1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7374859

Besoekers aanlyn

Ons het 33 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

KIES REG BLY WEG

MEI 2019 VERKIESING

AVP SE OPROEP STERK EN DUIDELIK: KIES REG, BLY WEG!

(Deur Pieter de W van der Spuy (Voorsitter van die Afrikanervolksparty))

 

Stem reg bly wegDie NP het in 1994 boedel oorgegee en die ANC/SAKP het die mag gegryp. Die NP-leiers het toegestem tot meerderheidsregering en ‘n politieke bedeling het tot stand gekom wat dit vir die Afrikaner onmoontlik maak om sy soewereine vryheid by die stembus te herwin. Trouens, die verkiesing van 1994 was ‘n eenmalige gryp van mag ingevolge ‘n grondwet wat ‘n swart diktatuur magtig en in stand hou.

Boonop het die oorgawe-proses op ‘n illegitieme wyse geskied. Die NP-leierskap het reeds in die 1989-verkiesing belowe dat ‘n bedeling wat afwyk van die NP se destydse standpunt van magsdeling en die beskerming van groepsregte nie ingestel sal word sonder die uitdruklike goedkeuring van die blanke kiesers nie (Giliomee H The Rise and Demise of the Afrikaners 288). In 1990 het De Klerk spesifiek beloof dat na die afhandeling van die onderhandelinge, die grondwetlike voorstelle aan die blanke kiesers voorgelê en slegs met hulle goedkeuring ingestel sou word (Giliomee 289). Dié ondernemings is NIE nagekom nie. Die kiesers van destyds het dus NOOIT die nuwe grondwetlike bedeling goedgekeur nie.

Die referendum van 1992 het slegs onderhandelinge goedgekeur, nie enige grondwet nie. Boonop is dié referendum voorafgegaan deur misleiding, wanvoorstellings en vreesaanjaging deur die NP en sy trawante. (‘n Dag voor die referendum het die NP in ‘n volblad-advertensie in Die Burger kiesers opgeroep om ja te stem as hulle die ANC-eis vir ‘n meerderheidsregering verwerp! (Giliomee 287)). Nogtans het honderde duisende kiesers NEE vir onderhandelinge gestem. Die ja-stem sou nooit gewen het nie as wit kiesers geweet het die NP gaan instem tot ‘n swart meerderheidsregering.

Derhalwe was die destydse leiers van die Herstigte Nasionale Party, mnre Jaap Marais en later Willie Marais, se standpunt oor verkiesings in die nuwe bedeling geen verrassing nie. Sterk, prinsipieel en duidelik was die oproep: Kies reg, bly weg!

In Die Afrikaner (Maart 2019), mondstuk van die HNP, spreek die redakteur hom maar flouerig en halfhartig uit oor die 2019-verkiesing. Sy groot kommer is dat witmense vir die ANC mag stem om kwansuis Ramaphosa se hand te sterk. Hy meen die keuse in die verkiesing is maar beperk, maar meen dat die ANC die laaste keuse behoort te wees. Bedeesd en pragmaties is sy slotopmerking: “Die beste keuse bly maar om weg te bly.” Hierdie halfhartigheid is nie verrassend nie. Dit is te wagte van ‘n party (ekskuus “beweging”, maar waarvoor staan die “P”?) wie se leiers met die kommunistiese regime onderhandel het om ‘n fopspeen-staatjie vir die “Boere-Afrikaners” te probeer afsmeek. Dit is te wagte van ‘n beweging wat deelneem aan die regime se klugtige parlementêre prosesse, deur voorleggings te maak oor die onteiening van grond. En les bes van ‘n instansie wat nie eers kan besluit of dit ‘n party of ‘n sogenaamde beweging is nie!

Die AVP loop die pad van mnr Jaap Marais. Vir ons gaan dit nie oor ‘n laaste keuse of die beste keuse nie. Vir die AVP, as ‘n party vir Afrikaner-nasionaliste, gaan dit oor die REGTE keuse. Daardie keuse is om op geen wyse legitimiteit te verleen nie aan hierdie bedeling wat deur bedrog en oneerlikheid op ons afgedwing is. Die aangewese wyse om dit tydens ‘n verkiesing te doen, is ‘n doelbewuste en besliste weiering om te stem. Dit is die sterkste vorm van verset teen die onwettige bedeling en die sterkste vorm van afkeur en minagting van die bedrog waardeur dit tot stand gekom het. Dίt is die optrede wat Afrikaner-selfrespek van ons vereis en wat die ANC ook die meeste vrees.

Daarteenoor beteken deelname aan die Mei-verkiesing aanvaarding van die stelsel, en kondonering van die onwettige ontneming van die Afrikaner se soewereine politieke mag in 1994. Deelname kompromitteer die deelnemer en laat effektiewe weerstand by hom verkrummel.

Dit is van wesenlike belang dat ‘n substansiёle deel van die Afrikanervolk nie deelneem aan hierdie regime se verkiesings nie. Daardeur behou ons as volk die reg om op te eis en uiteindelik af te dwing wat ons s’n is en wat ons toekom. En dit versterk die gees van verset. Moet u nie laat verlei met die oproep dat dit elkeen se plig is om te stem nie. Die bevoegdheid om ‘n reg uit te oefen, sluit in die bevoegdheid om dit nie uit te oefen nie. ‘n Oorwoё keuse van nie-deelname as ‘n doelbewuste daad van verset is in alle opsigte ‘n morele en verantwoordelike keuse.

In belang van ons volk en kinders se toekoms, vra die AVP met die oog op 8 Mei 2019: Kies reg, bly weg!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie