1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6662950

Besoekers aanlyn

Ons het 17 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

REGSES IN HEEL EUROPA GOOI WAL TEEN DIE REËNBOOGNASIE EN ISLAMISERING

MNR. DRIES VAN LANGENHOVE: " EK IS DAARVAN OORTUIG DAT DIE NASIONALISME SAL SEËNVIER"

 

kies driesOns het 'n baie interessante vraaggesprek gehad met mnr. Dries van Langenhove wat tydens die verkiesings in Mei as kandidaat staan op die lys vir Vlaams Belang. Ons sal hom o.a.vrae stel hoekom daar tans in die hele Europa regses wal gooi teen die dwingelandy om die reënboognasie te aanvaar.

"Meneer van Langenhove zou u voor we het vraaggesprek beginnen iets over u zelf kunnen vertellen aan de lezers?"

 

  Ik ben 25 jaar. Ik ben van opleiding politicoloog en jurist, en heb tevens een diploma loodgieter. Daarnaast ben ik al enkele jaren professioneel actief als zelfstandig ondernemer. Dankzij veelbesproken media-optredens, nadrukkelijke aanwezigheid op sociale media en gedurfde acties met mijn metapolitieke jongerenbeweging Schild & Vrienden, verwierf ik het voorbije anderhalf jaar grote faam zowel in Vlaanderen als in het buitenland. Op dit ogenblik ben ik kandidaat voor de federale verkiezingen van 26 mei, en wordt algemeen verwacht om verkozen te worden in het parlement".

 

"We lazen reeds in de inleiding dat overal in Europa de weerstand tegen de door links opgelegde multiculturele samenleving toeneemt. Kunt u de lezers wat meer vertellen hoe dit protest in de praktijk vorm krijgt?"

 

 

  "Het protest manifesteert zich op alle mogelijke vlakken. Ten eerste, durven gewone mensen meer dan ooit tevoren hun ongenoegen te uiten over het multiculturele model. Ze doen dat zowel op het internet als in ‘real life’. Nooit eerder durfden de mensen zo openlijk te praten over politiek gevoelige zaken. Daarnaast organiseren mensen zich ook steeds meer spontaan. Ze vormen kleine informele groepjes en starten allerlei kleine projecten om de patriottische en nationalistische boodschap te promoten. Tenslotte, merkt men dat er onder druk van de bevolking ook steeds meer protest is in de politiek. Nationalistische partijen scheren op dit moment hoge toppen in heel Europa en veel politici durven inzake kwesties als migratie en identiteit meer rechtuit te praten dan vroeger. De zogenaamde ‘overton window’ verschuift ook in de politiek duidelijk in onze richting".

 

"Dat dit protesteren tegen de regenboognatie en de islamisering soms onaangename consequenties heeft bewijst wel de talloze arrestaties van Tommy Robinson,Jayda Fransen en Paul Golding van Britain First in Engeland. Behalve dat ze al meerdere aanklachten van haatzaaien aan hun broek hebben gekregen en ook reeds de gevangenismuren hebben gezien vanwege dit feit, zijn ze alle drie tijdens diverse protestmarsen tegen de islam aangevallen door woedende moslims. Onze vraag is derhalve: Kan er in Vlaanderen zonder problemen geprotesteerd worden tegen de komst van de zoveelste moskee of moeten de deelnemende organisaties dit dan ook bekopen met een verblijft in het gevang?"

 

"In vergelijking met Engeland, is men in België nog redelijk vrij om te protesteren als je het vergelijkt met dat land. Maar ook hier ondervindt men tegenstand. Persoonlijk heb ik het voorbije jaar twee grote protesten georganiseerd: één tegen het zogenaamde Marrakeshpact, en de ander tegen de ondemocratische uitsluiting uit het bestuur van een lokale nationalistische partij in de gemeente Ninove. Beide manifestaties werden bijzonder succesvol en brachten vele duizenden mensen op de been. Gelukkig verliep alles zonder noemenswaardige problemen of incidenten".

 

"Door critici constant te blijven demoniseren probeert de politiek correcte wereld nog te  redden wat er te redden valt. Zijn dit naar uw mening de laatste stuiptrekkingen en kunnen we dus spreken van het bekende 'een kat in het nauw maakt rare sprongen'?"

 

"Ja, dit zijn inderdaad de laatste stuiptrekkingen. Maar langs de andere kant: een gewond dier is gevaarlijk. Het establishment beseft nu dat het multiculturele narratief onhoudbaar en onverdedigbaar is, en dat de mensen weten dat het gestoeld is op leugens. Maar dat establishment zal zich natuurlijk niet zomaar gewonnen geven. Integendeel, ze zullen nog repressiever en meedogenlozer optreden. Hun repressie van dissidente opinies wordt nog tirannieker. Daarom vrees ik dat ons nog zeer moeilijke tijden te wachten staan, maar onze uiteindelijke overwinning is hoe dan ook zo goed als onafwendbaar".

 

"Heeft u ook al eens de racismekaart toegeworpen gekregen en bij welke gelegenheid deed zich dit voor?"

 

"Ja, zoals iedere nationalist krijg ik die kaart constant naar mij toe geworpen, letterlijk iedere dag. Vroeger nam ik nog geregeld de tijd om dat racisme-verwijt te beantwoorden, door uit te leggen dat van je eigen volk houden niet betekent dat je andere volkeren haat. Maar tegenwoordig verspil ik aan zulke verwijten zelfs geen tijd meer, aangezien labels als 'racist' feitelijk geen enkele betekenis hebben en enkel maar worden gebruikt om je in de verdediging te drukken".

"Moet u zich net als uw collega politicus Geert Wilders ook omringen met bewakingsagenten of valt het bij u tot nog toe mee qua bedreigingen?"

 

"Neen, op dit moment valt het nog bijzonder goed mee op dat vlak. Ik heb nog nooit af te rekenen gehad met gevallen van fysieke agressie, en durf mij nog steeds altijd en overal te vertonen. Ik heb vooralsnog geen bodyguards. Ooit ben ik zelfs samen met iemand gaan eten in de beruchte allochtonenwijk Molenbeek, net in de periode dat alle media mij afschilderden als een ‘racist’ en ‘islamofoob’ naar aanleiding van een leugenachtige reportage over mij. Zelfs toen maakte ik mij geen zorgen om mijn eigen veiligheid. En hoe dan ook, ik verkeer steeds in goede fysieke paraatheid, en ben dus bereid om mij desnoods te verdedigen. Ik krijg soms natuurlijk wel bedreigingen online, op sociale media, waar ik zeer actief ben. Maar al bij al valt het tot nu allemaal wel mee op dat vlak"

 

"Bevreemd het u dat socialisten samen met moslims al jaren een soort van monsterverbond vormen, en enerzijds de minste kritiek op deze ideologie afdoen als xenofoob en racistisch, maar anderzijds wel alles wat enigszins christelijk is aanvallen en beschimpen?"

 

"Ja. Die houding van de linkerzijde is inderdaad zeer paradoxaal en hypocriet. Het toont alleszins dat ze principieel niet consequent zijn, of zelfs dat hun publiekelijk voorgestane principes een grote leugen zijn. Ze beweren altijd tegen 'identity politics' te zijn, maar hanteren zelf twee maten en gewichten betreffende de verschillende bevolkingsgroepen. Men kan zich moeilijk van de indruk ontdoen dat hetgeen thans ‘socialisme’ wordt genoemd eigenlijk vooral een beweging is tegen de Westerse (Europese) beschaving".

 

"Is het juist dat uw jeugdorganisatie ''Schild en Vrienden' thans de grootste van heel
Vlaanderen is?"

 

"Ja, we zijn momenteel de grootste metapolitieke jeugdorganisatie in Vlaanderen".

 

"Wanneer en met welk doel heeft u deze opgericht en wat kunt geïnteresseerde jongeren aanbieden?"

 

"De oprichting van Schild & Vrienden, nu zo’n kleine twee jaar geleden, verliep min of meer organisch. Ik had aanvankelijk een Facebook-groep opgericht waarin we met een paar honderd jongeren van gedachten wisselden over de politiek en actualiteit. In die periode deed de toenmalige staatssecretaris voor Asiel & Migratie Theo Francken een spreektour langs alle Vlaamse universiteiten. Hij ondervond daarbij gewelddadige weerstand van een resem extreemlinkse organisaties die zijn toespraken op een zeer agressieve wijze probeerden te beletten - ze vandaliseerden de universiteitsgebouwen en bespoten ze met graffiti, blokkeerden de toegang tot de zaal, en dergelijke meer.Wanneer een van Franckens lezingen daardoor uiteindelijk werd afgelast, deed ik in die Facebook-groep een oproep om het linkse geweld het hoofd te bieden en mee te helpen om die evenementen in goede banen te leiden. Ik verwachtte een geringe respons, maar tot mijn grote verbazing kwamen er 90 leden van de FB-groep opdagen. De eerste actie, aan de universiteit van Gent, was een geweldig succes. En daarna volgden er zo nog een paar Ik dacht: dergelijke mobilisatiecapaciteit en aanstekelijk enthousiasme mogen niet verloren gaan. En zo besloot ik tot de oprichting van Schild & Vrienden. Ijn doel is om Schild & Vrienden uiteindelijk uit te bouwen tot een professionele organisatie voor de verdediging van de belangen van het Vlaamse volk".

 

"U heeft zich voor Vlaams Belang kandidaat gesteld voor de verkiezingen van mei aanstaande. We hebben ons laten vertellen dat u een zeer goede kans maakt om in het parlement te geraken. Heeft u al concrete plannen en ideeën uitgewerkt?"

 

"Ik moet hierbij een kleine nuance aanbrengen: ik sta voor deze verkiezingen inderdaad op de lijst van het Vlaams Belang, maar ik ben wel een onafhankelijk kandidaat. Ik ben zelf geen lid van deze partij. Gezien mijn eerste plaats op die lijst, alsook mijn grote populariteit in Vlaanderen, ga ik er inderdaad van uit dat ik een goede score zal halen en zelfs in het parlement zal mogen gaan zetelen. Ik heb al heel veel concrete plannen en ideeën en ben er zeker van dat ik ook vanuit de oppositie heel zwaar op het beleid zal kunnen wegen".

 

"Tijdens de Gulden Sporen Herdenking die op 11 juli 2018 op het befaamde Hendrik Conscienceplein te Antwerpen plaatsvond, hield u voor een grote schare toehoorders een boeiende toespraak. Kunt u in grote lijnen de inhoud hiervan schetsen?"

 

"Het was inderdaad een zeer boeiende toespraak, ik beschouw het persoonlijk als een van mijn beste. Ik vrees dat het een beetje buiten het bestek van dit interview zou vallen om de inhoud van die speech hier te schetsen - het was een lange en gevarieerde speech waarin ik verschillende thema’s aansneed. Ik raad het de lezers daarom aan om zelf naar die speech te kijken op YouTube (via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=VTq4cnUHoco ).
Wat ik echter wel kan vertellen, is dat de algemene boodschap van deze speech was om strijdvaardig en optimistisch te zijn, en om niet vervallen in passiviteit en defaitisme.Deze  boodschap probeer ik trouwens in al mijn toespraken over te brengen".

"Wat vind u van het gegeven dat Nederlandse politieke partijen zoals de Partij voor de Vrijheid, de Staatkundig Gereformeerde Partij en het Forum voor Democratie in plaats van meer Europa juist minder bemoeienis vanuit Brussel wensen en deelt u hun mening?"

 

"Ja, ik deel hun mening daarover. De huidige EU betekent een verlies van controle en nationale soevereiniteit. Het is een constructie van bureaucraten en regeringen die niet luisteren naar hun bevolking. Het is ondemocratisch en niet transparant. Het creëert meer problemen dan dat het oplossingen biedt. Ik geef de voorkeur aan een Europese samenwerking zoals dat voor het verdrag van Maastricht het geval was. Waarbij landen samenwerken op vlakken die hen sterker maken, zonder de controle te verliezen aan onverkozen EU-bureaucraten".

 

"Zoals bekend woedde er op maandag 16 april jongstleden brand in de beroemde Notre Dame in Parijs. Vele islamieten reageerden op sociale media verheugd op dit feit. Is het vanuit hun visie wel te begrijpen dat ze zo in hun nopjes waren?"

 

"Dat is een zeer complexe vraag waarop het antwoord zowel ‘ja’ als ‘neen’ kan zijn, afhankelijk van het perspectief van waaruit je die vraag beschouwt. Als je het bekijkt vanuit onze Europese moraliteit, dan valt het absoluut niet te begrijpen of te verantwoorden dat ze door die brand in hun nopjes waren. Moslims in Europa genieten vandaag de dag namelijk van de vruchten van onze unieke Europese gastvrijheid, tolerantie en altruïsme. Ze migreerden in grote aantallen naar hier en werden door ons opgevangen en op gelijke voet behandeld met onze eigen mensen - feitelijk werden hen zelfs allerlei privileges toegekend - dikwijls zelfs ten koste van onze eigen mensen. Geen enkel ander volk doet - of heeft ooit gedaan - wat de Europeanen nu doen: andere volkeren massaal laten immigreren, ondersteunen en vrij laten leven. Vanuit onze Europese moraliteit zouden we geneigd zijn om te verwachten dat die moslims ons dan ook dankbaar zouden zijn, of dat ze op zijn allerminst toch geen vijandige gevoelens tegenover ons zouden koesteren. En dus is blijdschap over die brand vanuit dat perspectief absoluut onbegrijpelijk en niet te verantwoorden. Maar wanneer je onze unieke Europese moraliteit loslaat en aanvaardt dat andere volkeren een ander soort moraliteit hebben - een moraliteit die gefundeerd is op tribalisme, en niet op abstracte principes over 'rechtvaardigheid', ‘goed en kwaad’ en dergelijke meer. - dan valt zo’n attitude vanuit dat standpunt eventueel te begrijpen".

 

"We willen afronden en wensen u heel veel succes toe in uw streven om komaf te maken met de multiculturele nachtmerrie. Laten we hopen dat het tij nog gekeerd kan worden".

 

"Dank u wel. Ik ben er absoluut van overtuigd dat wij het tij inderdaad nog zullen keren".

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie