Afrikaner

ONDERSKATTING VAN DIE AFRIKANER IN SY STRYD OM VRY TE WEES!

Jaap Marais se brief aan FW 2Mnr.Jaap Marais aan die woord:

Die onderskatting van die Afrikanervolk in die politieke stryd wat na die Engeise Oorlog begin het, het weer die Britse berekenings in die war gestuur. Genl Hertzog se aandrang op die Afrikaanse (Hollandse) taalregte het die Afrikaners se selfrespek geroer in die vroeë herlewing van volkstrots. En sy effens latere beroep op Suid-Afrika Eerste, het Afrikaner-nasionalisme in beweging gebring en uitgeloop op die stigting van die Nasionale Party in 1914 — iets wat buite Britse berekening was.

Met die 1924-verkiesingsoorwinning van genl. Hertzog, in samewerking met kol Creswell van die Arbeidersparty, het die Britte hulle totaal misreken. Genl. Hertzog het as Eerste Minister van Suid-Afrika, met medewerking van Mackenzie King van Kanada, die Britse Statebond op 'n ander baan gestuur as wat die Britte beoog het.

Die 1948-verkiesingsoorwinning van die destydse Herenigde Nasionale Party het teen alle Britse berekenings plaasgevind. Waar stellig verwag was dat genl. Smuts die verkiesing sou wen en Suid-Afrika 'n Engelse land sou hou, het 'n volslae ommekeer geskied: 'n Afrikaner-regering het in beheer van die hele Suid-Afrika gekom.

Die daaropvolgende stappe: afskaffing van Britse burgerskap in Suid-Afrika, die neerhaal van die Britse vlag en die afskaffing van die Britse Volkslied ter voorbereiding van Republiekwording en uittrede uit die Statebond in 1961, het die berekening van die Britte met betrekking tot oorlog van 1899-1902 finaal doodgevee. Hulle het die volharding van die Afrikaners in hulle stryd om herwinning van hul vryheid onderskat en hulle vir die soveelste maal met die Afrikaners misreken.

In die lig van die verlede is dit byna seker dat die Britte se gebruik van die ANC-SAKP en die volksverraaier FW de Klerk, om die Afrikaners te onderwerp, met die hoop dat dit "onomkeerbaar" is, weer 'n misrekening sal wees.

Die Afrikanervolk se geskiedenis toon een groot kenmerk: die Engelse kon met al hulle mag en gemene streke, nog nooit die Afrikanervolk blywend onderwerp nie. Telkens het hy weer opgestaan en die Britse oogmerke verydel.

Sy geskiedenis is 'n geskiedenis van prestasie bo die vermoë van die totaal van sy getalle, in die mees beproewende omstandighede. Hy het alle reg om trots te wees op wat hy vermag het en wat die geskiedenis van hom gemaak het.

In hierdie tyd, wanneer sy vyande hom voor die wêreld wil verneder, en hoë eise aan elke Afrikaner se selfvertroue gestel word, laat hom of haar afkyk langs die jare en die begeestering ervaar van ons heldedom. Dink dan aan Jesaja: “Aanskou die rots waaruit julle gekap is en die holte van die put waaruit julle gegrawe is".

In die besef van die Afrikanervolk se groot rol in Suid-Afrika se geskiedenis en die reg wat hy het om trots te staan teen enige ander groep in hierdie land, is die uitdaging tans om te toon dat hy nie berus in die onreg wat gepleeg word teen hom en sy land nie.

'n Gevoel van weerstand wat van hart tot hart oorgedra word en wat groei tot 'n aansteeklike gees van verset teen die onreg, wat die Afrikanervolk aan die hand van die veroweraars ly, is die oproep wat kom uit die dood van duisende wat moes sterf om die land 'n tuiste vir hul nageslag te maak.

Dit is vandag nog die AVP se vaste oortuiging in ooreenstemming met ons eertydse leier, wyle mnr. JAAP MARAIS! Samewerking, onderhandeling en selfbeskikking onder ‘n federale bestel in ‘n volkstaatjie iewers, ontkenning , aanvaarding , berusting en ontvlugting, is die gelooflose moderniste van ons dag se politieke misvattings wat ons vryheidstryd inhibeer en voortgesette verdeeldheid in die hand werk! Laat ons Afrikaners weer op beginsel verenig en saam in verset kom teen hierdie berekende onreg.

Genadiglik sterf die knoeiers, hoewel sommige in hoë ouderdom, en is ander nie meer gesond nie, maar moes elkeen in mindere of meerdere mate erken dat wat hulle aangevang het, nie is wat hulle ons voorgehou het nie! Mag ons wat nog lewe terugskou en kennis neem van wat die geskiedenis ons probeer leer!