1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6869231

Besoekers aanlyn

Ons het 28 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

VOORSTEL OM “GEBEDSOPROEP” TE VERBIED

Cees van der StaaijMNR. VAN DER STAAIJ: "ONS WIL DAT DIE AZAAN STOP".

BOHAAI IVM. MNR. VAN DER STAAIJ SE VOORSTEL OM 'GEBEDSOPROEP'' TE VERBIED

Ons het in April 2013, 'n interessante vraaggesprek gehad met mevrou Henrike Nijman, raadslid van die faksie van die ChristenUnie van die stad Deventer wat baie bekommerd was omdat die sg. 'gebedsoproep' elke dag weerklink. Ons het toe ook vermeld dat mnr. Kees van der Staaij van die Tweede Kamer faksie op 25 November 2009 vrae gestel het oor hierdie azaan maar dat dit op dowe ore geval het.Daar is mos vryheid van godsdiens so word gemeen. Tans het dit Kamerlid voorgestel dat hierdie 'gebedsoproep' verbied word.

 

 

"Meneer van der Staaij om maar met de spreekwoordelijke deur in huis te vallen. U kreeg meteen de wind van voren van met name de vertegenwoordigers van de Marokkaanse moskeeën die in alle toonaarden ontkenden dat er zo'n sprake van geluidsoverlast is. Valt het allemaal wel mee en overdrijft u dus schromelijk?

"
De kern van de kritiek van de SGP is dat de islamitische gebedsoproep als zodanig onwenselijk is. De kritiek blijft dus niet beperkt tot het geluidsniveau. De oproep komt vaker voor dan de betreffende vertegenwoordiger ons wilde laten geloven. En er is zeker ook protest tegen de oproepen geweest, bijvoorbeeld in Utrecht".

sgp logo"Hoe reageerden de linkse partijen. Zij staan er immers om bekend om enerzijds de islamisering ruim baan te geven, maar anderzijds als het christenen betreft niet erg coulant zijn. We hoeven alleen maar te denken aan de aantasting van de Zondagsrust?"

"
U raakt hier een gevoelig snaar. Er zijn verschillende voorstellen geweest die willen afrekenen met christelijke uitingen in onze samenleving. Als het gaat om het weren van gebedsoproepen beroepen vrijwel alle partijen zich echter meteen op in strijd zijnde met de godsdienstvrijheid. Indien die inperking al zo ernstig is als men in dit geval beweert, zou het in ieder geval sieren als er ook op andere punten een meer evenwichtige benadering komt. Ik vind het in ieder geval vreemd dat de gebedsoproep dezelfde bescherming of zelfs nog méér bescherming zou krijgen dan het klokgelui.”

"Denkt u dat uw voorstel het zal halen?"

"Er is veel tegenwind en dus nog veel werk te doen om andere partijen te overtuigen. Op basis van de bestudering van de wetsgeschiedenis krijg ik de indruk dat er in het verleden niet echt serieus over de bezwaren uit de praktijk is gesproken. Die noodzaak werd in de jaren ’80 ook nog niet gevoeld. Inmiddels zien we dat het aantal gebedsoproepen lijkt toe te nemen. Dat is reden om alert te zijn en tijdig maatregelen te nemen. Ik vertrouw erop dat de bezwaren tegen de gebedsoproep in het huidige maatschappelijke debat in ieder geval serieuzer worden gewogen dan dertig jaar geleden.”

"de socialistische minister Plasterk van de Partij van de Arbeid reageerde met: "Dit zou nog wel eens anders kunnen uitpakken dan meneer van der Staaij had gedacht". Hij doelde dan op het feit dat het klokkengelui wellicht ook niet meer zou mogen. Moeten we dit als een verkapt dreigement zien aan het adres van de christenen?"

"
Ik vat deze boodschap niet meteen als dreigement op. De minister doelt erop dat er mensen zijn die meteen ook de kerkklok het zwijgen op zouden willen leggen. Deze mensen vergelijken mijns inziens appels met peren. Ik ben niet direct bang dat het klokgelui ook zal sneuvelen, juist ook omdat de klok vanouds ook voor andere doeleinden gebruikt wordt".

"Hoeveel van die islamitische 'gebedshuizen' telt Nederland momenteel?"

"Als het gaat om het aantal gebedshuizen weten we dat het honderden zijn, vanuit verschillende stromingen binnen de islam. Een volledig beeld van het aantal gebedsoproepen hebben we nu nog niet. Op basis van onze informatie denken we dat het er in ieder geval meer dan tien zijn. Belangrijk is ook om te constateren dat het in de afgelopen jaren lijkt toe te nemen. Regelmatig is er berichtgeving over protesten van burgers. Er is dus geen reden om achterover te leunen, maar juist om vroegtijdig actie te ondernemen”.

"Wil dat zeggen dat die geluidsoverlast plaatsvind in nagenoeg alle steden waar deze moskeeën gevestigd zijn?"

"Van gebedsoproepen en geluidsoverlast is zeker niet in alle steden sprake. Om te voorkomen dat die praktijk wel ontstaat, moeten we juist nu het debat voeren. In andere landen zien we ook dat dit steeds verder kan uitgroeien. In Duitsland wordt door sommige moskeeën het recht gevraagd om vijfmaal daags een oproep over het gehele stadsdeel te laten horen. Zulle situaties moeten we hier zeker niet hebben".

"Bent u ook van mening dat in steden waar de Zondagse kerkgang terugloopt, de islamisering sneller gaat dan in plaatsen waar men nog hecht aan de Zondagsrust?"

“Dat verband zou ik niet een op een willen leggen. Wel zou ik willen stellen dat waar de verkondiging van het Evangelie verdwijnt een leegte achterblijft die gemakkelijk gevuld wordt met andere krachten, zoals de islam. Dat betekent een zware nadruk op de verantwoordelijkheid van christelijke gemeenten om de verspreiding van het Evangelie hoog in het vaandel te hebben én te houden".

"Kunt u aangeven wat het verschil is tussen het klokkengelui en die azan?"

“Het verschil tussen beide is dat de azan een tekst van een geloofsbelijdenis verspreidt over de omgeving. Gelet op het mogelijke bereik van deze gebedsoproep wordt daarmee een claim op onze samenleving gelegd. Klokgelui wordt weliswaar door kerken gebruikt, maar wordt vanouds ook gebruikt voor andere doelen (brandalarm, begrafenissen, etc.)".

"Hoe werd door de ChristenUnie op uw voorstel gereageerd?"

“De ChristenUnie reageerde aanvankelijk welwillend, maar lijkt later een kritischer opstelling te hebben ingenomen. Voor de zorgvuldigheid zou het goed zijn als u zelf om een nadere toelichting vraagt".

"We danken u hartelijk voor dit boeiende vraaggesprek en wensen u de rijke zegen van de Heere op uw werk".

"Heel graag gedaan en ik wens u en de uwen hetzelfde toe".


Kyk ook asb by:


https://www.sgp.nl

 

https://www.youtube.com/watch?v=RMU5DgWRjtE

 

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie