1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7229137

Besoekers aanlyn

Ons het 14 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

SPOEDDEBAT PARTY VIR DIE VRYHEID OOR GEBREEKTE KRUISE OP CHRISTELIKE SKOLE

elias van heesMNR. VAN HEES: "ONS CHRISTELIKE TRADISIES STAAN OP DIE SPEL OMDAT DIT MOSLEMS PLA"

Dit is jare lank 'n Nederlandse en Vlaamse tradisie dat kinders 'n kruis meedra in 'n optog om op hierdie wyse uiting te gee aan die Paasfees. Drie dae gelede het christelike skole in die stad Den Haag besluit om die bokant af te kap sodat moslemse kinders nie moeilikheid sou kry as hulle met die kruise loop. Die Party vir die Vryheid is baie ongelukkig oor daardie dwaasheid en het 'n spoeddebat aangevra. Ons het 'n vraaggesprek met mnr. Elias van Hees van die Haagse PVV faksie.

"Meneer van Hees wanneer vernam u voor het eerst van het afbreken van het bovenste deel van de kruizen?"

"Op woensdagochtend 12 april, nog voor 7:00 uur in de ochtend, toen ik het Algemeen Dagblad las.”

"Wat was het eerste dat in u opkwam toen u dit hoorde?"

"Dat dit past in het patroon van islamisering en multiculturalisme, waardoor onze Nederlandse tradities onder druk staan. Jaren geleden was er al commotie over het wel of niet plaatsen van een kerstboom in de Haagse Hogeschool. Dit zou tegen het internationale karakter, lees: de multicultuur, indruisen. Te gek voor woorden natuurlijk en de kerstboom kwam er na alle ophef alsnog. Ook het Sinterklaasfeest mét Zwarte Piet ligt onder vuur en wordt aangepast van bovenaf. Het zijn slappe bestuurders in Nederland die deze kaalslag mogelijk maken, doordat ze de Nederlandse cultuur niet willen beschermen uit angst politiek incorrect te zijn. De omgekeerde wereld!"

"Weet u misschien hoeveel scholen deze aanpassing hebben gedaan?"

"Het afbreken van de paastakken vond plaats op één school en tot dusver is dit voorbeeld door niemand weersproken. Ook legde 't Palet, een school uit de Schilderswijk bij het paasontbijt een link met de Koran. Dit zijn twee voorbeelden die in mijn ogen een zeer verkeerd signaal afgeven. Het kerstdiner heet op veel scholen nu eindejaarsdiner. Hoeveel scholen aanpassingen doen is lastig vast te stellen, ook omdat ze dit dikwijls niet aan de grote klok hangen".

"In welke Haagse wijk bevindt deze school zich?"

"De protestantse school O3 ligt in de Rivierenbuurt, in het centrum van de stad, op loopafstand van de Schilderswijk".

"Heeft u als PVV fractie contact gezocht met de betrokken schoolbesturen om hun tekst en uitleg te vragen, en deze te bewegen met deze knieval richting islam te stoppen?"

"Nee, wel hebben wij het stadsbestuur van Den Haag opgedragen dit te doen. Helaas was hiervoor geen enkele steun in de gemeenteraad: de PVV stond helemaal alleen".

"Het schijnt dat er slechts eén islamitische ouder bezwaar heeft gemaakt over dat christelijke kruis en dat dit gewerkt heeft als een katalysator. Kunt u dit bevestigen?"

"Dat weet ik niet maar waar het om gaat is dat het op nota bene Christelijke scholen vanzelfsprekend zou moeten zijn dat daar het paasfeest gevierd wordt. Ouders van leerlingen die een ander geloof hebben, hadden dit dus van tevoren kunnen weten. Het enige wat een schooldirecteur moet doen is staan voor zijn zaak en zijn leraren".

"Toont deze zoveelste aanval op de Nederlandse tradities aan dat er blijkbaar meer niet van oorsprong Nederlandse kinderen als Nederlandse kinderen op christelijke scholen zitten?"

"Het grootste probleem is dat decennialang niet is geëist van nieuwkomers dat ze zich aanpassen aan ons, dat ze dus assimileren. Dit in combinatie met ongebreidelde migratie (vanuit islamitische landen) heeft er voor gezorgd dat onze tradities reeds lang onder vuur liggen".

"Wie is volgens u op de eerste plaats verantwoordelijk voor de islamisering van wijken als het Transvaalkwartier en de Schilderswijk om er maar twee te noemen?"

"Slappe bestuurders die hebben geweigerd ons land te beschermen tegen immigratie en de daarbij komende islamisering".

"Wanneer vind dat spoeddebat plaats?"

"Dit heeft reeds op 13 april plaatsgevonden. We hebben toen voorgesteld dat de wethouder van onderwijs in Den Haag in gesprek zou gaan met Christelijke scholen over het paasfeest.".

"Wat is uw inschatting. Zal men uw bekommernis serieus nemen en zo ja worden die scholen dan teruggefloten?"

"Nee, het is dus totaal niet serieus genomen. En kennelijk gooien ook de Christelijke partijen in deze stad onze cultuur liever ten grabbel aan de islam, dan te staan voor hun zaak. Heel treurig en laf en deze mensen verraden hun eigen cultuur".

"In beide wijken schijnt het salafisme hoogtij te vieren en zijn de talloze ' incidentjes' in de Afrikaanderstraten in het Transvaalkwartier niet van de lucht. Vooral de Paul Krugerlaan en De la Reyweg zijn nogal eens negatief in het nieuws. We zouden ons kunnen voorstellen dat dit ook al een reden is om alles wat christelijk is uit te willen bannen. Deelt u deze conclusie?"

"Bepaalde mensen zullen inderdaad pas rusten als al onze Nederlandse- cultuur en tradities compleet zijn vernietigd en hier knokken we als PVV elke dag tegen, ook in Den Haag".

"We danken u hartelijk voor dit gesprek en wensen u heel veel succes toe bij het terugdringen van de islam ideologie uit uw stad".

"Dank u wel voor deze woorden. We zullen er inderdaad alles aan doen om Den Haag hiertegen te beschermen".

Onderwerp: Mondelinge Vragen

1.      Is de wethouder bereid, nu docenten dit niet meer doen of mogen doen, onze christelijke tradities, normen en waarden in het Haagse onderwijs te beschermen? Zo ja, op welke manier?

2.      Is men op scholen in Den Haag zo bang dat het vieren van het belangrijkste Christelijke feest op nota bene Christelijke scholen onmogelijk wordt?

3.      Heeft het college contact gehad met scholen(koepels) naar aanleiding van de berichtgeving? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat waren hiervan de uitkomsten?

4.      Is het college bereid om met Haagse scholen(koepels) in gesprek te gaan en te inventariseren in hoeverre een fatsoenlijke paasviering op christelijke scholen wordt bemoeilijkt dan wel gefrustreerd en hierover te rapporteren aan de raad?

Ons voorstel kreeg dus geen enkele steun van andere partijen, zelfs niet van Christelijke.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie