1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6711997

Besoekers aanlyn

Ons het 31 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

IS U LEWE SINVOL?

Bybel1 Kor. 2:1-16

“Want wie het die sin van die Here geken, dat hy Hom sou kan onderrig? Maar ons het die sin van Christus.” (:16).

Daar is seker min mense wat hulself nog nie die vraag afgevra het wat dan eintlik hul doel hier op aarde is nie. Daar is diegene wat reken dat hul doel is om die hoogste moontlike prestasies in die lewe te bereik en dan ook diegene wat dink dat hul doel maar is om soveel rykdom as moontlik in ‘n leeftyd bymekaar te skraap. Ons kry ook te doen met diegene wat dink dat die beste ding hier op aarde is om soveel moontlik pret te hê omdat jy mos net eenmaal leef. Daar is dan ook diegene wat nie enige spesiale doel vir die mens hier op aarde insien nie en ook nie die moeite doen om hierdie saak verder na te speur nie. Dit is diegene wat maar net doelloos deur die lewe dobber.

 

Die gelowige kinders van God is diegene wat in hul diepgaande soeke na hul doel hier op aarde waarlik met die lewende God kennis gemaak het. ‘n Kennis van God leer vir ons dat lewe ‘n gawe van God is en daarom het ons elkeen die verantwoordelikheid teenoor Hom om die beste van ons lewe te probeer maak. Om die beste van die lewe te maak beteken egter nie om nooit foute te maak of sondeloos te leef nie. Dit beteken egter om nie sonder God deur die lewe te probeer ploeter nie.

Die Woord van God leer vir ons dat die mens deur God aangestel is om Sy beeld op aarde uit te dra en om met verantwoordelikheid oor Sy Skepping te regeer. “U het hom ‘n weinig minder gemaak as ‘n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. U laat hom heers oor die werke van u hande; U het alles onder sy voete gestel: skape en beeste, dié almal, en ook die diere van die veld, die voëls van die hemel en die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see.” (Ps. 8:6-9).

God het geweet dat die mens ‘n riglyn sal benodig vir ‘n sinvolle bestaan op aarde. Hy het daarom deur die diens van Moses aan Sy kinders Sy Wet gegee as ‘n goeie riglyn in die lewe. Die mens se onvermoë om sy eie heil deur hierdie riglyn uit te werk kom deur die hele Ou Testament na vore. Hierdie riglyn wat vir die mens heil moes bring het eenvoudig die mens se onvermoë om getrou aan God te leef duidelik aan die lig gebring. “En die gebod wat die lewe moes wees, dié het vir my geblyk die dood te wees.” (Rom. 7:10). Daarmee saam is dit vir ons ‘n duidelike bewys van die mens se onbetwisbare nood aan ‘n Middelaar voor God. “Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus, onse Here!” (Rom. 7:24&25).

Ons kan so maklik die fout begaan dat dit met ‘n gelowige kind van God altyd voorspoedig moet gaan. Ons dink so maklik aan die mooi geskiedenis uit die Bybel, maar vergeet van die kommer wat Jakob gehad het toe hy en sy familie uitwissing in die gesig gestaar het tydens ‘n knellede droogte en gepaardgaande hongersnood. Ons vergeet van die hartseer en eensaamheid wat Josef in die gevangenis in Egipte moes verduur totdat die Woord van God hom beproef verklaar het. Ons vergeet van die angs wat Dawid moes beleef terwyl hy voor Saul ten behoud van sy lewe moes vlug. Ons vergeet van die uitdagings, hoon en veragting wat Moses moes verduur terwyl hy in gehoorsaamheid die volk Israel uit Egipte gelei het. Al hierdie mense het een saak in gemeen gehad en dit is dat hulle ook in hul beproewings onwrikbaar aan hul geloof in God vasgehou het en dít is wat sin aan hul lewens gegee het.

‘n Man wat ook uitgesonder kan word, is natuurlik Job. Hierdie man was ‘n besonderse mens onder sy tydgenote. Hy word as volg deur God aangeprys wanneer God in geprek met die Satan is. “En die HERE vra vir die Satan: Het jy ag gegee op my kneg Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie: ‘n man vroom en opreg, godvresend en wat afwyk van die kwaad.” (Job 1:8). God het geweet dat hy die Satan toestemming kon verleen om sy kneg Job te beproef sodat Sy Naam uiteindelik daardeur verheerlik kon word.

Nadat Job feitlik alles wat vir hom kosbaar was verloor het, het hy gesukkel om die sin in die lewe te sien. “Waarom het ek nie gesterf by die geboorte, nie uitgegaan uit die moederskoot en die asem uitgeblaas nie?” (Job. 3:11). In sy ellendige toestand begin Job selfs die regverdigheid van God betwyfel. Dit is toe dat God Job weer tot besinning bring en perspektief in die lewe gee. Hy herinner Job daaraan dat God niks aan hom verskuldig is nie en dat hy as mens alle dank aan God verskuldig is vir alle goeie gawes wat hy uit Sy Hand ontvang. Wat meer is, is dat Job herinner word daaraan dat die mens as God se dienskneg hier op aarde geskape is en nie as Sy Raadsman nie. “EN die HERE het Job uit ‘n storm geantwoord en gesê: Gord tog jou heupe soos ‘n man; Ek sal jou ondervra en onderrig jy My. Wil jy werklik my reg verbreek, My veroordeel, dat jy gelyk kan hê?” (Job 40:1-3).

Ons lees in Matt. 26:39 van die toonbeeld van diensbaarheid aan God. Die vlekkelose, Jesus Christus, weet dat die dood vir Hom wink. Hy weet dat Hy onregverdig veroordeel sou word en op wreedaardige wyse vermoor sou word. Hy weet egter ook dat dit Sy opdrag van God is en onderwerp Hom in ootmoed aan hierdie Raadsbesluit wat menslik onverstaanbaar blyk. “En Hy het ‘n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by My verbygaan; nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos U wil.”

Wanneer u dus voel asof u lewe nie opwindend of roemryk genoeg is nie en u daarom nie die sin in die lewe kan vind nie moet u onthou dat u nie die sin in die lewe in oppervlakkighede soos wêreldroem, eer, geld, prestasie of genot sal vind nie. ‘n Grondige kennis van die Woord en ‘n lewe in gehoorsaamheid aan die Heilige Gees sal aan u lewe sin gee. Laasgenoemde sal vir u soveel sin in die lewe bied dat selfs die sin in die dood sal verstaan. “Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins.” (Fil. 1:21).

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie