1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6711891

Besoekers aanlyn

Ons het 33 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

VF-Positief: Deurbraak vir Afrikaner op internasionale toneel (Het dit regtig énige betekenis vir die Afrikanervolk? AVP)

VF positiefHierdie soort joernalistiek wat gerig is op die skep van verwagting wat nooit sal realiseer nie, is seker een van die verwerplikste propaganda metodes wat van meet af aan deur sogenaamde “regse” politieke organisasies gebruik word om die Afrikaner te paai dat daar in hulle belang opgetree word terwyl die teendeel waar is.

Die VF Positief (soos in HIV positief) is ‘n gekontamineerde beginsellose politieke party wat terminaal besmet is met ‘n gees van misleiding waarmee ‘n deel van ons volk op sleeptou geneem word.

Organisasies wat in hierdie berig genoem word was die Afrikaner nog nooit goedgesind nie. In teendeel, nog altyd uiters vyandig gesind!

Stellings soos: “ goedgeformuleerde resolusie”,.... “ Groenewald het o.m. in 'n gedetailleerde uiteensetting”, ..... “selfbeskikking dui op die regsreg van mense”.....”Selfbeskikking is 'n kernbeginsel van die internasionale reg, voortspruitend uit die gewoontereg van die internasionale reg”, is alles ‘n fluit in ‘n stormwind!

Al die bepalings waarna verwys word bestaan al lank en het in 23 jaar vir die Afrikanervolk wie se dilemma wêreldkundig is niks beteken nie en sal ten spyte van Groenewald se uiterste pogings niks anders beteken vir ons volk as hierdie opskrif van “deurbraak” nie. Ons heil lê nie by die internasionale toneel nie! Hulle handveste, verdrae en internasionale regsbeginsels het nog nooit en geld ook nievandag vir die Afrikanervolk nie!

Selfbeskikking, soos met die volkstaatgedagte, is bloot sommige “regses” se propagandaterme wat die bestaansreg van sekere politici moet regverdig. Vir die Afrikanervolk het dit géén waarde anders as totale verknegting binne ‘n swartbeheerde politieke diktatuur nie.

Geskryf deur  Redaksie 06 Julie 2017

VF positief SE DEURBRAAK

'n Groot deurbraak vir die Afrikaner op die internasionale toneel is pas by die algemene vergadering van die Unrepresented Nations & Peoples Organisation (UNPO) in Edinburgh, Skotland, gemaak toe 'n goedgeformuleerde resolusie oor die huidige opset van die Afrikaner in SA aanvaar is op voorstel van die leier van die VF Plus, dr. Pieter Groenewald. UNPO, wat in 1991 gestig is, het 150 lede en verteenwoordig na raming honderde miljoene mense wêreldwyd. Groenewald het o.m. in 'n gedetailleerde uiteensetting gesê selfbeskikking dui op die regsreg van mense om hul eie lot in die internasionale orde te bepaal. Selfbeskikking is 'n kernbeginsel van die internasionale reg, voortspruitend uit die gewoontereg van die internasionale reg en word erken as 'n algemene beginsel van die reg soos vasgelê in 'n aantal internasionale verdrae. Selfbeskikking van volke (“peoples”) word verskans in art. 2(7) van die Handves van die Verenigde Nasies (VN), asook in die Internasionale Deklarasie op Burgerlike en Politieke Regte,” aldus Groenewald. Groenewald het daarop 'n mosie ingedien waarin UNPO versoek word om ondersoek te doen na o.m. vergrype deur die ANC-regering oor 'n wye spektrum, die aftakeling van die land se ekonomie, korrupsie, die marginalisering van minderheidsgroepe, rassepolarisasie en die lot van die boeregemeenskap in Suid-Afrika. Die mosie is algemeen aanvaar. Hier is sprake van “mense”,” peoples” en” burgerlike” regte. Dit is ‘n veelrassige organisasie en maak soos dit vir my lyk nie voorsiening vir aparte volke nie. Verder is enige prestasie op internasionale vlak wat nie voorsiening maak vir rasseskeiding nie, van geen waarde vir ons volk nie. Slegs ‘n dieper verbintenis tot aanvaarding van rasseintegrasie

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie