Afrikaner

Chinese se invloed begin negatief inwerk op bestaande bemarkingspatrone in Afrika.

Lesotho wolboere protesteer oor regering se Chinese ooreenkoms

Dit is in Lesotho waar die regering afgewyk het van die tradisionele bemarking van wol en bokhaar deur BKB makelaars van Suid Afrika toe hulle ‘n ooreenkoms gesluit het met ‘n Chinese makelaar.

Hierdie Chinees het skynbaar die produkte ontvang maar nie daarvoor betaal nie met die gevolg dat produsente wat afhanklik is van hoofsaaklik die uitvoer van wol en Sybokhaar, in opstand is in Lesotho.

Nagenoeg 30,000 wol en sybokhaarboere in Lesotho is afhanklik van die uitvoer van hulle produkte en etlike duisende van hulle het in ‘n opmars na die parlement protesteer teen regeringsregulasies wat hulle gedwing het om slegs aan die Chinees te verkoop.

Dit is hierdie opportunisme van swart regeringsamptenare, wat waarskynlik finansiële voordeel beloof is, wat ongelukkigheid op grondvlak tot gevolg het. ‘n Verskynsel wat onvermydelik tot geweld ontwikkel asgevolg van onverantwoordelike optredes van mense wat verkies is om die belange van die produsente te behartig.

Die vermoë van die Chinese om Lesotho se regering tot hierdie stap oor te haal, sê iets van die invloed waartoe hulle instaat is, ook in die res van Afrika.

Dit is hierdie soort optrede wat van Afrika ‘n “donker” kontinent gemaak het. Die wat verkies word eien hulleself die reg toe om outokratiese besluite te neem terwille van persoonlike voordeel en ten koste van hulle kiesers van wie hulle ‘n mandaat ontvang het. Dit voorsien gewoonlik ook aan die opposisie die rede vir optrede wat gewoonlik in geweld ontaard.

Spokesman for the opposition parties Selibe Mochoboroane said "we will fight this war by legal means and if we don't win, we will resort to other means."