Afrikaner

KVHV VOORSITTER FILIP BRUSSELMANS: GESLAGSVERANDERING KAN NOOIT 'N OPSIE WEES NIE

filip brusselmans

BOHAAI OOR UITSPRAAK DAT HIERDIE DAAD OORGAWE IS AAN DIE ABSURDE

Daar het baie bohaai ontstaan omdat mnr. Brusselmans,voorsitter van die Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond, die besluit van die joernalis Boudewijn van Spilbeeck om voortaan as vrou deur die lewe te gaan 'n absurditeit genoem het. Daar is linkses wat verontwaardig en vies is want hulle voel dit is normaal as 'n man 'n vrou word of 'n vrou 'n man. Hulle is van mening dat geslagsverandering net getuig van moed. Na aanleiding van die uitsprake sal ons aan die voorsitter vrae stel.

"Meneer Brusselmans u heeft heel wat ophef veroorzaakt met uw verklaring dat geslachtsverandering een overgave is aan het absurde. Kunt u dit wat nader duiden?"


"De verklaring die ik heb geschreven is in naam van KVHV-Antwerpen, het behelst dus niet enkel mijn mening, maar die van onze vereniging. Wij vonden het nodig toch een weerwoord te bieden tegen de louter positieve berichtgeving van de media uit. Ze deden alsof elke Vlaming de aangekondigde geslachtsverandering zonder gemaar aannam en niemand nog maar de minste bedenking had. Uiteraard beseffen wij dat dit helemaal niet het geval is en vonden we het nodig dat er een debat gevoerd werd. Door onze reactie is dat debat er dan ook gekomen en werd het duidelijk dat de meningen van de Vlaming verdeeld waren.”

"De pers is volgens u ook debat aan het verheerlijken van dit soort absurditeiten.  Is het dan zo dat de media dit toejuichen?"

kvhv antwerpen"Zoals reeds vermeld, heeft de media enkel positief bericht, tot voor onze reactie. Een geslachtsverandering is een individuele zaak en dient geen voorpagina nieuws te worden en al zeker niet gebombardeerd tot rolmodel van onze “verdraagzame samenleving”.”

"Kunnen we stellen dat door links iets wat normaal is abnormaal wordt gevonden en vice versa?"

"Ik denk niet dat dit een louter links fenomeen is, men vindt deze manier van denken in alle strekkingen terug. De SJW’ers in onze maatschappij verafschuwen alles wat door ons normaal gevonden is (kijk maar naar de anti-hetero bewegingen in de VS) en willen heel onze maatschappij op z’n kop zetten.” (ns: SJW'ers= Social Justice Warriors dws. die sg. politiek korrektes)

"Heeft een en ander te maken met de Godsverlating waardoor mensen een moreel kompas missen en denken alles maar te kunnen doen?"

"Uiteraard. Door het wegvallen van het Katholicisme in het dagdagelijkse leven, vervagen de normen en waarden van de mensen. Als men niet gelooft, is het moeilijker een doel of leidraad te vinden in het leven. Onze fundamenten zijn gebouwd op de Katholieke leer. Wanneer men de fundamenten van een samenleving wegneemt, stort het hele kaartenhuisje in. Dat is niet verwonderlijk te noemen.”

"Er is een  heftige discussie losgebrand op sociale media over het feit dat u dit aan de kaak stelde. Wat werpt men u allemaal voor de voeten?"

"Daar zou ik een boek over kunnen schrijven (lacht). Men verwijt mij te leven in de middeleeuwen, een klassiek argument van de progressieven. Ze doen alles wat nieuw is voor als beter en hebben de drang al het bestaande weg te vegen. Wanneer iemand zich hier vragen bij stelt, schilderen ze u af als ouderwets. Ach, ze doen maar.

Sommige mensen gaan nog verder. Ze noemen me een racist en neo-nazi, men mag mij eens uitleggen wat dat met deze kwestie te maken heeft. Het is een wederkerend fenomeen: wanneer men geen argumenten meer heeft, gebruikt men Hitler, het is een klassieker.

Er zijn ook mensen die openlijk vragen of iemand van mijn hoofd een darts bord kan maken en andere hebben dan weer gebeld naar mijn vorige werkgever om mijn ontslag te vragen, anders organiseren ze een boycot. Ik laat het niet aan mijn hart komen, ik heb een brede rug, met of zonder dartspijlen.”

"Is men voornemens om gerechtelijke stappen tegen u te ondernemen vanwege vermeende discriminatie of belediging?"

"Voor zover ik weet niet, nee. Ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren, wij (KVHV) hebben niks illegaal gedaan of niemand in persoon geviseerd. Wij hebben enkel een andere stem laten horen, niks strafbaar aan. Maar breng ze nu niet op ideeën hé ?

"Zou men ook zo hysterisch en furieus gereageerd hebben indien een moslim. 'geestelijke' kritiek had gehad op de geslachtsverandering van dhr. van Spilbeeck?"

"Waarschijnlijk niet. De moslims worden vaak als kwetsbaar geprofileerd en worden gepamperd behandeld. Ik vond trouwens dat ze in deze kwestie opvallend stil waren, de media heeft dan ook bewust niet naar hun mening gevraagd. Het zou een patstelling blootleggen bij de progressieven die tegelijk open grenzen en respect voor de meningen en religies van de nieuwkomers beargumenteren, maar anderzijds ook een ultra-progressief ethisch beleid voorleggen, dat botst.

"Heeft de betrokken persoon zelf al gereageerd en zo ja wat was zijn reactie?"

"Neen en dat hoeft ook niet. Onze reactie was helemaal niet bedoeld tegen de journalist, maar zijn ‘outing’ was enkel de aanleiding van de polemiek waar wij op wensten te reageren.”

"We danken u hartelijk voor dit vraaggesprek en wensen u Gods rijke zegen toe".

"Ons vir jou, Suid-Afrika”