1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6869114

Besoekers aanlyn

Ons het 33 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

F.W. SE GROOT KRISIS: DIE BEWYS VAN ANC-REGIME SE ONWETTIGHEID

NET OM DIE GEHEUE WEER OP TE SKERP

Die voorblad opskrif in die links-liberale Vrye Weekblad van “Marx” du Preez van 8 Junie 1990, was: “F.W. SE GROOT KRISIS”, deur Hennie Serfontein. Wat nou na 21 jaar ‘n helder lig werp op die AVP se stelling en standpunt dat die Swart, Kommunistiese, meerderheidsregime onwettig en onregmatig in Suid Afrika aan bewind is.

Ek haal enkele uittreksels uit hierdie artikel aan om bogenoemde standpunt van die AVP te belig.

vryeweekbladVrye Weekblad

“Die Nasionle Party-regering kan heelwaarskynlik ‘n volgende algemene verkiesing vir blankes verloor, en dit is ook nie meer vanselfsprekend dat die regse opposisie ‘n blanke referendum oor ‘n nuwe grondwet vir ‘n nie-rassige Suid Afrika sal verloor nie.

Dit is die duidelike boodskap en waarskuwing wat die skokuitslag van die parlementêre tussenverkiesing in Umlazi dié week aan die NP uitspel.   Op dramatiese wyse is die regering gekonfronteer met die wrede werklikhede van die Suid Afrikaanse blanke politiek.

Die uitslag gee nuwe momentum en lewe aan die groeiende regse verset teen die regering se politieke inisiatiewe, die gesprekke met die ANC en die huidige vredesproses.

Dit was die grootste terugslag vir die NP in enige tussenverkiesing die afgelope 42 jaar met ‘n swaai van 23,2 persent teen die regering.   In dié NP-bastion het ‘n meerderheid van 2,835 tot slegs 547 gekrimp.”

Rede vir geknoei agter die skerms

Dit is waarskynlik hierdie bedreiging van verset teen die NP se hervormingsplanne, met die bewys van ‘n definitiewe swaai na regs wat deur die Umlazi en ook ander parlementêre tussenverkiesings aangedui is, wat die aanwending van ‘n “kuberkraker” genoodsaak het om die verkiesingsuitslag in 1994 aan te pas, en in alle waarskynlikheid ook die uitslag van die referendum van 17 Maart 1992.

Nog bewyse

Op 2 November 2010 het ek reageer op ‘n berig op die voorblad van die Sunday Times Review van 24 Oktober 2010. Ook daar op die voorblad verskyn ‘n opskrif in dik, vet letters wat ek hier herhaal vir perspektief: “The Plot to Steal Freedom” Dit val onmiddellik op hoe die artikelskrywer waarvan die naam verswyg word, sy uiterste poog om die betekenis van die opskrif ‘n ander kleur te gee as wat waar en werklik was!

Die voorblad foto vertoon blankes wat in Desember 1991 buite die grensdraad van die Wêreldhandelsentrum by Kemptonpark betoog oor die onderhandelings tussen die destydse de Klerkregering en die ANC. Die plakate is in terugskouing betekenisvol. “F W HAS NO MANDATE”, “WHITES WILL NOT SURRENDER, SA IS OURS”, en “WE CHOOSE CHRIST, FW CHOOSES THE ANTI CHRIST” (Met hamer en sekel).

Die byskrif naas die foto dra grootliks by tot die klimaatskepping vir die wanvertolking wat ooglopend hier be-oog word. “The Conspiracy to Stop the ’94 Election........to steal the country’s first democratic elections.....”

Onder ‘n foto van Constand Viljoen en wyle Eugene Terreblanche: “Right-wingers Constand Viljoen and Eugene Terreblanche.....”,

Die tegniek en misleiding van die vyandige media slaan hier soos ‘n vetkol deur en verg nie buitengewone intelligensie om waargeneem te word nie. Constand Viljoen as ‘n “rightwinger”!  Bid jou aan! Na al sy linkse manewales sal dit enige ware Afrikaner se verbeelding tot verby sy vermoë beproef en nogtans nie daarin slaag om te oortuig nie!

Die opskrif, “ Die sameswering om vryheid te steel”,  het niks te make met ‘n sameswering om “die eerste demokratiese verkiesing” van Suid Afrika te steel nie, maar dit het alles te make met die steel van die vryheid van die Afrikaner! Dit is baie duidelik dat die kuberkraker se doel, en waarskynlik sy opdrag, was om die uitslag enersyds so te manipuleer dat Afrikaners dit aanvaarbaar sou vind en andersyds dat die voorspellings van ‘n tweederde meerderheid vir die ANC, verkeerd bewys moes word.

Dit beklemtoon weereens die moontlikheid dat die Referendum van 17 Maart 1992 ook beknoei was! Die uitslag van die tussenverkiesings wat die referendum vooraf gegaan het, en die plakate wat die blankes in hulle betoging op die voorbladfoto van die Times rondgeswaai het, dui duidelik die klimaat aan van waarom de Klerk nie sy belofte kon nakom om die Afrikkaners se gevoel daaroor te toets na Codesa nie. Dat hy nie ‘n mandaat gehad het om Suid-Afrika aan die Kommuniste te oorhandig nie en die regime dus onwettig in beheer is, word na elke ontboeseming van wat in die verlede gebeur het, al hoe duideliker.”

Namate berigte soos in hierdie artikel na verwys, en verklarings van die liberales wat dink ons het vergeet aan die lig kom, word die diaboliese wyse waarop die Afrikanerdom uit sy erfenis verraai is, al duideliker. Hoe die vyande van die Afrikanervolk ookal poog om deur die verdraaiing van die geskiedenis in die skole en die media ons jongmense en kinders van hulle afkoms te vervreem, sal die waarheid hulle onverbiddelik inhaal en ontbloot totdat hierdie leuen van die eeu, die skeppers en instandhouers daarvan verteer het en die Afrikanervolk weer sy regmatige plek in Suid Afrika ingeneem het!

Danie Varkevisser .

29 Januarie 2011.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie