1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6711990

Besoekers aanlyn

Ons het 32 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

DIE SWAARD UIT SY MOND

BybelOpenbaring 1:9-20

En in sy regterhand het Hy sewe sterre gehou, en n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. (:16).

Baie mense verkies om die boek Openbaring te vermy. Dit mag dalk wees dat die oordeel en grimmigheid hierin hul dalk verskrik en dat hulle nie daarmee gekonfronteer wil word nie. n Mens hoor ook menige Bybelstudent wat sal sê dat hierdie boek in die Bybel vir hulle moeilik is om te verstaan. Ons moet onthou dat Openbaring deel vorm van die volkome Woord van God en n grondige kennis van die hele Bybel sal baie van die verborgenhede in Openbaring vir ons oopbreek.

Ons lees in vers 16 van ons oordenking dat n skerp tweesnydende swaard uit die mond van die Seun van die mens uitgaan. Ons sal in Openbaring 2:16 verder lees van hierdie swaard waarmee die Seun van die mens stryd voer.

Bekeer jou; anders kom Ek gou na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond. Dit is vir ons volkome duidelik uit die gelese gedeeltes asook Hebreërs 4:12 dat die swaard uit Sy mond die Woord van God is. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. 

 

Ons beleef nie alleen in ons Vaderland nie, maar wêreldwyd dat daar stryd gevoer word om van die Woord van God ontslae te raak. Die Woord moet verwyder word van die staatkundige terrein. Dit sou kwansuis diskriminasie wees om een geloof bo n ander te verhef en daarom moes die Oppergesag van God ook in ons land uit die grondwet geskryf word. Daar word ywerig gewerk om die gesag van die Woord te verag en dit te verwyder, omdat mense nie die waarheid daarvan wil hoor nie. Ek wil nie hoor dat ek n gierigaard is nie! Ek wil nie hoor dat homoseksualisme verkeerd is nie. Ek wil nie hoor dat ek nie n tweede, derde, vierde of hoeveelste vrou ookal mag trou nie omdat egbreuk n sonde voor God is nie! Ek wil nie hoor dat ek nie my sake volgens reg besorg nie. Ek wil nie hoor dat ek as jongmens my drange moet beheer nie, want ek is mos jonk en moet my lewe geniet.

Wanneer daar egter droogte en ellende die land tref wil almal skielik bid tot Jesus wat nou moet red dit wat die mens in ongehoorsaamheid vernietig het. Hy blyk welkom te wees om te red en te bless wanneer die mens dit so wil, maar om Hom te eer deur Sy regverdige verordeninge in die Woord in ootmoed te gehoorsaam is nie ter sprake nie.

Daar is op hierdie stadium n fel aanslag om die Woord dan ook finaal uit skole te verwyder. Ironies genoeg dat in die sogenaamde Nuwe Suid-Afrika wat kwansuis van vrede, liefde en verdraagsaamheid aanmekaargesit is, daar so min verdraagsaamheid jeens die Christelike lewensbeskouing is. Diegene wat van die Christelike skole verskil sal nie maar hul eie rigting gaan en hul eie skole op hul nie-Christelike manier bedryf en die Christelike skole met rus laat om dieselfde te doen nie. Nee! Die Christelike skole moet wegdoen met hul Christelike etos! Die Woord moet verwyder word. Dit klink amper na die eggo van die kreet by Golgóta.

En so begin die eerste geluide gemaak word dat predikers dalk eersdaags sal moet registreer om dan ook op hierdie wyse die Woord van God te probeer aan bande lê. Allerhande redes word hiervoor aangevoer, maar as grondslag daarvan lê weereens die beskerming van n goddelose grondwet teen die waarheid van die Woord van God.

Dit bly vir die goddelose maar swaar om met die Woord van waarheid gekonfronteer te word. Ons moet egter nie vreesbevange en moedeloos raak en dink dat ons die eerste geslag is wat hierdie stryd voer nie. Die Psalmdigter het alreeds in Psalm 2 hierdie selfde stryd pragtig omskryf. Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die HERE en teen sy Gesalfde en sê: Laat ons hulle bande stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp! Hy wat in die hemel woon, lag; die HERE spot met hulle. (:2&3).

Ons as gelowiges het die verantwoordelikheid om in gehoorsaamheid aan die Woord ook deur ons lewenswandel die woord te verkondig. Op hierdie wyse sal ons op n deurlopende grondslag die goddelose met hierdie waarheid konfronteer al sou hul dan poog om die Woord uit die samelewing te verwyder. As hulle dan hul ore toestop, laat hulle die boodskap met hul oë raaksien!

Dit is alles behalwe aangenaam om te aanskou hoedat dit wat vir ons as gelowiges baie kosbaar en heilig is deur die heidendom verfoei, vertrap en verag word. Laat ons egter vir geen oomblik daaraan meedoen nie, maar veel eerder onsself des te meer toespits om in groter eerbied en gehoorsaamheid ons Koning te eer.

Uiteindelik moet ons ook nie ons hoofde in moedeloosheid laat hang as mense wat oorwin is nie, want ons weet dat die Woord sal regeer. Ons weet dat Jesus selfs die dood oorwin het en dat Hy tot in ewigheid leef. Ons kan by Hom skuil in hierdie stormagtige tye met n geloofsvertroue dat Hy in Sy alwysheid die regte tydstip sal aangryp om die goddelose regverdig te oordeel. Hy sal teen die goddelose stryd voer en ook uiteindelik as Oorwinnaar uit die stryd tree.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie