1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6869086

Besoekers aanlyn

Ons het 24 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

LYS PIM FORTUYN EINDHOVEN STEL RAADSVRAE AAN KOLLEGE NAV. VERSTEURING VAN PEGIDA SE PROTESDEMONSTRASIE BY AL FOURQAAN MOSKEE

RAADSLID MNR. RUDY REKER: "DIE REG OM TE KAN DEMONSTREER WORD OP HIERDIE WYSE ONMOONTLIK GEMAAK"

Die politieke party Lys Pim Fortuyn afdeling Eindhoven het onlangs vrae gestel aan die Kollege van Burgemeester en Wethouders nav. die feit dat die aksiegroep Pegida , wat verskeie kere teen 2019 06 26 1die islamisering wou protesteer by die al Furqaan moskee geweier is om hierdie protes te uiter.  Toe hulle pamflette wou uit gaan deel is hulle buitendien geteiken deur klompies moslemse gemors. Die vuilgoed het met klippe gegooi en eiers.Die polisie het gemeen dat hulle vir hul eie veiligheid die protes moes afblaas.

"Meneer Reker zou u voordat we komen te spreken over de raadvragen die u heeft ingediend eerst eens mogen vernemen wat er toch allemaal aan de hand is.  We begrepen dat Pegida een vreedzaam protest wilde houden tegen de alsmaar toenemende islamisering. Is dit juist?"

"Dat is inderdaad juist. In Nederland heeft iedereen volgens artikel 9 van de Grondwet het recht om te demonstreren. Pegida heeft dat aangekondigd en hiervoor ook een vergunning gekregen, maar de burgemeester heeft het recht om daar voorwaarden aan te verbinden.

Maar nu komt het; Bij de intocht van Sinterklaas op 17 november 2018, hebben wij als Lijst Pim Fortuyn al op 7 november van dat jaar de burgemeester via een mail gewaarschuwd, dat overal waar de actiegroep KOZP (Kick Out Zwarte Piet) komt demonstreren onlusten zijn geweest. Wij hebben hem geadviseerd om de actiegroep KOZP niet bij de intocht van Sinterklaas te zetten omdat veel kleine kinderen Sinterklaas en Zwarte Piet willen verwelkomen. De burgemeester heeft onze raad in de wind geslagen, met als gevolg dat er een massale opstand kwam van Hooligans. Deze groep begon te schelden en met voorwerpen te gooien naar de circa 20 mensen van de actiegroep KOZP. Deze hebben toen moeten vluchten omdat de politie de Hooligans niet in bedwang kon houden.

Toen Pegida een vergunning aanvroeg voor een demonstratie bij de Al Fourqaan-moskee, was het de bedoeling van de gemeente Eindhoven dat ze achter een hek werden geplaatst dat was geblindeerd met zwart zeil. Uiteraard heeft de actiegroep dit geweigerd. Op 26 mei mocht de demonstratie wel doorgaan met langs de route en bij de Al Fourqaan-moskee meer dan 300 politie en Mobiele Eenheid als beveiliging voor de circa 10 tot 15 Pegida aanhangers. De honderden moslimjongeren belaagden daarna de politie en uiteindelijk heeft de locoburgemeester op advies van de politie de demonstratie afgeblazen. De islam kwam hier dus met geweld aan hun overwinning.

Ze hebben meerdere vergunningen aangevraagd om te mogen demonstreren die de burgemeester allemaal heeft geweigerd. Op jl. zaterdag 15 juni ging Pegida bij de Al Fourqaan-moskee flyeren. Daar is geen vergunning voor nodig en er was geen directe bewaking. De folders die de actiegroep verspreid bevatten, dit in tegenstelling wat de islamieten zeggen, geen haatdragende teksten. Ook toen kwamen vele moslims de zaak verstoren, en toen een opstandige vrouw, die de islam steunt de telefoon van een aanhanger van Pegida uit haar handen sloeg, escaleerde ook de flyeractie. De aanhangers moesten wederom vluchten, waarbij de voorman meneer Edwin Wagensveld moest rennen voor zijn leven. Gelukkig was de politie, die wel stand-by was binnen 10 seconden ter plaatse om hem in veiligheid te brengen. De flyeractie kwam ook hier aan een vroegtijdig einde, waarbij de islam wederom een overwinning op haar conto mocht bijschrijven.

