1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6707483

Besoekers aanlyn

Ons het 31 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

Waarom begeer die geldmagte 'n onstabiele Suid-Afrika?

Kapitalisme in vennootskapDit mag vir baie mense vergesog klink om te beweer dat die Amerikaanse geldmagte 'n onstabiele Suid-Afrika begeer. Juis omdat 'n ekonomie van 'n land mos eerder floreer in stabiele en vreedsame toestande. Die probleem is net dat dit vir die geldmagte nie gaan om 'n ideale vryemark situasie in vreedsame toestande nie; of soos ons dit altyd genoem het — kapitalisme — nie, maar eerder 'n verworde kapitalisme.

Wat word daarmee bedoel? In 'n landsekonomie waar daar stabiliteit is en aan elkeen die volle geleentheid gegee word om sy talente te ontwikkel is daar kompetisie en daardie kompetisie is meestal heilsaam vir al die inwoners van die land. Dit het deurgaans as kapitalisme bekend gestaan. Die Blanke veral was ten gunste van hierdie soort kapitalisme.

Wat egter wêreldwyd gebeur het is dat sterk maatskappye die oorhand begin kry het; hetsy deur onbillike bevoorregting van regerings of deur die kleiner maatskappye eenvoudig uit die mark te dwing deur byvoorbeeld prysoorloë, ensomeer. Die gevolg was monopolievorming waar kapitaal (en goedere en dienste) al meer gekonsentreerd geraak het in die hande van enkele maatskappye (en indiwidue). Dit kan beskryf word as super-kapitalisme omdat dit nie net die antitese van kapitalisme is nie, maar ook baie vyandig is teen enige kompetisie.

Dit is eenvoudig nie moontlik vir een maatskappy om al groter en groter te word sonder dat mededingers kleiner en minder word nie. As eienaarskap dus stelselmatig verskuif na die groot maatskappye en hulle aandeelhouers, beteken dit noodwendig dat dit weggeneem word van die res. So skryf Stephen Lendman op die webwerf www.globalresearch.ca na aanleiding van 'n pas vrygestelde verslag van OXFAM dat:

In 2015, 62 billionaires had more wealth than half the world’s population – compared to 388 in 2010. The wealth of 62 richest people increased 44% since 2010 to $1.76 trillion. In contrast, resources of humanity’s bottom half fell over $1 trillion, a 41% decline. Half of all newly created new millennium wealth went to the top 1% – at the expense of the world’s least advantaged.

Een persent van die wêreld se bevolking besit tans netsoveel soos die ander 99%. Is daar 'n beter bewys dat superkapitalisme aan die orde van die dag is?

Maar wat is superkapitalisme werklik? Dit is niks anders nie as sosialisme! Maar anders as die sosialisme wat ons ken wat hoofsaaklik gesetel is in regeringstelsels (dus daardie lande wat as Kommunisties bekendstaan), is hierdie sosialisme nie in regerings gesetel nie, maar in indiwidue. En dit is hulle wat die toutjies agter die skerms trek. In die VSA kan geen presidentskandidaat van die Republikeine of Demokrate dit waag om enigiets te doen wat hierdie superrykes se belange aantas nie. Dit sal nog gesien moet word of Donald Trump 'n uitsondering op hierdie reël sal wees.

Pas voor Nelson Mandela as president verkies was, het Anglo American hom onder hande gehad. Die res is geskiedenis. Mandela het soos Mbeki en Zuma, die geldmagte gedien. Geen werklike populistiese president, (wat werklik die belange van almal (en dus ook die armes) wil bevorder), sal hier aan bewind kom nie, want dit sal beteken dat die beskikbare bronne meer eweredig verdeel moet word. As bronne meer eweredig verdeel moet word, sal van die superrykes weggevat moet word om aan die armes te gee (en nie van gewone boere deur hulle plase weg te vat nie!). Die geldmagte sal dit nooit toelaat nie.

Maar terug by die vraag waarom onstabiliteit vir die geldmagte belangrik is. Dit is belangrik omdat vreedsame toestande, en regerings wat nie deur die geldmagte aan bande gelê word nie, gewoonlik billikheid tussen almal wil en kan bevorder. Almal weet reeds dat die ANC sy nomenklatura (amptenary) beskerm omdat hulle die ANC elke vier jaar weer aan bewind hou. Die een sorg vir die ander. Hoe groter die nomenklatura, hoe groter die ANC se kieserskorps. Die geldmagte het eerstens daarvoor gesorg. Toe die ontevredenheid oor hierdie toedrag van sake dreig om te begin handuit ruk, moes die geldmagte 'n teenvoeter vir die ANC daarstel — die EFF. Laasgenoemde se agenda word eweneens beheer omdat sy fondse beheer word.

So word die ANC nie net in toom gehou nie, maar heers daar 'n toestand van beheerde chaos. Die huidige onluste is bewys daarvan. In sulke toestande kan die regering geen besluit neem sonder om die geldmagte se toestemming daarvoor te kry nie. Die ANC-regime se magte is grootliks aan bande gelê deur die geldmagte en dien tans net een doel, naamlik om wetgewing deur te voer wat uiteindelik die geldmagte sal bevoordeel. Elke Afrikastaat getuig hiervan. Daardie leiers en regerings wat weier om gehoor te gee, word verwyder. Ghaddaffi kon wees wat hy wil, maar hy het gesorg vir sy mense. Hy het egter vierkantig in die pad van die Amerikaanse geldmagte gestaan en is brutaal verwyder onder die dekmantel van demokrasie. Is daar enige land wat nou vreedsaam is nadat die VSA daar toegetree het?

Daar is baie redes waarom Suid-Afrika meer brutaal en gewelddadig sal word. Kultuurverskille en persepsies en verwagtinge wat verskil, is van die grootste redes. Daarby 'n korrupte regering wat alles sal doen om aan bewind te bly en hoop dat die geldmagte nie sy krane sal toedraai nie. Die chaos is dus enersyds gewaarborg deur die kultuur- en ander verskille, maar word andersyds bevorder deur die magte agter die skerms. In chaotiese toestande trek monopolieë geweldige voordeel. Gaan kyk maar na Irak vandag en nou ook Libië. Terwyl die gewone burger sukkel om te oorleef, word die superrykes astronomies ryker.

Ons situasie is hagliker as wat ons dalk self besef. Die geldmagte se media hou graag 'n ander prentjie aan ons voor. Hulle word betaal om dit te doen. Daar is geen sterk alternatiewe media in hierdie land (soos byvoorbeeld Russia Today), wat Media 24 en al die ander media monopolieë die stryd kan aansê nie. Die situasie kan egter heeltemal handuit ruk en my voorspelling is dat die VSA deur middel van AFRICOM ook hier gaan toetree om die chaos (beter) te beheer, indien die Suid-Afrikaanse veiliigheidsmagte nie die mas gaan opkom nie.

Wat kan die Blanke van dit alles sê? Daar is veel te sê en te doen, maar die verraad van FW de Klerk is baie groter as wat meeste ooit sal besef. Dit sal, indien hierdie toestande voortduur, die Blanke van Afrika se bodem verwyder!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie