Afrikaner

REGERING WORD GEVORM SONDER VLAAMS BELANG

VLAAMS BELANG SE VOORSITTER MNR. TOM VAN GRIEKEN: "ONS HET 'N OPE BRIEF AAN DIE EERSTE MINISTER GESTUUR OM TEEN HIERDIE UITSLUITING TE PROTESTEER".

Geagte leser. In ons eerdere vraaggesprek wat ons met die voorsitter van Vlaams Belang in 2020 04 05 1Oktober 2019 gehad het, het dit geblyk dat hulle 'n baie groot oorwinning behaal het. Ons sou dus kan veronderstel dat die party uitgenooi sou word om deel te neem aan die nuwe regering. Nogtans word hul geignoreer en bestaan die nuwe regering vir die merendeel uit politieke partye wat baie verloor het. Om teen hierdie gang van sake te protesteer het mnr. van Grieken 'n ope brief geskryf aan die Eerste minister mev. Wilmés.

"Meneer Van Grieken. Wanneer heeft u de bewuste brief verzonden?"

"Zaterdag 21 maart, wanneer het duidelijk werd dat we niet uitgenodigd waren op de zogenaamde “superkern” die toen voor het eerst bijeenkwam. De minderheidsregering van mevrouw Wilmès zou de week erop volmachten vragen aan het parlement om de coronacrisis adequaat te lijf te kunnen gaan. De vertegenwoordigers van de oppositiepartijen die van plan waren die goed te keuren,werden in die eerste superkern uitgenodigd om te onderhandelen over de inhoud van de volmachtenwet. Behalve mijn partij, hoewel we duidelijk hadden laten weten dat we ook van plan waren de volmachten voor Wilmès II te steunen.
Premier Wilmès had beloofd elke partij die de volmachtenwet zou steunen te betrekken bij de opvolging ervan, want het was tijd voor “nationale eenheid”. Die plechtige belofte heeft ze dus meteen gebroken".2020 04 05 3

Heeft men u al laten weten of de brief reeds gelezen werd?"

"Er is geen enkele reactie gekomen van mevrouw Wilmès op mijn open brief, wat toch niet meer dan beleefd zou zijn. Maar ik betwijfel of ze wel voldoende Nederlands kent om hem te begrijpen".

"Betekent dit niet mogen deelnemen aan de regering dat het aloude cordon van architect Geyssels nog steeds springlevend is?"

"Vroeger dacht ik altijd dat we eerst het politieke cordon rond mijn partij moesten doorbreken door deel te nemen aan het bestuur. Op die manier zou ook het mediacordon sneuvelen, want als klassieke media moét je het beleid van de partijen die besturen wel in het nieuws brengen. Zo zouden, dacht ik, ook bij de bevolking de vooroordelen jegens mijn partij als sneeuw voor de zon verdwijnen, waardoor het sociale cordon gebroken kon worden. Veel mensen durfden er immers niet voor uit te komen dat ze Vlaams Belang steunen, uit angst om hun job te verliezen, uit hun vakbond te worden gezet, of uitgesloten te worden uit bepaalde sociale kringen. Maar het gaat helemaal andersom. Bij de bevolking bestaat het cordon al helemaal niet meer.
Minstens de helft van de kiezers van de liberalen van Open VLD en de christendemocraten van CD&V willen dat het Vlaams Belang mee bestuurt, en bijna het hele kiespubliek van de N-VA wil dat. De terughoudendheid van vele mensen om zich voor mijn partij uit te spreken, wordt steeds kleiner. Dat is in grote mate te danken aan sociale media, waar we met een straatlengte voorsprong de grootste zijn. Wanneer iemand iets deelt van het Vlaams Belang, heeft dat de laatste jaren vaak een watervaleffect teweeg gebracht. Voor iedereen die iets van onze pagina deelt, zijn er tien anderen die dat zien en zich gesterkt en aangemoedigd voelen om dat ook te doen, hoewel ze zich voordien misschien nooit publiekelijk durfden uitspreken voor het Vlaams Belang.
Ook in de klassieke media gaat het in de goede richting, al zijn we nog altijd schromelijk ondervertegenwoordigd. Zeker in verhouding met de uitslag van de verkiezingen in mei.
En wat de politiek betreft, is het slechts een kwestie van tijd voor we als beleidspartij mee aan het stuur staan. Het cordon is dus niet springlevend, maar op sterven na dood. De enigen die er de stekker nog niet uit willen trekken, zijn een aantal politici wiens eigen politieke carrière ten einde loopt".

"Wanneer vernam u dat Vlaams Belang niet werd uitgenodigd?"

"We hebben dat nooit formeel vernomen. Toen de superkern samenkwam en wij geen uitnodiging ontvangen hadden, was dat natuurlijk duidelijk".

"We kunnen ons herinneren dat ook u bij de Koning werd uitgenodigd om eventuele deelname te bespreken. Was dit dan slechts een wassen neus?"

"Het is niet meer dan normaal dat we als politieke partij, zeker nadat we toch wel niet bepaald slecht gescoord hadden in de verkiezingen,uitgenodigd werden op het Paleis. Ik ben het paleis binnengestapt als republikein en er nog overtuigder weer buiten gestapt. U hoort mij van koning Filip geen slecht mens maken. Vriendelijke man, maar onze belangen zijn compleet tegenstrijdig: hij België, ik Vlaanderen.
Het was natuurlijk vooral een beleefdheidsverzoek, dat was ook al vrij snel duidelijk. Op informatie-of formatierondes zijn we nooit gevraagd, net zo min als voor latere consultatierondes van de Koning.
Op Vlaams niveau hebben we daarentegen wel uitgebreid onderhandeld met de Vlaamse informateur. Ik wil niet zeggen dat dat een maat voor niets was, en we hebben onze stempel kunnen drukken op het Vlaams regeerakkoord. Maar de Vlaamse regering zelf is toch maar een mager en asociaal beestje gebleken".

"In de inleiding lieten we al weten dat de regering voor het merendeel is samengesteld uit verliezers. Welke partijen zijn hierin vertegenwoordigd?"

"De federale minderheidsregering bestaat momenteel voor 70% uit liberale ministers van de Open VLD en de MR, hoewel die samen amper 17% van de stemmen haalden. De Vlaamse christendemocraten van de CD&V bezetten de rest van de ministerpostjes. De regering heeft in het parlement gedoogsteun gekregen van de PS, de sp.a (de Waalse en Vlaamse socialisten) Ecolo, Groen (de Waalse en Vlaamse groenen), de cdH (de Waalse humanisten) en DéFI (verdedigen Franstalige belangen). In de superkern van de partijen die de volmachten goedkeurden, zetelen ook nog eens vertegenwoordigers van de N-VA. Die tien partijen hebben bijna allemaal verloren of onder de verwachtingen gescoord in de verkiezingen".

"Om even op dat uitsluiten terug te komen. Is er al verbetering te bespeuren bij de Staatsomroep VRT wat betreft het uitnodigen van Vlaams Belang parlementariërs en gemeenteraadsleden of is het nog steeds zo dat voor uw partij slechts een paar procent is ingeruimd en de anderen het leeuwendeel krijgen toegeschoven?"

"Hoewel we de tweede grootste partij van Vlaanderen werden in de verkiezingen van mei 2019 met 18,5% van de stemmen, kwamen we slechts éénmaal in beeld in de recreatieve programma’s van de VRT met politici, goed voor 1,32%. Zelfs in het politieke-culturele praatprogramma De Afspraak was slechts 3% van alle politieke gasten van Vlaams Belang-signatuur. Dus voorlopig lijkt er, wat de VRT betreft, inderdaad weinig verbetering te zijn".

"We willen het even over dat coronavirus hebben waardoor er allerlei beperkende maatregelen zijn opgelegd en we bijna dagelijks tot in den treure van de ontwikkelingen op de hoogte worden gehouden. Hoe beleeft u deze vreemde tijd en hoe kijkt u hier tegen aan?"

2020 04 05 2"Persoonlijk geeft het me de gelegenheid vaker bij mijn vrouw te zijn, want ik werk sedert enkele weken van thuis uit. Dat is zeker niet onaangenaam, want normaal gezien kom ik vaak heel laat thuis,en nu kunnen we meer tijd samen doorbrengen.
Maar intussen leef ik ook heel sterk mee met alle mensen die zwaar getroffen worden door deze crisis. Dagelijks komen er heel wat mails en berichten binnen van mensen die vertellen hoe ze het de touwtjes amper of niet aan elkaar geknoopt krijgen, hoe hun bedrijf over de kop dreigt te gaan, en hoe ze in onveilige omstandigheden in de frontlinie moeten staan, van de transportsector tot de zorg.
Wanneer zorgverleners vertellen hoe ze het met onvoldoende of slecht beschermingsmateriaal moeten stellen, word ik echt boos. De overheid heeft verdorie de plicht om die mensen niet zonder de nodige bescherming naar het front te sturen, maar door haar amateurisme en schuldig verzuim,worden er elke dag onnodig mensen ziek.
Tegelijkertijd is het ook hartverwarmend hoe mensen elkaar proberen te steunen en te helpen. Onze jongerenorganisatie heeft bijvoorbeeld boodschappen aan huis gebracht bij mensen die slecht te been waren, en de dankbaarheid van veel mensen was daarbij ontroerend. Het is nu meer dan ooit tijd om burgerzin en medemenselijkheid te tonen".

Toen we u in oktober spraken, vertelde u ons dat Vlaams Belang behoorlijk in de lift zat en u ook bezig was de partij flink uit te breiden. Is dit laatste al zichtbaar?"

"Absoluut. Peilingen zijn natuurlijk maar peilingen, maar een goede peiling is altijd aangenamer dan een slechte. In de laatste peiling, van Het Laatste Nieuws, VTM, Le Soir en RTL op 14 maart, haalden we 28% procent. Daarmee zijn we met een ruime voorsprong de grootste partij van Vlaanderen en van België. Maar opnieuw: de enige peiling die echt telt, is die van de volgende verkiezingen.
Intussen blijven we onze kaders ook professionaliseren en uitbreiden. We hebben intussen al heel wat medewerkers aangeworven, van young professionals, hogere ambtenaren, en zelfs met iemand met een doctoraat".

"Acht u het mogelijk dat deze crisis uw gunstige verwachtingen wat betreft Vlaams Belang zal beïnvloeden?"

"Dat kan ik niet zeggen. Het is ook helemaal niet mijn bedoeling om garen te spinnen uit deze crisis, in tegenstelling tot bepaalde andere partijen die wel graag politieke spelletjes spelen op kap van de volksgezondheid. Daarvan is het politieke toneel van de regeringsvorming een trieste getuige.
We pleiten vooral voor een parlementaire onderzoekscommissie na deze crisis, zodat de blunders van deze regering zich niet meer kunnen herhalen. Als er zich in de toekomst nog eens zo’n crisis voordoet, moet er eerder worden ingegrepen en moeten er strategische voorraden en een degelijk uitgewerkt noodplan zijn. Ook de overheidscommunicatie heeft nu heel erg te wensen nagelaten".

"Onlangs maakte Jan Segers Chef Politiek van de krant Het Laatste Nieuws in zijn column de vreemde opmerking dat Vlaams Belangers met het Coronavirus te vergelijken zijn. We nemen aan dat uw partij al een klacht wegens laster heeft neergelegd tegen deze meneer maar toch vragen we ons af wat zo iemand bezield om zo'n rare uitspraak te doen terwijl er al velen aan het virus zijn overleden?"

"Het Laatste Nieuws vergeleek mijn partij met het coronavirus. Ik vraag me ook af wat Jan Segers bezield heeft om zoiets te schrijven. Het is wansmakelijk, schaamteloos en respectloos. Wij Vlaams Belangers zijn al voor veel dingen uitgescholden: mestkevers, wandluizen, … noem maar op. Maar dit is toch wel ongezien.

Wil Het Laatste Nieuws misschien ook graag dat wij uitgeroeid worden, net als dat virus? Of zijn Vlaams Belangers enkel goed genoeg om in de transportsector te werken of om rekken te vullen in de supermarkten? Zijn Vlaams Belangers enkel goed genoeg om in de frontlinie te staan om mensen te verzorgen als zorgkundige, verpleegkundige of arts?

Ik denk dat onze kiezers toch wel een beetje meer respect verdienen. Niemand, geen enkele partij en geen enkel mens,verdient het om ontmenselijkt te worden".

"We willen u wederom hartelijk danken voor uw tijd en moeite en wensen u veel heil en zegen toe".

"Heel graag gedaan. Ik wens jullie veel goede moed in deze crisistijden, en vooral een goede gezondheid".