Pegida heeft een boodschap namelijk; ‘Tegen de islamisering van Nederland’. Zie de folder die zij uit wilden delen.

Met deze boodschap zijn de meesten Nederlanders, wellicht 95 % of nog meer, het volledig eens. Ze durven het echter niet altijd en overal uit te spreken omdat de verkeerde moslims, maar ook hypocriete Nederlanders hen dan uitmaken voor racisten. Soms kan het hen hun baan kosten en dat is het laatste wat je wil".

"We mogen dus wel stellen dat al deze demonstraties meteen al danig uit de hand liepen.  Wat was de aanleiding dat dit gebeurde?"

"De boodschap die Pegida uitdraagt valt bij de islamieten verkeerd. Wereldwijd is het verboden om kritiek te leveren op de ideologie die men islam noemt. Vele moslims, uitgezonderd diegene 2019 06 26 2die goed zijn geïntrigeerd hebben lange tenen, zoals wij dat in Nederland zeggen en over een verlichting van de islam praten is een groot taboe en dat kan je zelfs je leven kosten. Door aan te kondigen dat de actiegroep bij moskeeën, in dit geval de Al Fourqaan-moskee met een varken wil gaan barbecueën of varkenslapjes wil uitdelen is natuurlijk 100% provocatie. De Lijst Pim Fortuyn keurt dat ook ten stelligste af maar tegelijkertijd is het wel een feit dat elke protestdemonstratie provocerend kan (uit)werken. Toch is ook dat in Nederland niet verboden. Ook folders uitdelen met de tekst zoals u kunt lezen is als olie op het vuur. Het zou verstandiger zijn als de rellende moslims daar dan wegblijven en geen aanstoot daaraan nemen. Dan is het zo over".

Toen we in 2015 een vraaggesprek met uw collega Tjerk Langman hadden, vertelde hij dat de in de titel reeds genoemde Al Fourqaan moskee, bekend staat als een 'gebedshuis' waar radicale 'predikers' zeer welkom zijn. De lezers zullen zich afvragen waarom dit gebouw na 4 jaar nog niet gesloten is?"

"Helaas is deze moskee nog niet gesloten, maar met de huidige wetgeving die wij in Nederland hebben zal dat ook niet gebeuren. De Al Fourqaan-moskee is door de jaren heen al vele keren in opspraak gekomen. Stel dat voor een Eindhovens café een vechtpartij uitbreekt waar slechts één cafébezoeker aan deel heeft genomen, dan is de kans aanzienlijk dat de burgemeester deze gelegenheid voor een aantal maanden op slot doet. Soms kan de caféhouder dat financieel niet volhouden en gaat hij failliet. Als honderden rellende en vechtende moslims bij de reeds genoemde moskee een hoop onrust veroorzaken gebeurt er niets. Geen sancties, de moskee niet op slot en geen aanhoudingen.

Dan vraag je je af, wat is het verschil tussen een café en een moskee? Vele van deze rellende moslims komen immers allemaal in diezelfde Al Fourqaan-moskee. Volgens mij is het antwoord dat de overheid schrik heeft om de islam en imams de waarheid te zeggen en hen te vervolgen. Camerabeelden zijn er voldoende. Het is dus pappen en nathouden, waarbij de islam en de moslims bepalen wat wij in Nederland wel en niet mogen doen. U begrijpt nu de boodschap van Pegida nu dan ook beter. ‘Tegen de islamisering van Nederland’.

"Heeft u al contact met de leiding van Pegida gezocht en zo ja kon u hun een hart onder de riem steken?"

"Wij als Lijst Pim Fortuyn hebben geen banden met Pegida en zijn hun spreekbuis of adviseurs niet en zullen ook nooit meedoen aan welke protestactie van Pegida dan ook. Zeker niet als provoceren een van hun doelstellingen is van het demonstreren, terwijl wij als Lijst Pim Fortuyn het wel eens zijn met de boodschap die zij uitdragen.

Uiteraard zijn wij in onze raadvragen ingegaan op de beleidsfouten die door de gemeente Eindhoven zijn gemaakt, waardoor deze onlusten konden en zijn ontstaan. Te beginnen bij de intocht van Sinterklaas. En we weten allemaal dat een roofdier altijd het zwakste dier uitzoekt. Zo zit Pegida klaarblijkelijk ook in elkaar. Op het gebied van veiligheid heeft Eindhoven de zaakjes slecht voor elkaar en dat ligt niet aan te weinig financiële middelen, zoals de burgemeester altijd zegt.

Toen de fractievoorzitter van DENK Eindhoven deze week raadvragen had gesteld, draaide deze partij de waarheid 100% om. Het waren niet de moslims die zaterdag 15 juni waren begonnen maar de filmende dame van Pegida was de schuldige, aldus DENK. Aan meerdere filmpjes is duidelijk te zien en te horen dat ook hier weer de moslims zijn begonnen. Daar heb ik dan ook weer raadvragen over gesteld. Zowel de fractievoorzitter van DENK als de burgemeester, zijn hier niet blij mee".

"Dan willen we het hebben over de vragen die u heeft ingediend.  Kunt u iets over de strekking hiervan vertellen?"

"De strekking is dat wij ons verbazen over het feit dat, in tegenstelling tot de Hooligans bij de intocht van Sinterklaas, waar mensen nadien zijn opgepakt en voorgeleid en twee raadsleden een integriteitsonderzoek moesten ondergaan, bij de vele honderden moslims er maar enkelen zijn opgepakt die nog vlugger vrij waren dan dat ze gearresteerd waren. Ook de fractievoorzitter van Denk Eindhoven die op de foto’s in het Eindhovens Dagblad bij de knokploeg staat zal vrijuit gaan. Er gebeurt niets. Angst is altijd al een slechte raadgever! De links tot deze raadvragen staan overigens onder dit artikel".

"Dat is duidelijk. De angst regeert. Heeft uw fractie al respons hierop gekregen?"

"Het college komt normaal gesproken altijd binnen vier weken na de raadvragen met een schriftelijke reactie en beantwoording van de vragen. De éérste raadvragen zijn op 5 juni ingestuurd, dus zullen deze in week 27 beantwoord moeten zijn. Of dat in dit geval ook gebeurd is twijfelachtig, omdat de burgemeester woensdag jl. dus op 19 juni in een bijeenkomst vertelde dat hij de ingediende vragen over de laatste gebeurtenissen niet zou beantwoorden".

"Staat u net als anders helemaal alleen in uw verontwaardiging dat het recht om te mogen demonstreren met voeten getreden werd of vinden de andere partijen in de raad dat het nu toch al te gortig is geworden?"

"De linkse partijen die tijdens de intocht van Sinterklaas om het hardst riepen dat het een grondrecht is om te mogen demonstreren, roepen nu om het hardst om de demonstratie(s) van 2019 06 26 3deze actiegroep te verbieden. Natuurlijk is niemand van de raadsleden en wij als Lijst Pim Fortuyn gelukkig met het provocerend karakter van Pegida, maar de LPF is ook niet gelukkig met het feit dat de islam met geweld het vreedzaam demonstreren en flyeren van hun heeft verhinderd. Toch is het zo dat als Edwin Wagensveld en de zijnen doorzetten je maar weer moet proberen de spreekwoordelijke geest in de fles te krijgen.

Eerder al heeft de burgemeester het Pegida verboden om bij de Al Fourqaan-moskee te demonstreren of te flyeren. Zij mogen nu wel, evenals de tegendemonstranten op het Stadhuisplein demonstreren op maandag 24 juni tussen 19.30 – en 21.30 uur. Ondertussen is bekend dat de actiegroep op zaterdag 22 juni op enkele honderden afstand van de Al Fourqaan-moskee wel heeft geflyerd. Ook daar is het uit de hand gelopen. Alle aanhangers zijn gearresteerd alsook twee journalisten van het ANP. (Algemeen Nederlands Persbureau) Van de rellende moslims is er wederom niemand aangehouden".

"Hoe gaat het met de Lijst Pim Fortuyn sedert ons vorige vraaggesprek?"

"Zoals u weet hebben wij er in maart 2018 een zetel bijgekregen zodat we nog meer voor de inwoners van Eindhoven kunnen doen en betekenen. De jongerenvereniging de ‘Jonge Fortuynisten’ is bezig met een doorstart, zelfs met leden uit België. Ook zijn er meerdere mensen uit andere Nederlandse gemeenten die ons als Lijst Pim Fortuyn Eindhoven bellen met een probleem waar zij zelf niet uit kunnen komen. Wij bieden een luisterend oor, adviseren hen zo goed als mogelijk is, maar kunnen uiteraard in hun gemeente niets voor hen betekenen. Kort en goed gezegd; wij hebben de wind mee".

"Zijn er wellicht nog wapenfeiten te melden en dan bedoelen we of er moties die door de LPF zijn ingediend zijn aangenomen?"

"De laatste aangenomen LPF-motie – op 19 februari jl. de geboortedag van Pim Fortuyn – ging over de energietransitie, namelijk: Zienswijze concept Werkprogramma 2019 Metropoolregio Eindhoven (MRE). Het college, in samenwerking met 21 regiogemeenten wilde in het Werkprogramma Energietransitie alleen maar inzetten op windmolens en zonneparken. Hoewel alle fractie bij het indienen van deze motie veel commentaar leverden heeft onze motie het wel gehaald met 43 voor en 2 tegenstemmen.

De LPF wilde namelijk de volgende toevoeging erbij plaatsen, namelijk;

Stelt de raad voor te besluiten het college op te roepen om:

Het college opdracht te geven om in overleg met andere MRE gemeenten de gewraakte zin als volgt aan te passen; ‘we delen kennis over ruimtelijke visies voor grootschalige wind- en zonne-energie’, waterstoftechnologie en andere duurzame energiebronnen’.

"Om nog even terug te komen op het recht om te mogen demonstreren. Kunnen we nu telkens als er tegen de islam ideologie op legale wijze wordt geprotesteerd een illegale tegendemonstratie verwachten?"

"Wij beschikken als LPF fractie niet over de agenda van deze actiegroep noch van een andere. Ook zijn wij als Lijst Pim Fortuyn zoals reeds gezegd geen spreekbuis of adviseur van deze actiegroep. Evenzo weten wij niet of de moslims in naam van de islam legale demonstraties,  niet gehinderd door strafmaatregelen van de Gemeente Eindhoven gaan verstoren.

Wat we ondertussen wél weten is dat de Eindhovense burgemeester bij de KOZP demonstratie, ondanks de waarschuwing van onze fractie, een verkeerd besluit heeft genomen, iets wat zich bij de Pegida demonstraties wreekt. Ik wil hierbij wederom refereren aan het roofdier".

"We danken u voor uw tijd en moeite en wensen u en uw fractie het allerbeste".

"Graag gedaan".

Kyk ook asb by:

1/6https://lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/74-commentaar/1165-wie-is-de-baas-in-eindhoven

 5/6 https://lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/74-commentaar/1166-hoe-nu-verder

17/6 https://lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/74-commentaar/1167-raadsvragen-moeten-wij-als-eindhoven-dit-ongestraft-laten-gebeuren

19/6 https://lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/74-commentaar/1168-raadsvragen-mogen-fractievoorzitters-de-waarheid-bewust-verdraaien

https://www.youtube.com/watch?v=kGAa2b84boo

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie