop gerig om sy politieke verlede en nalatenskap nugter in perspektief te stel. As ‘n mens jou in die openbare lewe begewe stel jy jou bloot daaraan dat jou optrede en woorde die onderwerp van kritiese ontleding kan word. Dit is veral so as jou openbare optrede op die terrein van die politiek was en dit die toekoms van jou volk ingrypend geraak het. Dit was so in die verlede en is ook so in die huidige. Daarvan is daar verskeie voorbeelde uit die geskiedenis van die Afrikanervolk – genl. Jan Smuts en Louis Botha is maar enkele voorbeelde hiervan.

Geen nugter en trotse Afrikaner kan op die potitieke verlede van genl. Viljoen terug kyk en hom dan met lof besing as ‘n prysenswaardige Afrikaner wat die voortbestaan en vryheid van die Afrikanervolk in sy eie land ten alle koste eerste gestel het nie. Hy het gedurende die tydperk van politieke verraad deur FW de Klerk en sy kabinet uit die niet op die politieke toneel verskyn vanuit sy aftrede en met sy reputasie as destydse hoof van die weermag tydens die bosoorlog, die Afrikanervolk op ‘n dwaalspoor gebring. Die feite dui onteenseglik daarop dat hy vanuit Constant Viljoen Mandela en Borraininteligensiekringe, met Tienie Groenewald as sleuteman, gewerf is om die weerstand van die Afrikaner teen die uitverkoping deur FW de Klerk te ontlont. Hierdie aksie is gedryf via die sogenaamde Conservative Dialog Program (bestuur deur sy tweelingbroer Abraham Viljoen) vanuit die Institute for a Democratic Alternative for South Africa (IDASA) met van Zyl Slabbert en Alex Boraine aan die hoof en met finansiering van uit die buiteland.

Hy is voorgehou as die groot leier wat die Afrikaner in sy weerstand teen die lafhartige de Klerk oorgawe aan ‘n kommunistiese terroristebende moes lei. Terwyl hy weerstand vanaf openbare verhoë regoor die land verkondig het, het hy in die geheim met Mandela, Zuma en Mbeki vergader en geheime ooreenkomste met hulle aan gegaan. Hy het die Afrikanervolk belieg en bedrieg en op die laaste nippertjie die Vryheidsfront gestig en aan die illegitime Mandela / de Klerk verkiesing deelgeneem. Dit het ‘n leierskapskrisis en verdeeldheid onder regse Afrikanergeledere veroorsaak wat die volk moedeloos en verward gelaat het.

Die resultaat van Viljoen se verraad wat hy met die volle medewerking van Ferdie Hartzenberg, die Mulder broers, Dries Bruwer en ander regse leiers en FW de Klerk en sy handlangers gepleeg het is vandag oral rondom ons te sien. Ons volk verkeer in die grootste krisis in sy 370 jarige bestaan. Geen regdenkende Afrikaner kan met enigiets anders as veragting terug kyk op die politieke nalatenskap van Constand Viljoen nie.

Indien u meer wil weet oor hierdie verraad teen ons volk kan u gerus die volle besonderhede oor die IDASA komplot lees deur op die onderstaande skakels te klik:

IDASA Komplot - 1

http://www.afrikanervolksparty.org/index.php/media/160-artikels/4488-die-idasa-komplot.html


IDASA Komplot - 2

http://www.afrikanervolksparty.org/index.php/media/160-artikels/4492-die-idasa-komplot-2.html


IDASA Komplot - 3

http://www.afrikanervolksparty.org/index.php/media/160-artikels/4521-idasa-komplot-3.html


Kyk ook na ons kommentaar op youtube:

https://youtu.be/NsQ9n4TBiKI


 

Johan Theunissen
(Sekretaris van die Afrikaner Volksparty)