1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7374872

Besoekers aanlyn

Ons het 23 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

OPPAS VIR DIE MISLEIDING

Bybel2 Thessalonicense 2:1-17

Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. (:3&4).

Daar is in ons dae geen tekort aan godsdienstige bewegings nie. Dit is net jammer dat die minimum van hierdie bewegings hul met die waarheid besig hou. Die samelewing van ons tyd is baie verward en talle mense sal op die vorige stelling dieselfde vraag as Pilatus wou stel Wat is waarheid?.

Die godsdienstige bewegings wat myns insiens die grootste aftrek kry, is daardie bewegings wat kitsoplossings voorhou. Daar is n vinnige manier om gesond te word. Daar is n maklike manier om die ewige saligheid te verkry. Daar is n vinnige manier om geluk en rykdom te vind. Daar is n vinnige manier om van al jou probleme ontslae te raak. Die meeste van hierdie bewegings het dan ook ten minste een gemene deler en dit is dat die mens sentraal in hul godsdiensoefening staan. Die mens word as só belangrik beskou dat die mens met sy probleme, sy behoeftes, en sy begeertes die middelpunt van hierdie godsdiensoefening word.

Die ware soeke na die waarheid en na God se wil word op die agtergrond geskuif. Inteendeel, die mens is die een wat basies aan God links en regs opdragte uitdeel om hier gesond te maak en daar rykdom te skenk en hier dit te doen en daar dat te doen. In hierdie tipe godsdiensoefening maak die mense hulself skuldig aan oortreding van die eerste gebod deurdag hulle n valse afbeelding van Christus Jesus vir hulself maak wat vir hulle aanneemlik is. En in die proses word die heilige Woord waarin die ware beeld van Christus openbaar word opsy geskuif. Dit moet plek maak vir hierdie eiesinnige beeld van Christus wat ek vir myself geskep het.

Dit is daarom ook nie vreemd dat hierdie bewegings wat die Woord van God op die agtergrond skuif leringe verkondig wat nie Skriftuurlik is nie. En wat anders is dit as om te doen wat die satan alreeds in die tuin van Eden gedoen het? Die satan het by die mens twyfel gesaai oor die opdrag wat God gegee het en daarna deur sy listigheid die mens mislei om aan God ongehoorsaam te wees. En as ons dalk vergeet het sonde is niks anders as ongehoorsaamheid aan God nie. Sonde is nie wat vir die meerderheid onaanvaarbaar is nie, maar wat vir God onaanvaarbaar is. Ons lees in vers 4 van ons gelese gedeelte dat die teëstander homself sal verhef bo al wat God genoem word. Hy sal m.a.w. homself die reg aanmatig om leringe te leer wat direk teen God se Woord indruis omdat hy homself nie aan God se gesag onderwerp nie.

Onse Here Jesus Christus het vir ons ook teen misleiding gewaarsku terwyl Hy as mens op die aardbodem gewandel het. En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! En hulle sal baie mense mislei. (Matt. 24:4&5). En ons word gewaarsku dat hierdie misleiding haarfyn sal wees. Dit sal in sommige gevalle selfs reg lyk. Hierdie misleiding sal verder ondersteun word deur allerhande tekens en wonders wat die bonatuurlikheid daarvan sal onderstreep. hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, ... (2 Thess. 2:8&9). Maar ons moet onthou dat daar n verskil tussen bonatuurlik en Goddelike krag en wonders is nie alle bonatuurlike dinge is uit God se krag of wil nie. Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dal sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk! (Matt. 7:22&23).

Die Here leer ons ook uit verskeie dele van die Woord waarom hierdie afval sal plaasvind en waarom mense wat dalk op n stadium op die regte weg in die geloof was, sal ontspoor. Ons lees in 2 Thess. 2:10 dat die verleiding n gevolg is van n gebrek aan liefde. Hierdie mense ontspoor omdat hulle nie die liefde vir die waarheid in hul harte het nie. ...omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En hoeveel meer duidelik wil ons dit geleer word dat die suiwerste vorm van waarheid die Woord van God is? Heilig hulle in u waarheid; u woord is die waarheid. (Joh. 17:17).

Indien daar n liefde vir die waarheid in u hart is, sal u die waarheid koester. Maar indien hierdie liefde vir die waarheid in u hart ontbreek, is die kanse baie goed dat u sal toelaat dat allerhande veranderinge van die waarheid u sal welgeval. Enigeen wat u nie na die Woord toe lei nie is besig met misleiding. En hy wat mislei word, sal die ewige koninkryk van God nie ingaan nie omdat God dit duidelik stel dat daar net een Weg na saligheid is. Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie. (Joh. 14:6).

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie