Afrikaner

OP 26 MAART 2009 HET DIE AVP ’N MEDIAVERKLARING UITGEREIK OOR ‘N VERKLARING VAN DIE DRIE SUSTERKERKE

As wat jy sien en beleef nie reg is nie glo en moenie stem vir wat sleg is nieUit hierdie verklaring van twintig jaar terug van die drie susterkerke was dit duidelik dat die kerke se aandeel in die toestand waarin Suid Afrika vandag verkeer, nie gering was nie. Indien die feitlik totale verval op elke lewensterrein waarin die kerke dus ‘n stewige aandeel het en waarmee kerke hulle vandag eerder verontskuldig as om te erken dat hulle verkeerd was, in ag geneem word, is dit duidelik dat die kerk sy funksie as bedienaar van die Woord of glad nie verstaan nie en/of misbruik vir meningsvorming in belang van die magte van die duisternis!

Meer nog as in 2009 is die noodsaaklikheid dat gelowige Afrikaners nie sal deel hê aan hierdie Godlose bestel nie. ‘n Bestel wat ontwerp is om te vernietig en te mislei! Wat besig is om ons kinders en die jeug te besoedel met leuens oor die geskiedenis, onwaarhede oor grondbesit en blanke werksywer. Wat hulle afstomp vir die regmatigheid wat daardie besit regverdig en Suid Afrika ontwikkel en beskaaf het tot wat dit was tot en met die sluipmoord op dr. H.F.Verwoerd

Voor die aanbreek van volgende maand se verkiesing plaas die AVP opnuut daardie mediaverklaring oor die kerke se onbesonnendheid, in ‘n hernieude poging om Afrikaners weg te hou van die handeling van selfondergrawing deur deel te neem aan die stemmery. Die sterkste en mees diaboliese wapen wat daarop gerig is om ons te beweeg om saam te stem dat hulle regmatig in beheer van Suid Afrika gekom het. Bly asseblief weg van die stembus, dit is óns sterkste wapen om te wys dat die regime onwettig is en dat ons hulle en hulle grondwet nie erken nie! Ons verdra dit net tydelik totdat die tyd ryp is!

Mediaverklaring (12/2009)

AVP VERWERP GESAMENTLIKE VERKLARING VAN DIE DRIE SUSTERKERKE

In 'n gesamentlike verklaring van die drie sogenaamde susterkerke gedateer 27 Februarie 2009 word onder andere gestel dat alle geregistreerde burgers van die land die reg en plig het om in die politiek deel te neem en die plig het om te stem en ook op alle vlakke aan die politieke gesprek deel te neem.

Daarbenewens word gestel dat die huidige Grondwet "regverdigheid, vryheid en menswaardigheid" aan alle burgers van die land wil verseker en dat die handhawing van die Grondwet een van die belangrikste instrumente in Suid-Afrika is om "regverdigheid" aan almal te verseker.

Wat die drie "susterkerke" deur hierdie oproep doen is om druk op lidmate te plaas om aan die komende algemene verkiesing deel te neem en dit boonop as 'n reg en 'n plig te beskou.

 

Dit is duidelik dat hierdie drie betrokke kerke onder andere geen ag geslaan het op die volgende

nie:

a)     Die bestel wat op die Blankes van hierdie land afgedwing is, is onwettig.

b)     Die bestel is deur bedrog en verraad op Blankes afgedwing.

c)     Die Grondwet minag die Drie-Enige God.

d)     Die Grondwet keer prostitusie, dobbelary, afgodsaanbidding, Blanke werkloosheid en Blanke onteiening  goed.

e)     In die naam van geregtigheid is die huidige Grondwet 'n oorlogsverklaring teen die Blanke

en meer spesifiek die Afrikanervolk.

f)     In die naam van "geregtigheid" word Blankes voor die voet vermoor omdat die Grondwet die

       Blankes as misdadigers bestempel.

Hoe hierdie drie kerke in die lig van voormelde dit as 'n reg en plig kan beskou vir veral die Blanke om aan hierdie politieke verkiesingsspeletjie deel te neem {waarin die grootste bedrog in elk geval in verkiesing na verkiesing plaasvind), gaan 'n intelligente mens se verstand te bowe.

 

Die politieke gedienstigheid van hierdie drie kerke word met die grootste minagting verwerp. Dit is duidelik dat hierdie kerke die huidige bestel ter wille wil wees, sonder dat hulle enigsins die moeite gedoen het om die saak behoorlik te ontleed. Met hierdie verklaring het hierdie drie kerke hulself op die politieke terrein begeef wat duidelik buite en bokant hulle taak en vermoë is.

 

Die Afrikaner Volksparty roep lidmate van hierdie drie kerke op om nie ag te slaan op hierdie belaglike, patetiese en verraderlike oproep van papbroekige predikante wat te bang is om op te staan vir die reg van hulle volk nie.

 

Dit is die Afrikanergelowige se roeping en plig om nie te stem nie!

 

26 Maart 2009