1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7374884

Besoekers aanlyn

Ons het 29 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

‘n REGTE WEEGSKAAL

BybelSpreuke 11:1-31

“’n VALSE weegskaal is vir die HERE n gruwel, maar in n volle gewig het Hy behae. (:1).

Die goddelose behaal oneerlike wins, maar hy wat geregtigheid saai, n betroubare loon. (:18).

Die meeste van ons het seker al van die term “bakkersdosyn” gehoor. ʼn "Bakkersdosyn" beteken 'dertien'. Bakkers het een brood by hul dosyn (twaalf) bygevoeg om vervolging ingevolge streng wette oor geknoeiery vry te spring. Hierdie gebruik uit die dertiende eeu klink vir ons vandag na ‘n sprokie. Maar hoe lekker is dit om te dink dat daar ‘n tyd was dat owerhede met soveel ywer en ook met heerlike gevolg die ongeregtigheid vervolg het.

Ons milieu word daarenteen gekenmerk aan owerhede en hooggeplaastes wat hulself so skuldig maak aan bedrog en knoeiery dat hulle nie die wil en/of krag oor hou om ongeregtigheid te vervolg nie. U moet ook nie glo dat dit alleen in Suid-Afrika die geval is nie – dit is ‘n wêreldwye tendens. Die tragiek is dat die samelewing gewoonlik die voorbeeld van leiers volg en daarom verbaas dit ons nie dat die groot meerderheid van die hedendaagse samelewing so korrup raak nie.

Die gemiddelde mens assosieer geld met vryheid en mag. En omdat vryheid en mag iets is waarna bykans enige mens streef, raak mense vandag totaal behep met hul drang om rykdom te verwerf. Dit is ongelukkig ook waar dat baie mense na rykdom verlang omdat hulle totale onafhanklikheid wil verwerf. Hulle wil selfs onafhanklik van God wees, want dit sou hulle in ‘n staat stel waar hulle kan doen wat ook al hul hart begeer. En wie wil nou nie ‘n lewe leef waarin niemand vir jou voorskryf en grense stel nie? Die antwoord is seker niemand behalwe ‘n Gees vervulde mens wat begeer om God se gebooie en wil van harte te gehoorsaam nie.

Hierdie beheptheid van mense om vryheid te verkry en rykdom te bekom, veroorsaak dat hulle in die strik van die satan val. “Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang.” (1 Tim. 6:9). Die gejaag na rykdom op so ‘n ongesonde vlak gee daartoe aanleiding dat mense heeltemal van rasionele denke en optrede gestroop word. Hulle sal bereid wees om alles oor boord te gooi in hul strewe na rykdom. Hulle sal menigmaal selfs huwelike, kinders en selfs beginsels op die altaar plaas sodat die offerrook daarvan vir Mammon kan opgaan. En met reg het Christus dit daarom gestel dat ‘n geldgierige mens nie ‘n ware volgeling van Christus kan wees nie. “Geen huiskneg kan twee here dien nie; want hy sal òf die een haat en die ander een liefhê, òf die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God én Mammon dien nie.” (Luk. 16:13).

Baie van hierdie rykes het ook allerhande filantropiese projekte waarmee hulle besig is. Hierdie mense doen dit ook nie om God te behaag nie of omdat hulle aan Hom diensbaar is nie, maar eerder om mense te beïndruk en vir hulself eer te verkry. Ek kan hierdie stelling met vrymoedigheid maak omdat hulle hul liefdadigheid betoon op ‘n wyse wat God voorskryf die nie gedoen behoort te word nie. “PAS op dat julle nie jul liefdadigheid voor die mense bewys om deur hulle gesien te word nie; anders het julle geen loon by julle Vader wat in die hemele is nie. Wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie ’n trompet voor jou blaas soos die geveinsdes in die sinagoges en op die strate doen, dat hulle deur die mense geëer kan word nie. Voorwaar Ek sê vir julle, hulle het hul loon weg.” (Matt. 6:1&2).

God het geen behae in die offers van goddeloosheid nie. “Die offer van die goddelose is vir die HERE ’n gruwel, maar die gebed van die opregtes is Hom welgevallig.” (Spr. 15:8). ‘n Mens wat dink dat hy op ‘n oneerlike wyse rykdom kan bekom en vir God tevrede sal stel om maar net sy tiende deel daarvan aan God af te staan, sal vir homself die grimmigheid van God op die hals haal. So ‘n persoon probeer vir God betrek in sy goddelose handeling en kan verwag dat God so ‘n spuug in Sy Aangesig nie sal verdra nie. “Maar aan die goddelose sê God: Wat vertel jy nog my insettinge en neem jy my verbond in jou mond — terwyl jy die tug haat en my woorde agter jou werp? As jy ’n dief sien, dan geval dit jou by hom, en jou deel is met die egbrekers. Hierdie dinge het jy gedoen, en sou Ek swyg? Jy dink Ek is net soos jy! Ek gaan jou straf en jou dit ordelik voor oë stel.” (Ps. 50:16-18 & 21).

Ons moet as ware gelowige en kinders van God in hierdie verdorwe wêreld daarteen waak om nie perspektief te verloor nie. Ons moet daarteen waak om nie deur die begeerlikhede van hierdie wêreld verlok en meegesleur te word nie. Die god van hierdie wêreld (satan) verwag dalk van sy volgelinge om hom met ‘n weelderige, ydele en uitspattige lewe te vermaak. Die heilige en liefdevolle God wat ons aanbid, is nie so ‘n harde Meester nie. Terwyl Hy van ons verwag om met verantwoordelikheid hard te werk en ons nie die brood van luiheid te eet nie, verwag Hy ook van ons om vergenoeg te wees met die deel wat Hy vir my en u afmeet. Hy verwag van ons om nie so behep te raak om onafhanklikheid te bekom nie, maar dat ons eerder sal leef met ‘n gesindheid van diepe afhanklikheid van Hom. En dat ons Hom sal vertrou om vir ons te voorsien in ons behoeftes volgens Sy belofte. “Kyk na die voëls van die hemel; hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie?” (Matt. 6:26).

Hy verwag van ons om eerder besig te wees om skatte in Sy koninkryk bymekaar te maak as wat ons besig sou wees om vir ons skatte te verwerf wat deur mot en roes verniel sal word. “MOENIE vir julle skatte bymekaarmaak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie; maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie; want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.” (Matt. 6:19-21). Mag ons Here ons besig vind om geregtigheid te saai wanneer Hy kom eerder as dat Hy ons aantref met ‘n valse weegskaal in die hand . . .

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie