1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6707499

Besoekers aanlyn

Ons het 30 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

AS JOU OOG DAN VERKEERD IS

BybelLukas 11:33-36

Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, is jou hele liggaam ook verlig; maar as dit verkeerd is, is jou liggaam ook donker. (:34).

Hoe kyk u na die lewe? Of anders gestel wat is u lewens- en wêreldbeskouing? Die regte antwoord is natuurlik dat u n Christelike lewensbeskouing het, maar hoe sou ons hierdie antwoord meet? Dit is mos maklik om te sê dat ek n Christelike lewensbeskouing het. Die toets is egter om te bepaal of my lewenswandel diensooreenkomstig of die teendeel getuig.

Die dwaling van humanisme in ons leeftyd het dit egter vir baie mense al baie moeilik gemaak om hul eie foute en tekortkominge raak te sien en te erken.

Daar is feitlik net een wet wat geld in hierdie skeefgetrekte dwaling en dit is dat jou eie wil en begeerte ten alle koste moet seëvier. Dit staan lynreg teenoor die gebod van God Drie-Enig wat bepaal dat ons as mense Hom bo alles moet liefhê en daarna is ons ook liefde teenoor onsself en ons naaste in gelyke maat verskuldig.

 

Daar is talle mense wat meen dat hulle n Christelike lewensbeskouing koester, maar hul optrede getuig egter van die teendeel. Is dit reg vir n persoon wat God bo alles liefhet om Sy gebod te oortree en die Sabbat te ontheilig ter wille van die oortydbetaling wat jy sal verdien wanneer jy op die Sabbatdag werk? Dit is nou nie dat ek geld liewer het as vir God nie, maar . . .

U is dalk nie daaraan skuldig om op die Sabbatdag te werk nie, maar wel dat u na kerk by die winkel aandoen vir die week se inkopies en dit nadat u n uur tevore na die wet van die Here gesit en luister het wat beveel dat die Sabbatdag geheilig word. U sit dalk hier tevrede en lees omdat u aan niks van voorgenoemde skuldig is nie, maar juis omdat u só uitgeput was na die vorige dag se gekuier en allerhande sportaktiwiteite en vermaak dat die Sabbatdag n goeie dag is om darem van die moegheid veroorsaak deur die uitputtende vermaak ontslae te raak. Ek kon die hele week uitsien na n rugbywedstryd, maar nie om op te gaan na die huis van die Here nie?

Ek vra vir u of dit reg is dat n persoon met n Christelike lewensbeskouing die insetting van die huwelik tussen man en vrou skend? Wanneer dinge te swaar raak is dit mos aanvaarbaar dat mense skei ten spyte van die duidelike verbod hiervan deur Jesus Christus self. En Hy antwoord hulle en sê: Het julle nie gelees dat Hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie, en gesê het: Om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees; sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees? Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. (Matt. 19:4-6).

Ons praat dan ook nie alleen van egskeiding nie, maar ook van gemeenskap buite die huwelik. Dit is mos te maklik om saam te bly en ons gaan tog in elk geval eendag trou, so wat maak dit saak? Ek veronderstel dat n moordenaar homself dan ook kan verontskuldig deur te redeneer dat sy slagoffer in elk geval eendag sal doodgaan, so waarom doen hy verkeerd om daardie lewe onregmatig te beëindig? Ek is darem nog van die ordentlike jongmanne of jongmeisies en bly darem nie saam nie. Maar hoe suiwer en kuis is u daardie kuiertjies wat u wel aflê by u kêrel of meisie terwyl u maar nog net oor-en-weer kuier?

Ek wonder hoe reg dit is dat mense met n Christelike lewensbeskouing hulself vrywillig blootstel aan die besmetting van allerhande skandelike televisieprogramme, films, internetvideo en ander vorme van vermaak? Jesus Christus leer vir Sy dissipels in Matt. 15 dat dit juis die dinge binne die mens is wat hom onrein maak en hierdie onsuiwerhede word in vers 19by die naam genoem. Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreuk, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal. En die gemiddelde film uit Hollywood is mos vry van slegte gedagtes, moord en boonop die toonbeeld van kuisheid met geen onsedelikheid wat daarin uitgebeeld word nie?!! Die karakters is boonop nie mense wat sal steel en dan die held van die verhaal sal wees nie want daarvoor is hulle mos heeltemal te eerlik en rein van lippe. Soveel so dat jy nooit n lasterlike woord in n film sal teëkom nie. Dit is seker toevallig dat ELKE LIEWE onreinheid wat in Matt. 15:19 pertinent genoem word in oormaat in hierdie vermaaklikheidswêreld is?

Dit is in hierdie dae vir ons as gelowiges só nodig om onsself gedurig tot die Lig te wend sodat ons ons lewens in die helderheid daarvan kan ondersoek. Dit sal verseker dat ons nie in die duisternis van hierdie wêreld verdwaal nie. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. (Joh. 3:20&21).

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie