Afrikaner

FAKSIEVOORSITTER MNR PAUL MOENS VAN DIE MIDDELBURGSE STAATKUNDIGE GEREFORMEERDE PARTY: "DIE OORLAS DEUR KRIMINELE ASIELSOEKERS MOET VINNIG 'N HALT TOEGEROEP WORD"

 

"ONS MOET NOU DIE BUL BY DIE HORINGS VAT VOORDAT DIT ESKALEER"

 

Die faksievoorsitter van die Staatkundige Gereformeerde Party van die afdeling Middelburg, mnr. 2019 06 11 1Paul Moens is baie bekommerd oor asielsoekers uit sogenaamde veilige lande soos bv. Marokko, Libië, Tunesië en Algerye, wat hul skuldig maak aan diefstal en vandalisme en afdreigings. Ons sal hom vrae stel oor die feit dat hierdie kriminele bloot in Nederland kan bly terwyl hulle glo geen reg het om in die land te bly nie.

 

"Meneer Moens. Zou u eerst iets over u zelf willen vertellen aan de lezers?'

Sedert 2010 mag ik de SGP vertegenwoordigen in de gemeenteraad van Middelburg. Vanaf 2014 ben ik ook fractievoorzitter. De SGP heeft 3 zetels in de gemeenteraad die in totaal 29 raadsleden telt
Naast de 3 van de SGP, heeft de ChristenUnie er ook 3 en het CDA 4.

Ik ben 51 jaar, getrouwd en heb 5 kinderen, waarvan de 4e dit jaar in het huwelijk hoopt te treden. Daarnaast ook Opa van 4 kleinkinderen en de 5e is op komst.
Ik werk bij een Drinkwaterbedrijf in Nederland en ben daar coördinator van Vergunningen en
Grondzaken. Daarnaast zit ik ook in de Raad van Toezicht van het Calvijn college, een reformatorische school voor voortgezet onderwijs".

 

"Dat asielzoekerscentrum opende in 2015 haar deuren en herbergde toen 300 bewoners.  Stelde uw partij toen al een limiet aan die opvang?"

"Nee, het was in eerste instantie zoeken naar een geschikte locatie. Dit gebouw, een leegstaand bejaardentehuis, genaamd “Swerf-Rust”, was in velerlei opzicht een geschikte plek en kon rond de 300 personen bergen, wat dan ook gelijk het maximum was. De ruimte werd daardoor optimaal benut en ook het COA kon hier mee verder".

 

2019 06 11 2"Dateert genoemde overlast al van jaren of is dit nog maar kort aan de orde in uw stad?"

"De overlast is vrij snel toegenomen, in 2016 waren er al 150 incidenten, dat is gemiddeld 3 per week.
Op 300 personen is dit best veel. Middelburg heeft al eerder een asielzoekerscentrum gehad rond 1998. Dit is ook gesloten door de toename van geweld en moord".

 

"Beperkt dit zich tot diefstal en vandalisme of maakt men zich ook schuldig aan andere criminele feiten?"

"Nee, de overlast beperkt zich niet tot diefstal en vandalisme. Men maakt zich ook schuldig aan agressie en geweld zoals een steekpartij met poging tot doodslag".

"Komt een en ander mede door het open grenzen beleid en het ruimhartig opnemen van vluchtelingen van allerlei pluimage?"
 
"Dat kan want door een ruimhartig beleid kan dit zo ontstaan, maar ook door de grote toestroom van vorig jaar, komen er zo veel tegelijk. Dan is de schifting erg moeilijk te maken"
 
"In verschillende AZC' s in den lande worden christenen die gevlucht zijn uit hun land vanwege de islamisering aldaar, hier weer geconfronteerd met onderdrukking en beschimping door moslims. Doelde u hierop toen u het had over steekpartijen en pogingen tot moord?"
 
"Ook in een asielzoekerscentrum leven de mensen in een gemeenschap. Daar dienen ze rekening mee te houden. De SGP is van mening dat christenen in een AZC geen overlast mogen hebben van Islamisering en uitingen daarvan. Juist om die bedreigingen zijn deze mensen gevlucht. We moeten ze daarom juist beschermen. In het Middelburgse AZC heb ik van zulke bedreigingen nog niet gehoord. Andersom dienen christenen een voorbeeld te zijn richting islamieten".
 
"Is er iets bekend over de achtergrond van deze asielzoekers uit veilige landen?"

"De asielzoekers uit veilige landen komen er gedurende het proces achter dat ze weinig kans maken in Nederland en dat dus hun toekomst er niet rooskleurig uitziet. Dit betekent dat ze dus waarschijnlijk weer terug moeten. Dat maakt ze moedeloos en leid tot crimineel gedrag. Verder is er over de asielzoekers weinig bekend, ze komen soms heel blanco aan, hebben weinig tot geen eigendomspapieren".

 

"We hebben begrepen dat deze asielzoekers, net als overigens elders in het land in een AZC verblijven. Mogen ze daar vrij in en uit lopen om zich daarna te buiten te gaan aan allerlei liederlijke zaken en wanordelijkheden buiten dat centrum of is dit te simpel gesteld?"

"Deze asielzoekers verblijven in een AZC, ze mogen vrij in en uit lopen, de wijk in, de stad in. Ze krijgen na verloop van tijd ook een uitkering om daarmee te voorzien in hun eigen onderhoud. Ze worden dus niet opgesloten, tenzij ze zich misdragen. Dan wordt er ingegrepen en kunnen ze zelfs een gebiedsverbod opgelegd krijgen. Een aantal van deze mensen hangt nu zo’n verbod boven het hoofd naar.aanleiding.van hun gedrag in de achterliggende tijd".

 

"Ons lijkt het dat het COA die bewoners in de hand moet houden. Gebeurt dit onvoldoende of te weinig en wordt hier controle op gehouden?"

"Dat klopt, dat is ook de taak van het COA in het asielzoekerscentrum. Daarbuiten is het de taak van de overheid / gemeente en treed de politie op. Het COA doet zeker haar best. Op dit ogenblik is de gemeente met hun in in overleg om de regels aan te scherpen en bij te stellen".

 

"Werd de leiding van die opvang reeds aangesproken op het gedrag van die asielzoekers?"

"Dat gebeurt zeker, alleen moet u niet vergeten dat de asielzoekers wel zelfstandig zijn en dus geen gevangene. Deze mensen krijgen begeleiding, scholing en soms ook een persoonlijke ondersteuning".

 

"Heeft u al met betrokken winkeliers kunnen spreken en, ook niet onbelangrijk hebben deze ondernemers aangifte gedaan bij de politie?"'

"Ik heb zelf ook een ondernemer gesproken, deze geeft duidelijk aan dat het echt een probleem is in de binnenstad. In groepjes gaan ze rond en zetten zelfs kinderen in. Ze hebben speciale geprepareerde tassen waar hun gestolen spullen niet in opgemerkt worden. De politie is er zeker in betrokken. Ook wordt er aangifte van gedaan. De aangiften worden vervolgens verzameld".

 

"U vertrouwde ons toe dat alle fracties van links tot rechts willen dat er een einde komt aan al deze onverkwikkelijke zaken.  Men is eensgezind, iets wat niet snel voorkomt.  Is de nood dan zo hoog dat iedereen wel inziet dat dit meteen de kop ingedrukt moet worden?"

"Dat is juist.De raad is op dit punt wel eensgezind want hier moet een oplossing voor komen. De overlast moet teruggedrongen worden, anders kan het wel eens zo zijn dat een verlenging van het Asielzoekerscentrum niet meer aan de orde is. We willen graag voor onze mede mens iets betekenen, maar als die medemens zich onuitstaanbaar maakt door crimineel gedrag, dan is het einde in zicht van het AZC. Nederlanders moeten zich ook aan de wet houden, dus de asielzoekers ook".

 

"U vertelde ons dat er nog geen vragen gesteld zijn aan het College van Burgemeester en
Wethouders. Is dit juist en waarom is dit niet gebeurt?"

"Op dit ogenblik pakt het College van Burgemeester en Wethouders dit snel op. Ik verwacht dat 2019 06 11 3het wel besproken zal worden in de commissievergadering Algemeen Bestuur van 18 juni, en het college dan bevraagd wordt op uitvoering van aanvullende maatregelen, overleg met COA en dergelijke. Ook verwacht ik dat er gevraagd wordt wat dit kan betekenen voor de toekomst van Swerf-Rust als asielzoekerscentrum. Ik kan u melden dat er is wel al een begin gemaakt om de overlast tegen te gaan door onder andere: extra camera toezicht, de toegang van het AZC te verbeteren en controle toe te passen. Ook worden de bewoners nóg intensiever dan nu al het geval was voorgelicht over onze normen en waarden. Ook worden zoals ik reeds eerder vertelde de huisregels aangepast en verscherpt".

 

"Misschien een vraag die wat vreemd over kan komen maar we stellen hem toch.  In sommige steden speelt het feit dat op alle zondag de winkels open zijn ook een rol als het gaat om de maar alsmaar toenemende criminaliteit. Onlangs nog werd een Jumbo supermarkt in het Zuid Hollandse Nessenland zodanig geconfronteerd met diefstal door islamitische groepen, dat men geen andere oplossing vond dan terstond beveiliging inzetten om op deze wijze de derving te beperken. Hoe is het in Middelburg met de zondagsopening gesteld?"

"Helaas mogen in de binnenstad (omdat dit toeristisch gebied is) en een buitenterrein met een paar grote winkelketens de winkels elke zondag open. Hier wordt gelukkig maar één keer per maand gebruik van gemaakt door de winkeliers. Restaurants en cafe’s zijn wel elke zondag open. In de wijken zijn de winkels zondags dicht en blijven ook dicht. Er treed geen verdere verruiming op van deze winkelopenstelling. Dat was een harde voorwaarde voor ons als SGP om toe te treden tot het college. Dit is door de andere partijen gehonoreerd en we gaan er dan ook gezamenlijk goed mee om. In de politiek is het dikwijls geven en nemen. Op andere gebieden proberen we ook mee te denken met andere partijen, zoals een VVD die geen lasten verzwaring wil. Of een lokale partij die participatie van burgers hoog in het vaandel heeft staan of een CDA die de zorg van burgers goed wil regelen".

 

"Zou het feit dat deze asielzoekers de Heere niet kennen mede er voor zorgen dat ze zich gedragen zoals ze doen?"

"Aan de ene kant zou dat goed kunnen. Als je de Heere mag kennen, dan wil je ook leven naar zijn gebod. Ik denk dan aan de 10 geboden. Dan wil je niet stelen, dan wil je niemand dood slaan, maar wil je goed zijn voor je naaste. Boven alles wil je dan leven tot Gods eer.
Aan de andere kant. Als je de Heere mag leren kennen, ga je ook iets leren van jezelf, wie je zelf bent, welke zonden er van binnen in je hart wonen. Je komt er achter dat je van nature geneigd bent God en je naaste te haten. En dan kunnen we niet meer boven die asielzoekers meer staan, want dan zijn wij net zo zondig als die mensen. Misschien zijn wij nog erger. Als de Heere ons loslaat zijn we tot diezelfde incidenten in staat….".

 

"Daar kunnen wij volmondig mee instemmen. We willen afronden en hopen dat de overlast spoedig tot het verleden mag behoren. Moge Gods rijke zegen op uw werk rusten".

"Bedankt voor uw wensen, ook in ons werk hebben wij Gods zegen zo nodig".