1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7661208

Besoekers aanlyn

Ons het 51 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

NAME, VANNE, E-POSTE EN ADRESSE OPENBAAR GEMAAK VAN 62 BESWAARMAKERS TEEN BOU VAN MOSKEE

FAKSIEVOORSITTER VAN DIE PARTY VIR DIE VRYHEID AFDELING ZAANSTAD: "ONS SAL DIT AAN DIE KAAK KAN STEL BY DIE KOLLEGE VAN ZAANSTAD VANWEË DIE FEIT DAT DIE VEILIGHEID IN DIE GEDING IS"

 

Ons het 'n interessante vraaggesprek gehad met meneer Peter van Haasen die faksievoorsitter van die PVV afdeling2019 04 08 1 Zaanstad ivm. die feit dat 62 private gegewens van bekommerde inwoners openbaar gemaak is. Die party wil oor hierdie kwessie vrae stel aan die Kollege hoekom dit kon gebeur het?

"Meneer van Haasen zou u vooraleer we ons vraaggesprek beginnen iets over u zelf kunnen vertellen?"

 

"Mijn naam is Peter, ik ben een 58 jarige, al ben ik niet in Zaandam geboren , ik woon al 50 jaar in de Zaanstreek en vind dat ik me daarom wel Zaankanter kan noemen.
Ik woon hier met mijn partner Monique en mijn zoon Marlon in een leuk huisje midden in het centrum van Zaandam, Ik ben de trotse opa van de kleinzoon van Monique haar dochter.
Ik ben door de problemen met de massamigratie in aanraking gekomen met de politiek en met name de Partij voor de Vrijheid ( P.V.V ).
In die tijd riep ik Geert Wilders op om met zijn partij mee te doen aan de lokale verkiezingen omdat alleen op lokaal niveau de vestiging van asielcentra kan worden voorkomen.

In 2018 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen werden we met drie zetels gekozen en was ik ineens de fractievoorzitter van de P.V.V. Zaanstad".

 

"Uit hoeveel leden bestaat uw fractie en wat zijn hun namen?"

 

"Wij zijn vorig jaar voor het eerst gekozen in de gemeenteraad van de Gemeente Zaanstad met drie zetels en samen met dhr. Homme Heida en dhr. Koert Calkhoven vormen wij de fractie van de Partij voor de Vrijheid in Zaanstad.
Daarnaast hebben wij nog drie onmisbare assistenten en ondersteunende leden".

 

“Dan willen we het hebben over de openbaarmaking van al die 62 namen en adressen. Hoe kon dit gebeuren en wie is hiervoor verantwoordelijk geweest?"

 

"Hoe dit kon gebeuren is mij nog steeds een groot raadsel. Dit schijnt een normale procedure te zijn bij de Gemeente Zaanstad, onbegrijpelijk.
Als het gaat om bezwaar maken tegen een te hoog hek of de bouw van een dakkapel kan ik mij dat nog voorstellen, maar dat je de namen vrijgeeft van de bezwaarmakers tegen een omstreden moskee is natuurlijk vreemd.
Als je in Nederland bezwaar maakt tegen de bouw van een moskee in jou straat of buurt wordt je al snel betiteld als: racist, fascist of nazi……. dat is natuurlijk belachelijk.
Maar dit stempel willen degenen die zich verzetten natuurlijk niet hebben. Velen zijn bezwaard omdat ze onveiligheid in hun buurt tegen willen gaan en dat heeft niets met islamofobie en racisme te maken.
Als je jezelf zorgen maakt over de leefbaarheid en eventuele verkeersdrukte in jouw woonwijk ben je natuurlijk geen racist of fascist".

 

"Ondermijnd het op straat laten belanden van privacygegevens niet de vrijheid van meningsuiting?"

 

“Ik denk het wel, het ondermijnd niet alleen de vrijheid van meningsuiting, maar gaat ook totaal tegen de wet op de privacy in.
Deze wet is nota bene in 2018 nog aangescherpt door de Europese Unie om burgers te beschermen tegen dit soort idioterie".

 

"Werd aan degenen die het bezwaarschrift ondertekenden toestemming gevraagd dat hun namen en adressen openbaar zouden worden gemaakt?"

 

"Er is de bezwaarmakers niets gevraagd en zij zijn ook niet gewaarschuwd dat bezwaar maken tegen deze moskee ernstige consequenties met zich mee bracht.
In februari 2019 is er een openbare hoorzitting geweest in het Gemeentehuis. Daar zijn maar een klein aantal mensen verschenen omdat een groot deel van de bezwaarmakers anoniem wilde blijven.
Enkele maanden daarna zijn dus hun namen en adressen en woonplaats bekend bij iedereen die daar goede dan wel kwade bedoelingen mee heeft".

 

"Dat 'gebedshuis' moet in Saendelft verrijzen. Is dit een bepaalde wijk van Assendelft waar islamieten oververtegenwoordigd zijn?"

 

"Wij van de Partij voor de Vrijheid zijn tegen de islam in het algemeen, wij vinden dat een totalitaire ideologie die jaarlijks in de wereld tienduizenden mensenlevens kost niet in Nederland thuishoort.
Maar dat terzijde, in deze woonwijk Saendelft wonen bijna geen islamitische gezinnen, dus komen de moslims uit andere delen van Zaanstad om daar te bidden.
In dit deel van de wijk schijnen maar vier islamitische gezinnen te wonen, het moskeebestuur heeft ooit de naam ‘Ar-Rahma’ veranderd in ‘Kleurrijk’ om een multicultureel imago te creëren,
maar na uitblijven van fondsen voor de bouw van deze moskee, de naam weer terug veranderd in ‘Ar-Rahma-Kleurrijk’ om geld uit islamitisch hoek te verkrijgen.
Hoe je dit salafistische gebedshuis ook noemt, het ís en blijft een moskee, en in onze ogen een zeer ongewenst haathuis.
De bezoekers van de moskee zullen veel overlast gaan veroorzaken in deze woonwijk, daar dit stuk grond alleen toegankelijk is dwars door de wijk heen of over een nu al overbelaste dorpsstraat".

 

"Heeft u er weet van of inwoners die tegen deze moskee zijn al daadwerkelijk zijn bedreigt en is er dan sprake van fysieke- of mentale dreigementen?"

 

"Toen de eerste plannen voor de moskee voor het eerst bekend werden, ontstond er gelijk onrust in de gemeenschap en zijn er over een weer dingen gezegd en geroepen, waardoor bewoners zich onveilig voelden in hun eigen wijk.
Er schijnen zelfs mensen verhuist zijn omdat ze zich bedreigd voelde en hun woongenot in het geding kwam.
De gemeente heeft de plannen toen in de ijskast gezet".

"We nemen aan dat er eerst een inspraakavond is geweest en zo ja wanneer werd die gehouden en hoe verliep deze?"

"Er is in 2015 al een inspraakavond geweest die niet goed is verlopen, waardoor de twee partijen lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. Er is toen geen fysiek geweld gebruikt.
Door onduidelijk beleid van het moskeebestuur en dubieuze fondsenwerving heeft de gemeente zelfs de pacht van de grond voor deze moskee opgeschort.
Vorig jaar heeft de gemeente gekozen voor kleinschalige gesprekken met een selectieve groep genodigden om een dialoog te verkrijgen tussen de partijen.
Ze hebben er voor gekozen op een bankje in het park in de wijk een gesprek aan te gaan met passanten om zo draagvlak voor de moskee te creëren, dit werd als belachelijk ervaren en totaal genegeerd".

 

"De eerste paal werd geslagen terwijl de bezwaarprocedure nog niet eens was afgerond. Heeft dit te maken met de voorkeursbehandeling die moslims alom ten deel valt?"

 

"Volgens ons heeft de gemeente het bestuur eerder op de hoogte gebracht van de verwachte uitkomst van het bezwaar, zodat deze de bouw vast kon gaan plannen.
Dit voelt natuurlijk als een symbolische “klap in het gezicht” van de bezwaarmakers. Wij van de P.V.V. hebben gelijk vragen gesteld of dit allemaal wel juridisch mogelijk is.
Omdat er in het verleden door dubieuze ‘haatimams’ geld is ingezameld voor deze moskee moet er eerst onderzoek plaatsvinden naar de herkomst van giften en fondsen voor de bouw van deze moskee".

 

"Welke vragen bent u voornemens aan het College te stellen?"

 

"Wij zijn natuurlijk gelijk in actie gekomen en hebben gelijk vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders.
Om achter de reden van deze dwaling te komen, maar natuurlijk ook om wat de gemeente van plan is te doen om de veiligheid van de bezwaarmakers te waarborgen.
Wij vinden dat de gemeente deze burgers ernstig in gevaar heeft gebracht. Toen er enkele weken gelegen een islamitische aanslag plaatsvond op een tram in Utrecht heeft de gemeente gelijk moskeeën in Zaanstad extra bewaakt.
Dat vonden wij al vreemd omdat er nog nooit wraakacties zijn geweest tegen islamitische organisaties en moslims beveiligen tegen moslims lijkt ons een volstrekt overbodige actie.
Wij hebben vragen gesteld waarom bij ieder incident moslims beschermd worden en dat onze eigen bevolking juist in gevaar worden gebracht door acties van de gemeente.
De voorkeursbehandeling voor moslims begint langzamerhand belachelijke vormen aan te nemen, kwalijke zaken worden in geheime besprekingen met ons gedeeld zodat wij deze niet openbaar mogen maken".

 

"Staat uw fractie in nauw contact met de reeds eerder genoemde bezwaarmakers en betreft dit gezinnen, ouderen en alleenstaanden?"

 

"Wij staan dagelijks in contact met deze verontruste mensen, deze mensen zijn wel iets gewend en ze zijn zelf niet eens zo bang voor bedreigingen of intimidaties maar maken zich zorgen over hun zonen en dochters".

 

"We willen u hartelijk danken en wensen u heel veel succes in uw strijd tegen de islamisering van uw stad".

 

"Geen dank, wij kunnen alle steun gebruiken in deze strijd.
Wij zijn bang dat de situatie in Nederland eerst nog moet verslechteren voordat de ogen van de meerderheid geopend worden.
2019 04 08 2Verder wil ik mijn oprechte steun uitspreken voor de Zuid-Afrikaanse boeren die het ook zeer zwaar hebben in deze onveilige tijden".

 

Kyk ook asb. by: http://www.pvv-zaanstreek.nl/

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie