1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7033826

Besoekers aanlyn

Ons het 15 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

CIVITAS CHRISTIANI BEGIN PETISIE OM DIE 'SEËNINGE' VAN DIE MULTIKULTI 'N HALT TOE TE ROEP

 

MNR HUGO BOS: 'SIMONS GEMORS EN KIE VOER OORLOË TEEN ONS TRADISIES"

Geagte leser. Dalk kan u u nog herinner dat ons op 28 April 2018 'n insiggewende vraaggesprek gehad het vanweë die feit dat mnr. Hugo Bos van die organisasie Civitas Christiani 2019 07 03geprotesteer het teen homoseksuele uitings wat deur die klerebedryf Suitsuply gepropageer word. Baie teënstanders was ook opgedaag en het die feit gehekel dat 'n klein klompie christene dit gewaag het om te protesteer teen hierdie morele verval. Hulle het gedreig en gespoeg, en die reënboogvlae wat die vuilgoed dra was gebruik om hulle vrees aan te jaag. In die gesprek het ook na vore gekom dat hierdie organisasie nie net protesteer teen hierdie sedeverwildering maar ook teen die afbreek van tradisies soos die Sinterklaasfees. Omdat veral politiek partye as Bij1 en die Party vir die Arbeid en Groen Links elke jaar weer hierdie fees teiken het mnr. Bos besluit 'n petisie te begin vir die behoud van Zwarte Piet.

"Meneer Bos wanneer heeft u besloten om met deze petitie te starten en we koppelen er meteen een tweede vraag aan vast. Merkt u al dat deze actie aanslaat?"

"We zijn 20 mei gestart met deze petitie, nadat mevrouw Sylvana Simons haar zoveelste aanval deed op onze Zwarte Piet en Sinterklaas. De actie is geweldig goed aangeslagen en heeft nu al meer dan 7.000 handtekeningen opgeleverd. Maar het stopt niet bij petities, we schrijven ook artikelen om de duistere achtergronden te laten zien van mevrouw Simons.”

"Zijn deze ondertekenaars afkomstig uit geheel Nederland of wellicht ook uit het buitenland?"

"Vrijwel alle handtekeningen komen uit Nederland".

"We zouden ons kunnen voorstellen dat u hiermee een signaal richting de linkse partijen wil geven dat ze nu eens moeten stoppen met eeuwenlange gewortelde tradities en gebruiken aan te vallen. Is dit juist gesteld?"

"Dat heeft u goed gezegd, jarenlang hebben linkse partijen geprobeerd om onze tradities en christelijke beschaving af te breken. Ook veel partijen die rechts genoemd worden hebben ons in te steek gelaten en hebben niets gedaan om onze beschaving te beschermen. We zien nu wel een kentering en zijn blij dat de partij Forum voor Democratie de grootste is geworden bij de laatste provinciale verkiezingen.”

"Wanneer sluit de termijn dat mensen kunnen tekenen?"

"We blijven nog handtekeningen ophalen en hebben geen einddatum staan.”

"Als de termijn gesloten is wat gaat u dan met deze petitie doen?"

"We gaan de petities opsturen aan mevrouw Halsema, de burgemeester van Amsterdam.”

"Wat wil deze 'mevrouw' Simons van Bij1 nu eigenlijk bereiken met die dagelijkse aanvallen op onze feesten?"

"Zoals u in Zuid-Afrika heel goed zult weten is het doel van alle communisten, en mensen met communistische sympathieën zoals mevrouw Simons, om de christelijke beschaving kapot te maken. Het communisme is een materialistische en atheïstische ideologie die het christendom haat, vandaar die aanvallen op onze tradities.”

"Nederlanders die het Sinterklaasfeest vieren zijn in haar ogen allemaal racisten en er gaat geen dag voorbij of ze slaat de ouders die hun kind een feest met Zwarte Piet gunnen met deze drogreden om de oren. Is ze volgens u speciaal uit haar geboorteland Suriname gekomen om ons te vertellen dat wij allemaal racist zijn?"

"Het wordt de Nederlander vooral verweten dat ze vroeger slaven gehouden hebben. Nu is het houden van slaven altijd door de Kerk veroordeeld en het is dan ook niet iets waar we trots op zijn. Maar Nederland heeft maar een heel klein aandeel gehad in de slavenhandel wereldwijd. Verder is er een grote eenzijdigheid, omdat Simons en consorten wel kritiek hebben op blanke slavenhouders, maar nooit spreken over Afrikaanse stammen die zelf slaven hadden en deze verkochten aan de blanken, alwaar deze slaven vaak een veel beter leven hadden. En vreemd genoeg spreken ze nooit over moslim slavernij die tot op de dag van vandaag doorgaat, terwijl het bij ons al eeuwen lang afgeschaft is. Nu eisen activisten als Sylvana Simons steeds vaker herstelbetalingen, je krijgt het vermoeden dat het meer gaat om het geld dan om het zoeken naar gerechtigheid".

"U zult ongetwijfeld op de hoogte zijn van de wegblokkade van de snelweg A4 bij het dorp Oudehaske in november 2017 door Friezen die hun kinderen wilden beschermen tegen degenen die aangaven stennis te gaan schoppen. Het protest waaide over naar andere delen van het land waar ook blokkades werden gehouden. Omdat de aanvallen tegen de Knecht van Sinterklaas steeds vroeger in het jaar beginnen zouden we ons kunnen voorstellen dat de weerzin tegen deze cultuurbarbaren zal toenemen. Hoe ziet u dit?"

"De relschoppers die Zwarte piet haten werden tegengehouden bij Dokkum, daarom spreken we nu van de slag bij Dokkum. Het laat duidelijk zien hoe zeer dit leeft onder de mensen en hoe zeer ze hun tradities liefhebben.”

"Dan willen we het met u hebben over de Europese Verkiezingen en dan met name het feit dat conservatieve politieke partijen zoals het Vlaams Belang (België), Forum voor Democratie en de Partij voor de Vrijheid (Nederland), Fidesz (Hongarije) Fox (Spanje) en Lega Nord (Italië) in de lift zitten. Zou dit kunnen bijdragen dat de aloude normen en waarden en goede omgangsvormen die ons zo lief zijn weer in ere hersteld kunnen worden?"

"Een echt herstel kan er alleen komen als er een herstel is van de Kerk en de positie van de Kerk in de wereld. Maar tijdelijk kunnen de partijen die u noemt op deelgebieden wel goed voortgang maken in het herstellen van dingen die ons lief zijn. We moeten alleen oppassen dat de scepsis die deze partijen terecht hebben t.o.v. de Islam zich niet keert tegen het christendom. Dat de religieuze vrijheden ingeperkt worden omwille van de Islam, maar daarmee gelijktijdig de religieuze vrijheden van christenen ingeperkt worden, zoals de godsdienstvrijheid, vrijheid scholen te starten enzovoorts.”

"Bekend is dat de zogenaamde regenboognatie reeds jarenlang scheuren en barstjes vertoond Zou dit ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor dit -door links in het leven geroepen- maatschappijmodel?"

"Recentelijk zei de liberale VVD minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok dat er geen sprake van een regenboognatie is, Letterlijk verklaarde hij: '

Ik geloof niet dat er een land bestaat waar mensen met een multi-etnische of multiculturele samenleving vreedzaam samenleven'.

Hij kreeg iedereen over zicht heen en maakte snel excuses uit angst voor de gevolgen.”

"We willen u wederom hartelijk danken en wensen u veel succes toe met uw strijd tegen de multikulti".

"Het genoegen was geheel aan mijn kant".

ns: Lees ook asb. by: https://cultuurondervuur.nu/wie-zijn-wij/

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie