Afrikaner

BLANKE BEJAARDES IN OUETEHUISE DEUR EFF GETEIKEN

Onluste by huis DavidtzBy die bekende ouetehuis in Pretoria, Huis Davidtz was daar chaos toe die swart werkers Woensdag 1 Augustus 2018 oor hoër lone begin staak het en skynbaar die EFF gekry het om te kom betoog.

Die EFF met hulle vooropgestelde aanname dat hulle reeds ‘n oorlog teen die Afrikaner gewen het en dus kan maak en breek soos hulle wil, het toegang tot die ouetehuis verkry en diegene wat wou werk se toegang tot die gebou versper.

Soos gewoonlik het die polisie net kom staan en kyk en nie ‘n vinger verroer om die EFF te verwyder nie. Malema se aanspraak dat die weermag en polisie sy mense is, blyk dus substansie te hê.

Bejaardes wat hulpeloos was het skynbaar vir meer as drie dae sonder enige sorg, wat skoonmaak en kos insluit, moes klaarkom! Die 144 sterftes in die Esidimeni slagting, saamgelees met gebeure in ouetehuise waar blanke bejaardes aan swartwerkers se sorg blootgestel is, begin ‘n patroon van mishandeling vorm. Esidimeni kon voorkom gewees het volgens David Makhura indien Qoedani Malhangu betyds opgetree het. In sy vergadering was haar opmerking egter dat die sterftes normaal is. Die regime moes 1.2 miljoen rand uitbetaal aan familie volgens ‘n hofbevel.

Dit het tyd geword dat die swart werkers wat nou allerhande eise begin stel en dan nog toegang het om ons bejaardes te mishandel, vervang moet word met blankes uit die blanke plakkerskampe!

Die miljoene swartes wat vir honderde jare deur blanke huishoudings van ‘n inkomste voorsien is deur aan hulle ‘n heenkome te bied, moet deur hierdie soort ondankbare optrede eenvoudig ontslaan word! Dit het dringend noodsaaklik geword dat blankes na hulleself en hulle afhanklikes sal begin omsien! Die aanslag op die Afrikanervolk is ‘n totale aanslag! Die verweer daarteen is egter in óns hande!