1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6712030

Besoekers aanlyn

Ons het 30 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

NEUTRALE GODSDIENS-SKOLE?

deur Leonard van der Dussenprof fika 2

Die kampusrektor van die NWU Potchefstroomkampus, professor Fika Janse van Rensburg het op 6 Junie 2017 ‘n openbare gebed gedoen op die kampus vir studente in die eksamens. As so iets in Afrikaanse konteks gebeur, was dit voorheen onnodig om te verduidelik dat hierdie gebed gedoen is aan die drie-enige ware God en in die Naam van Jesus Christus gebid is en des te meer, as daar op die kampus van die gewese PU vir CHO (Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys) gebid word, was christelikheid vanselfsprekend.

Hierdie gebedsgeleentheid was egter anders: daar is by dieselfde geleentheid ‘n Moslem-gebed gedoen; die Christen omarm letterlik (foto’s in die Potchefstroom Herald) en figuurlik die Moslem, waar laasgenoemde nie die Bybel, die Woord van God bely nie, en Christus misken.

Die uitspraak in die godsdiens-in-skole-hofsaak word tans (Junie 2017) afgewag nadat die saak in Mei 2017 aangehoor is. Hierdie hofsaak handel daaroor of ‘n openbare skool homself met ‘n godsdienskarakter mag tipeer. Die ses skole wat voor die hof gedaag is, het almal ‘n verklaarde christelike inslag, en as die skyn afgestroop word, is die vraagstuk of skole hulself as christelik mag tipeer, en noodwendig dan christelike godsdiens in die skool beoefen, soos om tot die enige ware drie-enige God te bid en dat Christus as die enigste verlosser bely word.

Die hofsaak is nie geargumenteer met die meriete en waarheid van spesifieke godsdienste nie (en sonder christelike belydenis), maar met die regte van mense, groepe en gemeenskappe volgens die Suid-Afrikaanse grondwet en wetgewing. Die verweerders het in die verwere daarop gesteun dat hulle nie mense benadeel, uitsluit of afbrekend behandel in die godsdiens-uitlewing in die skool nie en dat godsdiensbeoefening vrywillig is. Dit is ook duidelik gestel dat daar nie afbreking van godsdienste plaasvind nie, en dat religie – kennis van verskillende godsdienste – in die skole geleer word.

Is die voorbeeld wat professor Janse van Rensburg op ‘n grasperk van die bakermat van christelike hoër onderwys op die gewese PUK-kampus nou gestel het, die beskrywing van hoe godsdiensbeoefening in openbare skole gaan lyk om godsdienste met gelykheid te behandel? Dit bring ‘n nuwe konsep na vore, naamlik neutrale godsdiens-skole.

Instellings soos die Instituut vir Christelike Onderwys (ICO) en die Beweging vir Christelik-volkseie Onderwys (BCVO) neem standpunt teen neutrale onderwys en dus neutrale skole in. Baie Afrikaans-mediumstaatskole kom uit ‘n lang christelike tradisie en neem self ook standpunt in om as christelik, en dus nie neutraal nie, bekend te staan, soos die ses skole wat voor die hof gebring is. Die konsep was dat ‘n skool of ‘n sekere godsdiensinslag het, of neutraal is. Die moontlikheid van ‘n neutrale godsdiens-inslag tree egter nou na vore.

Die wyse waarop die verweer in die hofsaak nie Christelike belydenis ingesluit het nie, maar net op dieselfde grondslag as waarop die klagte gebring is, naamlik grondwetlike menseregte en ‘n beroep op neutraliteit in openbare instellings, gevoer is, tesame met die ondernemings van respek vir ander godsdienste asook die ondergeskikstelling van ‘n bepaalde skool se inslag volgens die meerderheid van sy gemeenskap se mening, pleks van ‘n geloofstandpunt, is in ooreenstemming met die NWU Potchefstroom se kampusrektor se werkswyse en menings dat onderlinge respek bedoel dat elkeen om die beurt tot sy god bid by dieselfde geleentheid. Die christelike skole het ‘n prentjie geskets van byvoorbeeld christelike saalopening met die keuse aan leerders oorgelaat om dit by te woon of nie, en om diegene wat dit nie wil bywoon nie aktief te beskerm en die onderneming om by al die leerders begrip vir mekaar se godsdienste te kweek. Die lyn tussen hierdie verdraagsaamheid en om uiteindelik gesamentlik te bid, is dun.

Met ‘n predikant met ‘n openbare profiel soos professor Fika Janse van Rensburg se voorbeeld om gesamentlike gebede te reël en daaraan mee te doen, is neutrale-godsdiensskole ‘n waarskynlikheid. Dalk is dit beter as die hof beslis dat openbare skole nie ‘n godsdienstige karakter mag aanneem nie, as dat hulle neutrale godsdiens-skole word en God se eer so aangetas word as Sy Naam aangeroep word saam met afgode.

Diegene wat dink dat so iets “nie by ons skool sal gebeur nie”, moet oorweeg wat reeds in die lewensoriëntering en die voorgeskrewe kurrikulum ingesluit is insake neutraliteit om van alle sogenaamde godsdienste te leer. Die kinders is reeds aan neutrale godsdiens blootgestel. Selfs die Akademie Reformatoriese Opleiding en Studies (AROS) het Religieuse Studies as vak in die opleiding van onderwysers.

Dit is nie meer net die uitspraak in die hofsaak oor godsdiens in skole wat afgewag word nie. Daar word ook nou gekyk wat die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) gaan doen insake professor Janse van Rensburg - ‘n bekende predikant in hierdie kerkverband se geledere – se optrede en of dit in stilte onaangespreek gaan verbygaan.

Die neutrale godsdiens-skool is ‘n slegter opsie as ‘n neutrale skool wat geen godsdiens beoefen nie; maar dis nog veel beter om hard te werk om meer en beter christelike skole los van die staat op te rig en uit te bou.

Exodus 20:3 – “Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie”.

Leonard van der Dussen

15 Junie 2017

Lyttelton, Centurion

Epos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.          Selfoon: 0825732732     Web: www.saonderwys.wordpress.com

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie