Afrikaner

ENKELE AANHALINGS UIT TOESPRAKE VAN DR. VERWOERD

Dr. H. F. VerwoerdLees met aandag en begryp wat die verskil is tussen Nasionalisme en Liberalisme deur dit wat ons vandag beleef te meet aan die uitsprake van ‘n ware Afrikanerleier. ‘n Leier wat ook gemeet aan die standaard sienings, uitsprake en besluite van Wêreldleiers, sy gelyke nie het nie. Hierdie uitsprake is net só van toepassing op ander blanke volke in die wêreld as op die Afrikanervolk, en net so toepaslik vandag as toe hy dit uitgespreek het!

Is dit moontlik dat wat u vandag hier lees, indien u tot nou toe daarvan verskil het, dit u tot nugterheid oor ons interne, maar ook wêreldpolitiek kan oorreed? Dit is net moontlik indien u ingestel is om die waarheid en die werklikheid as u riglyn te gebruik om ‘n sinvolle bydrae te maak, hier en nou maar ook vir die wat na u moet kom!

Dr. Verwoerd:

"Ek kies met ope gemoed, en in die beste belang van die Blanke in Suid-Afrika, 'n versekerde blanke staat liewer as om my volk te laat opneem in een gemengde staat waaroor die Bantoe uiteindelik heerskappy moet voer. Ek is nie bereid om ons land af te staan aan 'n bloedlose verowering deur diegene aan wie ons net goed gedoen het nie."

"Ons veg vir ons voortbestaan, en die wêreldmoet dit weet. Ons kan nie anders nie. Ons staan soos 'n Luther met die Hervorming, staan met die rug teen die muur. Ons veg nie om geld of goed nie. Ons veg om die lewe van ons volk. Ons veg om die voortbestaan van 'n blanke nageslag aan die suidpunt van Afrika, soos aan ons nagelaat. Maar ons veg vir meer. Ons veg nie net vir ons volk nie. Ek is diep sielsoortuig dat ons veg vir die voortbestaan van die blanke beskawing."

"Liewer 'n blanke nasie hier, liewer op die ou end 'n kleiner staat wat blank is, liewer 'n blanke nasie hier wat kan veg vir sy voortbestaan as net een groter staat wat al klaar weggegee is aan Bantoe-oorheersing."

"Moenie laat ons ons ontstel oor die wêreld en wat hy oor ons te sê het nie. Laat ons ons alleen ontstel as daar in onsself nie genoeg vegkrag en werkkrag en denkkrag is nie om dit te oorwin wat in ons pad gegooi is."

Ons staan by 'n keuse - óf om die Blanke sy eie gebied te gee en die Bantoe syne, óf om almal deurmekaar een staat te gee, en die Bantoe regeer."

Hierdie uitsprake en ander kon dr. Verwoerd vandag gedoen het, en die betekenis sou nie vreemd en "agter die tyd" gewees het nie. Wat destyds waar was, is vandag nog net so waar. As die Afrikaner nie die politieke seggenskap oor homself en sy land behou nie, as die ordening van volke op die grondgebied van die RSA dit nie vir hom moontlik maak om 'n meerderheid te word in daardie deel waarop hy aanspraak maak nie, gaan sy lot nie anders wees as dié van Blankes elders in Afrika nie.

(Oorgeneem uit die Oranje Perspektief van September 1986)