Afrikaner

DIE ENIGSTE EERBARE EN VERTEENWOORDIGENDE TEKEN VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA.

ou republiekvlagnuwe republiekvlagWanneer die geleentheid hom voordoen om Suid Afrika te verteenwoordig waar dit saak maak, kan die land nie meer veragtelik en vernederend voorgestel word as deur die vertoon van die nuwe vlag wat die ou landsvlag vervang het nie.

Dit verteenwoordig in die eerste plek ‘n illegetieme regime wat deur verraad aan bewind gekom het. Tweedens is dit die simbool van ‘n godlose grondwet wat diefstal, aborsie en wetteloosheid bevorder met ‘n sigbare verbrokkelende eerste wêreldse beskawing, in 24 jaar gereduseer tot ‘n ekonomiese rommelhoop waarin ‘n menselewe niks werd is nie.

Die hofgeding om die enigste ware Republiekeinse landsvlag verban te kry, laat ‘n mens onwillekeurig dink aan die Bybelse verhaal van Dawid en Goliat. Afriforum en die FAK wat David in hierdie “geveg” moes verteenwoordig, moes maar eerder daar weggebly het.

As jy nie die vlag wil verdedig vir dit wat hy verteenwoordig nie, wat maak jy dan daar? Die argument van die vyandige Mandelastigting advokaat dat die grondwet nie eens in privaat wonings behoort vertoon te word nie, omdat daar baie swartes is wat in blankes se huise werk en die vlag die menswaardigheid van swartes aantas, is mos blote twak!

Die ou Suid Afrikaanse Republiekvlag verteenwoordig die heroïse stryd oor eeue van die Afrikanervolk. Sy nederlae en sy oorwinnings, sy val en sy opstaan uit die as van ‘n verskroeide aarde deur die Britte se onmenslikheid. Die groei, vooruitgang, die opbou en werkskepping, die opheffing en opvoeding,die beskawing en onderwysing, die kerstening en bewaring van identiteit, alles elemente waarin die swart rasse in Suid Afrika ook deel gehad het.

In vergelyking met die verhaal van die Bybel kom daag die Filestyne die slagordes van God uit en stel die Israeliete en die Filestyne hulle in slagordes teenoor mekaar op! Dawid het nie teenoor Goliat stelling ingeneem en gesê dat hy nie eintlik daar staan om die Israeliete of God te verdedig nie! Nee! Hy het Goliat direk met die waarheid en geregtigheid gekonfronteer!

As Afriforum en die FAK te vreesbevange is om vir die waarheid en die werklikheid standpunt in te neem, wat soek hulle daar? Indien enige organisasie hom wil voordoen as verteenwoordiger van die Afrikaner se belange, waarom wegskram vir die waarheid? Indien hulle wil blind bly vir diie voorspoed, waarin die swart rasse in Suid Afrika ook gedeel het onder die “ou landsvlag”, in wie se belang tree hulle dan nou op?

Die klippie in die slinger is in hierdie geval die waarheid en die werklikheid en níé die verduiwelste politieke korrektheid nie! Daarmee mis jy die teiken en verloor jy jou kop! Kom in verset teen hierdie ongeregtigheid en versamel die hele Afrikanervolk op sterkte van geregtigheid! Afsonderlike ontwikkeling se oogmerk was nie onderdrukking nie maar juis die opheffing en instandhouding van ook elke swart ras se kultuur en identiteit om volgens sy eie aard en vermoë, binne sy eie grondgebied oor homself te regeer!

Die argumente wat wil voorgee dat dit nie geslaag het nie, is vals en gebaseer op die Humanisme wat van die gedokumenteerde waarhede, valshede probeer optower en die massas daarmee opsweep ten koste van uiteindelik, hulle eie ondergang!

My raad aan instellings soos die FW Stigting, Solidariteit, Afriforum, Fak en ander verloopte Afrikanerorganisasies wat oortuig geraak het dat Beyers Naudé en die Wêreldraad van Kerke saam met die Kommuniste, eintlik nog altyd reg was en die beleidsrigtings van die ou Sappe, deur die Helen Suzman’s tot by die DA, nagestreef moet word, hou op om te dink dat julle namens die Afrikanervolk optree! Julle dwaal grootliks en belemmer die vryheidstryd van die Afrikanervolk!

Begin met ons saam te stry om in gesamentlike verset weg te bly van die stembus. Dit is waarvoor al ons vyande in vrees lewe. Die gesamentlike verset van die meerderheid van die Afrikanervolk wat ons hier en nou kan begin demonstreer!