Afrikaner

NOG ‘N SKIETDOOD OM DIE PEDOFIELE TE BESKERM?

Chris Steyn en Mark minnieChris Steyn, oud joernalis en Mark Minnie, voormalige polisiebeampte was deurgaans bevrees vir hulle lewens vanweë die kennis wat hulle gehad het van kinderhandel en wat daarmee saamgaan. Soos met die moord op dr. Verwoerd, mnre. John Wiley en Robbert Smith, Hendrik Schoeman, mev. Maryke de Klerk en ander onverklaarbare gebeure, word Mark Minnie se skietdood deel van ‘n verwerplike en walglike intrige wat hom in Suid Afrika afspeel, met meer vrae as antwoorde. Ongeag die verklarings wat oor hom en sy bekentenisse vinnig uitgereik is soos met die moord op dr. Verwoerd, hang daar ‘n donker wolk oor die NP regering na die sluipmoord op dr. Verwoerd, as in ag geneem word waarin hulle Suid Afrika en die Afrikanervolk na sy dood gedompel het!

Die gevolge van elk van die genoemde én ongenoemde gebeure, was en is vandag nog dekadent en vernietigend as gevolg van die stilswye wat deur die daders van onreg aan die kennisdraers daarvan opgelê is! Daar is dus bepaald nog organisasies en/of individue wat kan seerkry indien die waarheid blootgelê word terwyl hulle nog bestaan en nog lewe. Wat meer is, daar bestaan dus ook nog ‘n struktuur wat doodsdreigemente kan en sal uitvoer indien hulle bedreig word. Wat ‘n toestand het ons land nie in verval nie?

Vraag is, wie moet nou hiervoor verantwoordelikheid vat? Indien ‘n ouer sy kinders bandeloos laat opgroei en hulle verval in misdaad, dwelmgebruik, drankmisbruik en in die algemeen leeglêery, is dit dan hoofsaaklik die kind se skuld? Daar is ‘n ou gesegde wat lui dat ‘n volk verdien die regering wat hy verkies het! Was beide die volk en die destydse regering nie by herhaling gewaarsku oor die gevolge wat rasseintegrasie op ons sou neerhaal nie? Die argument wat telkens gebruik word om die retoriese, “maar ons het julle dan gewaarsku”, van die tafel af te vee en dan nog by te voeg, “laat staan die teregwysing en doen liewer iets”, is een van die gevaarlikste argumente om die aandag weg te trek van die deurlopende versaking van die beginselbenadering van rasseskeiding en aandag eerder te vestig op simptoombehandeling wat weinig indien nie geen voordeel inhou vir ons vryheidstryd nie!

Laat ons Afrikaners nou maar ten enemale besef dat as ons geregtigheid verlang, ons ongeregtigheid moet teëgaan op ‘n wyse wat in verhouding is met die ongeregtigheid wat op ons aangelê is, met geen ander doel as om ons van die verhoog van die geskiedenis af te vee nie! Die boodskap wat moet uitgaan, is dat ongeregtigheid ‘n misdryf is wat bekamp moet word. Ons moet ondubbelsinnig wees dat niks van ons gevat sal word sonder die uiterste vorm van weerstand nie. Dit moet nie ydel wees nie maar gerugsteun deur goeie voorbereiding in die omgewing waar ons woon en die omgewing aan ons bekend is. Nie wegtrek en terugkom na besittings wat beset is waardeur volgens die huidige wetgewing, ‘n reg van verblyf gevestig is wat jare en honderde duisende rande in regskoste kan verg en moontlik in elkgeval nie sal slaag nie.

Dit was mnr. Jaap Marais van die Herstigte Nasionale Party wat voorspel het dat ons volk bymekaar gedwing gaan word, of ons bymekaar wil wees of nie! Wanneer die onbeheersde grondgrypery deur die massa opgesweepte swartes begin, is mnr. Marais se stelling die pad wat gevolg moet word. Daarvoor moet ons nou al reeds voorberei. Ontkenning en onge-ergdheid oor wat ooglopend verkeerd is, stel ons vrouens, ons kinders en ons volk bloot aan die uiterste ellende! Vir behoud, beskerming en vryheid moet ons in verset wees teen dit wat ons bedreig, uit watter oord dit ookal op ons aangelê word.

Nie met vrees vir getalle, nie onverantwoordelik, nie met die gedagtes van vlug of volkstate wat by implikasie reeds aandui dat ons Suid Afrika prys gee, nee! Verset teen onreg is ons reg! Die onreg van leuens dat ons dit waarvoor ons en ons voorgeslagte met ywer en vaardigheid bekom het, gesteel het, moet met dieselfde vuur beveg en as leuens bewys word! Hoewel daar kastig grondwetlik en op wetmatige wyse gehandel wil word om ons goed te vat, is dit niks anders as ‘n stryd van die sterkste wat sal oorleef nie!

Of dit sonde is, of dit pedofilia is, of dit grondgryp sonder vergoeding is, indien ons ons nie daarteen verset nie, sál dit ons oorweldig! Kom laat ons opstaan om getel te word met ons oë gerig op ons Hemelse Vader wat ons by Magersfontein, by Amajuba, by Bloedrivier gelei het, ook teen oorweldigende getalle! Want vir Hom kom dit nie daarop aan om deur baie of deur min te verlos nie! Glo ons dit??