Afrikaner

ONS MOET GELOOF Hê

BybelGénesis 15:1-21

En hy het in die HERE geglo; en Hy het hom dit tot geregtigheid gereken. (:6).

Ons onderskat sekerlik die waarde van geloof in God se oë. Ons sal met hierdie mooi handeling of daardie goeie optrede menigmaal vir God probeer beïndruk. Ons dink egter selde daaraan dat God met n opregte en vaste geloof regtig beïndruk word.

Geloof word in die brief aan die Hebreërs beskryf as n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. En dit is n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. DIE geloof dan is n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. (Heb. 11:1). Ons leer selfs uit hierdie selfde brief dat dit onmoontlik is om God sonder geloof te behaag. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en n beloner is van die wat Hom soek. (Heb. 11:6).

Wanneer ons mooi kyk na die helde uit die Woord van God soos Noag, Abraham, Dawid, Moses en andere is hulle onwrikbare geloof iets wat soos n paal bo water staan. Daar was nie een van hierdie karakters wat sondeloos was nie. Daar was nie een van hierdie karakters wat iets buitengewoon groot gedoen het dat hulle God daardeur sou beïndruk en Hy op so n wyse in hulle n belangstelling begin ontwikkel het nie. Hulle was gewone mense, sondige mense. Maar hulle kosbare geloof in God het tot gevolg gehad dat hulle in n wonderlike verhouding met Hom kon staan en dat Hy hulle as kragtige instrumente in Sy Hand kon gebruik.

n Mens wat in God glo, bewys eer aan God. n Mens wat glo, gee erkenning aan die Almag van God hy twyfel nie in God se vermoë nie. n Mens wat glo, gee erkenning aan die eerlikheid van God hy twyfel nie aan die egtheid van God se Woord en beloftes nie. n Mens wat glo, gee erkenning aan God se Oppergesag en daarom sal hy in ootmoed aan God se stem gehoorsaam wees. En gehoorsame mense word kragtige instrumente in God se Hand.

Die samelewing van ons tyd basuin ongeloof uit. Ons sien hoedat mense besluit om uit ons Vaderland te emigreer omdat die omstandighede hier ter plaatse nie na maneskyn en rose lyk nie. Kan ons met reg sê dat hierdie optrede van ongeloof spreek? Inderdaad dit getuig van n twyfelagtigheid dat God oor die mag beskik om ons slegte toestand in ons Vaderland weer om te keer! Dit getuig daarvan dat ons ons gelofte om hier ter plaatse vir Hom n huis tot Sy eer op te rig agter ons rug werp. Twyfel ons dan aan die egtheid van God se belofte dat Hy vir ons n God sal wees?

Die mense en selfs kerke van ons tyd is so besig om God en Sy Woord in twyfel te trek dat dit gedurig bevraagteken en verander word. n Ware geloof in die wese en karakter van God soos deur Sy Woord aan ons geopenbaar, sal lei tot n ootmoedige gehoorsaamheid aan Hom. En dalk is dit juis wat nodig is om hierdie vervalle volkshuishouding van ons weer te herstel mense wat so gehoorsaam aan God se stem is dat hulle as kragtige instrumente in Sy Hand kan dien?

Noag sou nie sonder geloof die ark gebou het en sy huisgesin in die lewe gehou het nie. Abraham sou nie sonder geloof bereid gewees het om sy seun Isak aan God te offer en daarna die vader van n menigte kon word deur God se guns nie. Dawid sou nie sonder geloof soveel koninkryke kon oorweldig nie. Sonder geloof sou al hierdie mense niks buitengewoon beteken het nie. En net so sal ons as volk sonder geloof niks buitengewoon op hierdie kontinent beteken nie; nog minder sal ons sonder geloof n toekoms hier sien. Daarenteen sal ons deur geloof n vertroue kan hê op die dinge wat ons hoop, al kan ons dit dalk nog nie sien nie. . .