1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6661465

Besoekers aanlyn

Ons het 27 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

WANNEER U BY DIE AVP BETROKKE RAAK

AVP Wapen TransWanneer ‘n lid van die Afrikanervolk by die AVP betrokke raak, aanvaar hy onmiddellik die volgende uitgangspunte:

  1. Ons aanvaar nie die politieke toestand waarin ons ons dmv. verraad bevind nie maar moet dit tydelik verdra.
  2. Ons neem nie deel in of aan die strukture wat doelbewus geskep is om ons te verteer nie, maar is in verset daarteen omdat die regime illegitiem in beheer gekom het.
  3. Dat die eise wat die bestaansreg van ‘n politieke party bepaal egter steeds dieselfde bly.  (‘n politieke party se hoof oogmerk is bv. om die regering te vervang )

4. Dat die onvermydelike ineenstorting van die huidige bestel met geweld en chaos gepaard sal gaan.

5. Dat die jaar 1994 van besondere betekenis in ons vyande se beplanning was en nog is.

6. Dat die Afrikanervolk huidig nog verward, mislei, verdeeld en grootliks ontdaan van selfrespek , onge-organiseerd die toekoms tegemoet gaan.

 

Die vraag wat ontstaan is,as daar dan nou nie binne die geykte politieke raamwerk van takke en afdelingsbesture vanweë die nie-rassige een mens een stem struktuur, vir ons enige heil is nie, wat staan ons dan te doen? Die voor-die-handliggende antwoord was natuurlik strategieverandering. Ons bly buite die parlementêre bestel en neem nie aan sy verkiesings of enige aksies deel nie! Ons erken nie die regime as wettig nie en derhalwe ook nie sy Grondwet en enige ander wette asgevolg van die illegitieme wyse waarop hy in beheer van die Afrikaner se land gekom het nie. Vandaar die Sosiale Media! Ons weerstand moet in verhouding kom met die aanslag op ons volk wat grootliks deur die media gedryf is! Stryd is egter nie staties nie. ‘n Mens wen of verloor ‘n stryd. Dit beteken beweging, vorentoe of agteruit! Tot nou toe het ons nog net geritireer!

 

Quo Vadis Afrikaner? Waar wil ons heen? Natuurlik soos reeds tweemaal in die verlede, toe ons ook ons Vryheid verloor het maar uiteindelik weer terug gewen het, vorentoe, steeds vorentoe op pad na oorwinning en die regmatige beheer in ons vaderland! Om dit te bereik sal ons egter ywerig en baie meer doelgerig ons organisasie moet aanwend. Organisasie wat sedert die moord op Dr. Verwoerd, die primêre teiken van ons vyande was! Met die uiterste vernuftigheid het hulle telkens daarin geslaag om elke poging tot konsolidasie van Nasionalistiese krag van die Afrikaner, met groot sukses deur multikulturalisme  te verydel.

 

Ons behoud dus, lê in organisasie, organisasie wat die een instrument is wat ons volk so heg kan saambind en hierdie keer móét saambind dat verdeling nie verder sal kan plaasvind nie! Hierin lê die grootste vrees van ons vyande en die sekerste resep vir oorwinning vir ons volk! Die bymekaar kom wat daaruit ontstaan, is hegtheid, saamhorigheid, gemeenskaplikeid, samewerking  en uiteindelik eenheid! Die Eendrag Maak Mag van President Paul Kruger wat ons nou al vir 52 jaar sedert die sluipmoord op dr. Verwoerd, ontwyk.

 

Die huidige benadering om al die simptome wat ons benadeel te veg maar die oorsaak daarvan te erken en te ondersteun waardeur wetmatigheid daaraan verleen word, is om ons vryheidstryd ernstig te benadeel en ons verdeeld te hou in belang van ons vyande!  

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie