Afrikaner

GEWELD IN SUID AFRIKA HET NASIONALE SPORT GEWORD!

Geweld as oplossing vir geweldDie geweldsklimaat in Suid Afrika, waar selfs die getallebeheerde “staatspresident”, wat tot nou toe nie net in ontkenning geleef het nie maar selfs bereid was om op Internasionale verhoog blatant daaroor te lieg, dui onteenseglik op belangrike tendense in Suid Afrika.

Eerstens dat geweld, wat Mandela nie bereid was om af te sweer voor onderhandelings nie, bepaald ‘n middel tot ‘n doel was en vandag nog is! Tweedens dat die veragtelikheid en prehistoriese barbaarsheid daarvan deur die beheerde hoofstroommedia onderspeel word deur dit as doodgewone misdaad af te maak. Derdens dat die vrees wat daardeur ontketen wil word, die Afrikanervolk tot oorgawe moet dwing!

Terwyl plaasaanvalle en moorde onbeheersd voortgaan, word die “misdaad” van geweld teenoor vroue gebruik om die indruk te laat dat die swart kommunistiesbeheerde regime wel teen geweld wil optree, terwyl nie ‘n woord gerep word oor die aanvalle van swart op wit, waar telkens blanke vroue vermink, verkrag en dan vermoor word nie. In baie gevalle ten aanskoue van hulle mans en kinders wat deur die stelsel wat op ons afgedwing is, hulle weerloos gelaat het.

Dat dit van die swartras se lede gepleeg word is begrypbaar aangesien dit hulle aard is! Dat dit blanke regerings en blanke individue is wat die swartes daartoe bemagtig het, dit is egter een van die grootste en verwerplikste misdade in die mens se moderne geskiedenis! Dit geld ook die swye van blankes reg oor die wêreld wat skuil agter wanstaltige vertolkings van die Heilige Skrif wat die evangelie van lewe en ewige lewe verkondig.

418 Plaasaanvalle en 48 moorde in die 2018/19 periode en dan word daar nou geraas en blaas oor enkele anderskleurige dogters en jong meisies wat verkrag en vermoor is, net omdat hulle vroue bereid was om in verset op te tree! Die duisende moorde op blanke mans, vroue en kinders sedert 1994 word bloot ignoreer asof dit normaal is!

Mense wat onaangeraak rustig onbetrokke voortgaan met hulle lewens as sou dit wat met hulle volksgenote gebeur, nie hulle probleem is nie, gaan wreed ontnugter word! Die kunsmatige verdeeldheid in ons volk is nie ‘n onvermydelike blywende toestand nie. Soos tydens die Anglo Boere Oorlog sal die Hanskakies, Joiners en Afrikanerverraaiers vir baie jare die skande van hulle onbesonne besluite dra en afsmeer aan hulle nageslag tot skande en skade, want die wiel draai onverbiddellik! Wat nou bo is, sal verseker onder kom!

Laat ons liewer almal saam in verset kom teen hierdie ongeregtigheid. Raak ontslae van ongeregtigheid in jou eie lewe en dien die Here. Ons heil setel nie by mense wat die ongeregtigheid goedkeur, daaraan deelneem of aanvaar as onvermydelik nie. As jy die duiwel weerstaan, sal hy van jou af wegvlug, lees ons in die Woord van God. Glo ons dit, of glo ons ons ongeloof?

Die swartes jag ons soos diere en ons vlug voor hulle uit sonder weerstand. Vir hulle het dit ‘n sport geword en ons is die speelbal omdat ons ons beginsels verruil het vir iets wat male sonder tal getoets is en telkens gefaal het!

Die ywer onder die verskillende etniese swart volke om mekaar te beheer ten einde hulle hande op ons land se inkomste te kan lê in selfverreiking, sal nie ophou nie en uiteindelik oorloop in geweld. Sien u dit nog nie? In die komende chaos moet ons gereed wees om ons land terug te neem en te herstel. U moet uself daarvoor gereed hou omdat dit ‘n gegewe is.

Swartes wat nou hier in Suid Afrika is, het gevlug vir die wreedheid van hulle rasgenote in Noord Afrika en weer hier mekaar in die defacane feitlik uitgewis het as dit nie vir die Afrikaners was wat hulle daarvan weerhou het nie. Hulle is nou weer in ‘n toestand van geen beheer, maar onderworpe aan getalle wat dikteer. Die gevolg kan bepaal word uit Afrika as aanskouingsles, vir die wat nie doof en verblind is deur politieke uitoorlêery nie.