1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6657623

Besoekers aanlyn

Ons het 26 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

DIE AVP NEEM 2017 IN OËNSKOU

Danie VarkevisserDie beste van 2017 vir die Afrikanervolk is dat sommige van ons dit oorleef het! Die slegste is dat die gedeelte van ons volk wat dit oorleef het steeds só verdeeld is en ontvanklik is vir allerhande strooihalms, dat verdeeldheid steeds ons grootste vyand is!

Met net elf dae van 2017 wat oorgebly het, is dit raadsaam om terug te kyk na wat bereik is in ons Afrikaner se stryd om weer vry en onafhanklik te wees. Om dan die slaggate te vermy en te bou op wat positief was.

Onderhandelings met die regime, die VN en Internasionale gemeenskap het niks positiefs opgelewer wat ‘n bydrae tot ons Afrikanervolk se vryheidstryd gelewer het nie. Inteendeel het dit verwagtings geskep wat nie haalbaar was nie en waarteen telkens gewaarsku was dat dit óns aanspraak op Suid Afrika as Afrikanereiendom verswak terwyl dit die Swartras se aanspraak en leuens dat ons dié land van hulle gesteel het, versterk.

Verder het die versoeke vir sterker dryf vir selfbeskikking van Constand Viljoen en sy Duitse vriend aan Orania, die memorandum van ooreenkoms van Afriforum met Orania, die akademiese vertoë van Professor Koos Malan dat ons moet territorialiseer, die kwessie van ‘n eie volkstaatjie iewers, deur die regime bepaal van waar en hoe groot, saam met die verkiesing van die VVK, die stigting van die Boere Afrikaner Volksraad sonder mandaat,was alles in die wind! Ons het niks daardeur bereik in terme van vordering in ons stryd om vry te wees nie, maar dit het die indruk geskep dat daar wel in belang van die Afrikaner opgetree word! Die feitlike waarheid is egter dat daar soos met die grensoorlog, tyd vir die vyand gekoop is om sy greep te verstewig!

Wat wel daarin geslaag het om bo-oor verskille die Afrikaner se emosie gaande te maak was Steve Hoffmeyr se sing van die Stem en die optog teen plaasmoorde. Dit is jammerlik al. Slegs emosie gaande gemaak maar geen effektiewe opvolgwerk in belang van ons vryheid nie.

Die onlangs afgelope verkiesing van ‘n nuwe Nasionale Uitvoerend Komitee vir die ANC (NEC), was ‘n interressante afêre. Ongeag watter kundige politici die mening toegedaan is dat Ramaphosa se meerderheid van 188 oor die Zoeloefaksie ‘n positiewe deurbraak is, is die etniese verdelingslyne skerp getrek en die potensiaal vir konflik met grade verhoog!

Pogings tot volkseenheid in die verlede verleen helderheid oor wat kan werk en wat nie. Die verdeeldheid onder Afrikaners na die Anglo Boere Oorlog is deur Genls. Botha en Smuts probeer besweer  deur hulle konsilliasiepolitiek. Dit het egter misluk as gevolg van  die oordrewe klem op die vreemde, in teenstelling met die eie volk en vaderland.

Die poging van Genl Hertzog in 1933 om die strydende faksies , nl. Die SAP en NP in een party saam te smelt, nl. Die VP, het ook nie geslaag as gevolg van die politieke verskille wat wydlopend was nie.  Dit was dr. D.F. Malan wat besef het dat eenheid slegs verkry kon word deur mense wat dieselfde innerlike oortuiging gehad het oor wat reg en wat verkeerd was. Die leier wie se strewe dit was om die Afrikanervolk as ‘n hegte eenheid bymekaar te bring en te hou, sou moes kies tussen wat reg was en wat verkeerd was en die volk dan op die pad van reg en geregtigheid te lei, sonder vrees vir die teenkanting, al was dit in omvang, wêreldwyd!

Daardie ingesteldheid het in 1948 sukses gebring tot en met die sluipmoord op dr. Verwoerd. Daarna het swig en toegee aan eise wat nooit opgehou het nie, beginsels begin vervang deur wat die wêreld volgens húlle oordeel gedink het reg is, terwyl hulle geen kennis van ons omstandighede gehad het nie. Wat bv. In Europa gewerk het, het in Suid Afrika glad nie gepas nie! Ons beleef vandag die futiele toepassing van wat die wêreld gedink het reg is teenoor wat ons uit ondervinding gewéét het, chaos en vernietiging sou bring wat in ons omstandighede verkeerd sou wees!

As dit dan reg is dat die Republiek van Suid Afrika die Afrikaner se land is omdat  ons verskeie kere oorloë daarvoor geveg en gewen en verloor het, en as dit reg is dat ons aan ander volke  gun wat ons vir ons eie volk opeis, nl. dat elkeen die reg het om oor homself te regeer volgens sy eie aard en sy eie behoefte binne sy eie vaderland, dan is dít die beginsels waarop ons as Afrikanervolk moet bymekaarkom vir 2018!

Daar is mense wat die mening toegedaan is dat Suid Afrika nie net die Afrikanervolk se eiendom is nie. Die AVP sê dit is ‘n verkeerde aanname en ons kan daarmee nie saamstem nie. Daar is nog ander wat van mening is dat ons moet saamwerk met die regime om die huidige stelsel te probeer maak werk. Ons sê nogmaals dat dit ‘n verkeerde uitgangspunt is wat nie op die reg basseer is nie en kan ons daarmee ook nie saamstem nie.

Die aanvaarding van ‘n volkstaat iewers is ‘n klaaglike afstanddoening van Suid Afrika as ons land en nie op wat reg is gebasseer nie. Daarmee kan ons ook nie saamstem nie. Om te aanvaar dat die huidige toestand onomkeerbaar is, is gelyk aan abdikasie en ‘n bejammerenswaardige gebrek aan geloof!

Die sterkste vorm van verset onder die omstandigheid wat geskep is om ons uit te wis as ‘n volk, is om nie die toestand te aanvaar nie. Ons moet noodwendig sekere  omstandighede verdra, maar ons moet daarteen in verset bly omdat dit ‘n onreg is wat ons sal moet verander wanneer die tyd daarvoor reg is. Daarvoor moet ons dus innerlik op mekaar afgestem  wees uit oortuiging dat dit reg is!

Mag u in oordenking en ernstige verootmoediging voor ons Hemelse Vader uself geestelik voorberei om te staan vir wat reg is en in verset te kom teen dit wat ooglopend verkeerd is. Daar is nie kortpaaie in die politiek nie.  Politiek is ook ‘n vorm van oorlog! ‘n Oorlog sonder koeëls wat net so gevaarlik en dodelik kan wees as ‘n konvensionele oorlog met die mees moderne wapentuig beskikbaar!

Ons het in belang van die ganse blankedom as voorpos in Afrika gevestig geraak, nie omdat ons dit so beplan het nie, maar omdat dit so beskik is! Die ganse Europa en die res van die blankedom is huidig onder beleg deur die multikulturele poorte wat hulleself ge-open het en nou sukkel om toe te kry! Ons het die antwoord gehad en dit suksesvol toegepas in weerwil van die wêreld se teenkanting.

Laat ons uit innerlike oortuiging oor dit wat reg is, ons gereedmaak om ons verantwoordelikheid waarvoor ons geroep is, in 2018 te begin nakom in eensgesindheid met mekaar as ‘n geroepe volk in Afrika! 

 

Danie Varkevisser

Leier van die AVP

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie